Azotex standart kişilere verilen bir sertifikasyon olmayıp, tekstil sektörü üreticileri ve ilişkili sektörlerde yer alan kuruluşlara verilir. Tekstil, Hazır giyim, mobilya, kumaş üreticileri, tekstil ithalat, ihracatçıları, ayakkabı v.b. sektörleri içermektedir. Bu zincirde yer alan tüzel kişilikler, şahış firmaları  ve esnaflar bu belgelendirmeden faydalanırlar. KALİTÜRK® Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özellikler ve yetkinlikler, her biri kendi meslek alanında yeterli bilgi birikimine sahip uzman personelinde mevcuttur.

Azotex, tekstil üretiminde, ürünlerle alakalı iş akışlarındaki hammaddelere, ara ürünlere ve nihai ürünlere yönelik, sağlıklı ve güvenli üretim, test ve sertifikalandırma gerçekleştirilebilmesi amacı ile hazırlanmış özel bir Standart sistemine denmektedir. Bu sistem Azo boyar kontrolleri, Global Organik Tekstil ve Ekoteks standartlarının birleştirilmesi düşüncesi ile geliştirilmiştir.

Mevzuatlar gereği belirli miktara kadar sınırlandırılmış, yasaklanmış, sağlık fonksiyonlarını etkileyecek veya bozacak kimyasal içeriği kontrol etme ve kontrol altına alma gereklerini kapsamaktadır.

 

Türkiye’de AZOTEX® Arması, yetkilendirilmiş olan KALİTÜRK® ISQ® işbirliğinde verilmektedir.

  

 

AZOTEX BELGESİ NASIL ALINIR

Ürünler AZOTEX standardına uygunluk için bir takım teslere tabii tutulmaktadırlar.

 

AZOTEX® Standardı Almak İçin Yapılması Gereken Testler

 

Ürünler AZOTEX standarda tabi tutulurken yapılan testler neticesinde ürün durumuna ve yapısına göre kategorilendirilmekte ve bu kategoriler gereğince ürüne sertikalama gündeme gelebilmektedir. 

 

Bu kategoriler 3 grupta toplanmaktadır: