TS EN ISO IEC 17024 standardı, personel belgelendirmesi yapan veya yapmak isteyen kuruluşlarda aranan şartları ortaya koymak, yetkinliklerini belgelendirmek, kuruluşun uygulamalarını güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için hazırlanmış bir uluslararası standarttır. Bu standart, ISO 45013:1989 standardı yerine oluşturulmuştur. ISO 17024 standarttı,  personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için bir dizi şart içermektedir. Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının yapmış oldukları işlemlerin uluslararası seviyede de kabul edilirliğini ve geçerliliğini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği;

 1.  Organizasyon El Kitabı
 2.  Kalite El Kitabı
 3.  Kuruluş Politikası (Tarafsızlık, gizlilik, diğer aktivitelerden bağımsızlık vs.)
 4.  Organizasyon Şeması (sözleşmeli personel dahil)
 5.  ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardı ileri düzey uygulamaları,
 6.  Belgelendirme kuruluşunun organizasyon yapısı, kurumun yeterliliğini, tarafsızlığını ve dürüstlüğünü taraflara güven verecek ve tüm adaylar için adil ve tarafsız olacak şekilde düzenlenmesi
 7.  Belgelendirme kuruluşu, adayların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotların ve sistemlerin gelişimini ve sürekliliğini sağlayacak uygun politika ve prosedürlerin oluşturulması
 8.  Belgelendirme kuruluşu personeli için yeterlilikleri ile ilgili şartları tanımlamalıdır.
 9.  Dokümanların Kontrolü Prosedürü
 10.  Kayıtların Kontrolü Prosedürü
 11.  Dış Kaynaklı Hizmet (Taşeron Kullanımı) Prosedürü
 12.  Yönetim ve Komitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

 

 

Katılımcı Profili;

ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardını öğrenmek isteyen kuruluş yöneticileri, sahipleri, bu standardı uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen sorumlu personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.