Eğer Ukrayna' ya ihracat için çalışıyorsanız, UKR-SEPRO Belgesi gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Ukrayna'nın kendi Kalite Sertifikasına (UkrSEPRO) önem verilmesidir. Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir önem taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da ayni prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.