Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

TS EN ISO IEC 17024 standardı, personel belgelendirmesi yapan veya yapmak isteyen kuruluşlarda aranan şartları ortaya koymak, yetkinliklerini belgelendirmek, kuruluşun uygulamalarını güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için hazırlanmış bir uluslararası standarttır. Bu standart, ISO 45013:1989 standardı yerine oluşturulmuştur. ISO 17024 standarttı,  personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için bir dizi şart içermektedir. Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının yapmış oldukları işlemlerin uluslararası seviyede de kabul edilirliğini ve geçerliliğini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği;

 • ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardı Temel Bilgiler
 • ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardı'nda dökümantasyon hazırlığı oluşturulması,
 1.  Organizasyon El Kitabı
 2.  Kalite El Kitabı
 3.  Kuruluş Politikası (Tarafsızlık, gizlilik, diğer aktivitelerden bağımsızlık vs.)
 4.  Organizasyon Şeması (sözleşmeli personel dahil)
 5.  ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardı ileri düzey uygulamaları,
 6.  Belgelendirme kuruluşunun organizasyon yapısı, kurumun yeterliliğini, tarafsızlığını ve dürüstlüğünü taraflara güven verecek ve tüm adaylar için adil ve tarafsız olacak şekilde düzenlenmesi
 7.  Belgelendirme kuruluşu, adayların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotların ve sistemlerin gelişimini ve sürekliliğini sağlayacak uygun politika ve prosedürlerin oluşturulması
 8.  Belgelendirme kuruluşu personeli için yeterlilikleri ile ilgili şartları tanımlamalıdır.
 9.  Dokümanların Kontrolü Prosedürü
 10.  Kayıtların Kontrolü Prosedürü
 11.  Dış Kaynaklı Hizmet (Taşeron Kullanımı) Prosedürü
 12.  Yönetim ve Komitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

 

 • ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardı iç tetkik bilgisinin kapsamlı olarak verilmesi.

 

Katılımcı Profili;

ISO 17024 Personel Akreditasyonu Standardını öğrenmek isteyen kuruluş yöneticileri, sahipleri, bu standardı uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen sorumlu personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık