KALİTÜRK®, Test, muayene ve gözetim hizmetlerinde sektörlerde ihtiyaç duyulan testleri uygulayıp, sonuçlandırma odaklı laboratuvar hizmetleri veren onaylı bir test kuruluşudur.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz test ve ölçümleri güvenilir bir şekilde sonuçlandırır. Değişik sektörlerde ve ithalata, ihracata yönelik zorunlu durumlarda gerekli test hizmetlerini sorunsuz olarak cevaplandırılmaktadır.

Firmamız imkanları ve ülkemizin önde gelen Teknik Üniversite Laboratuvarları ile yapmış olduğumuz iş birlikleri neticesinde sektörlere geniş kapsamlı test, analiz hizmetleri yapısını oluşturmuş bulunmaktayız.
Tekstil Sektörüne yönelik AZOTEX Standart testleri, Avrupa birliği ürün güvenliği LVD testleri, Hijyen, Sanitasyon Uygulama Ölçümleri, EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi, Çevresel Gürültü Testi, GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi, Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi, Tüm Sektörler ve Özellikle gıda, medikal, hastane sektörlerine yönelik Temiz oda ölçüm ve testleri geniş kapsamlı olarak uzman kadromuz ile yapılmaktadır.
Günümüz şartlarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin başında gelen en önemli test, ölçüm ve muayene hizmetleri, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak yapılmakta ve müşteri memnuniyeti sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. Yeterli Laboratuvar koşullarımızla ilgili sektörlere uygun çözümlerin merkezi olan KALİTÜRK®, bu şartları, ISO 17020, ISO 15189 VE ISO 17025 standartlarına uygun olarak hazırladığı sistemler gereği vermektedir.

Müşterilerimize aşağıdaki test, ölçüm ve muayene hizmetleri verilmektedir:

  1. Temiz Oda Test, Ölçüm Ve Gözetim Hizmetleri
  2. Azotex Testleri
  3. Tekstil Testleri
  4. LVD, Lov Voltage Directive, Alçak Gerilim Direktifi, Yönetmeliği Testleri
  5. EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi
  6. Çevresel Gürültü Testi
  7. GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi
  8. Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi


1- TEMİZ ODA TEST ÖLÇÜM VE GÖZETİM HİZMETLERİMİZ

Gıda Firmalarına Uygulanan Hizmetler;
Gıda Zincirinde yer alan kuruluşlara yönelik, Ulusal ve Uluslar arası standartlar baz alınarak Hijyen ve Sanitasyon Gözetimleri:
Risk görülen noktalardan numune alınması ve alınan bu numunelerde yapılan analizlerin muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve firma içi risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi (Fiziksel, Mikrobiyolojik, ve Kimyasal Analiz Sonuçları) (Yüzeyi SWAB, Gıda , Personel El Yüzeyi SWAB, Buz, İçme ve Kullanma Suyu, , Ekipman).
Üretim alanları ortam havasında airsampler ile mikrobiyolojik analizlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının raporlanması hizmetleri.
Medikal Üreticilerine Uygulanan Hizmetler;
Temiz Oda (Clean Room) Class Belirleme:
Temiz Oda Analizleri (Personel El Yüzeyi Mikrobiyolojik Analiz, Ekipman Yüzeyi Mikrobiyolojik Analiz, Ortam Havası Mikrobiyolojik Analiz (Airsampler) ve Ortam Havası Partikül Sayımı) ve sonuçlarının yorumlanarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.
Tarım Sektörüne Uygulanan Hizmetler;
Tarımın başlangıç noktası olan toprağın fiziksel incelemesi, numune alınması, analiz sonuçlarının muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve risk değerlendirmesinin yapılması.
Sulama suyu numune alma, analiz sonuçlarının muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve risk değerlendirmesinin yapılması.
Gübreleme Metotları.
Hastaneler, Tıbbı Laboratuarlar ve Tıp Merkezleri için;
Tıbbiye Sektöründe yer alan prosesler, Ameliyathane, Temiz Oda Analizleri (Ortam Havası Mikrobiyolojik Analiz (Airsampler) ve Ortam Havası Partikül Sayımı) ve sonuçlarının yorumlanarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi hizmetleri.


2- AZOTEX TESTLERİ

AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.

AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:


3- TEKSTİL TESTLERİ

Tekstil laboratuvarımız bağımsız, üçüncü-taraf testleri, müşterilerinizin, şirketinizin, hissedarlarınızın emniyetini sağlarken, tüketicinin güvenini kazandırır ve ürünlerinizin satılabilirliğini arttırır.

KALİTÜRK®, 3 günlük yada bir haftalık hızlı servis süresiyle, ürünlerinizin haftalar veya aylar öncesinden markete girişinde yardımcı olmaktadır.
Test edilebilecek ana ürünler:


Ana testler;


4- LVD, LOW VOLTAGE DİRECTİVE, ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ TESTLERİ

Laboratuvarlarımızda yapılan testler:


Bu testlerin yapıldığı ilgili ana Standart gurupları:

 

5- EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik uyumluluğunun diğer cihazlardan etkilenebilecek veya diğer cihazları bozabilecek kapsamda elektrikli ve elektronik bütün cihazlara uygulanacak gerekleri belirler, bu elektromanyetik uyumluluk testini kurumumuzdan yaptırabilirsiniz.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir. Temel gerekler, cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozucu etkilerin aşağıdaki cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini belirlemektedir. Ulusal radyo ve televizyon alıcıları, sanayi üretim ekipmanı, mobil radyo donanımı, mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı, tıbbi ve bilimsel aletler, bilgi teknolojisi donanımı, ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları, elektronik eğitim araçları, telekomünikasyon ağları ve ekipmanları, radyo ve televizyon yayını vericileri, lambalar ve florasan lambalar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.

 

6- Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre çevresel ve konumsal gürültü ölçümünüz Kalitürk® personelince yapılır ve ayrıntılı onaylı raporunuz hazırlanır.

Son yıllarda ortamdaki gürültü seviyesinin yüksekliğinin insan sağlığına olan olumsuzlukları tüm otoriteler tarafından kabul edilmiştir. Bu olumsuzlukların önlenebilmesi amacı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik uyarında tüm tesislerin akredite olmuş bir firmaya ölçüm yaptırtarak akustik rapor hazırlatmak ve gürültü izin Belgesi almak ile yükümlüdür.

 

7- GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar biyoteknoloji yoluyla DNA yapıları değişime uğratılan organizmalardır. Genetiği değiştirmek için kullanılan teknoloji, bir türün özelliğini değiştirmek için başka bir türden gen aktarmayı içerir; bu işlem geleneksel üreme yöntemleriyle gerçekleşmez. KALİTÜRK® olarak yapmış olduğumuz GDO test yöntemi, yanlış pozitif ve negatifleri bertaraf edip etkin kontrolleri bulunan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) işlemidir. 

 

8- Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar hammaddelerin, ürünlerin ve proseslerin kirlenmesi açısından potansiyel bir risktir. Mikroplarca kirletilmiş ürünleri kullanmanın sonuçları ağır olabilir. Bu nedenle, hava kalitesi, güvenli ilaç veya kozmetik üretiminde son derece önemli bir faktördür. KALİTÜRK® persoenli kurumunuza gelerek almış olduğu hava örneğiyle sizle onaylı ve ayrıntılı raporlama hizmeti vermektedir.