Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Azotex standart kişilere verilen bir sertifikasyon olmayıp, tekstil sektörü üreticileri ve ilişkili sektörlerde yer alan kuruluşlara verilir. Tekstil, Hazır giyim, mobilya, kumaş üreticileri, tekstil ithalat, ihracatçıları, ayakkabı v.b. sektörleri içermektedir. Bu zincirde yer alan tüzel kişilikler, şahış firmaları  ve esnaflar bu belgelendirmeden faydalanırlar. KALİTÜRK® Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özellikler ve yetkinlikler, her biri kendi meslek alanında yeterli bilgi birikimine sahip uzman personelinde mevcuttur.

Azotex, tekstil üretiminde, ürünlerle alakalı iş akışlarındaki hammaddelere, ara ürünlere ve nihai ürünlere yönelik, sağlıklı ve güvenli üretim, test ve sertifikalandırma gerçekleştirilebilmesi amacı ile hazırlanmış özel bir Standart sistemine denmektedir. Bu sistem Azo boyar kontrolleri, Global Organik Tekstil ve Ekoteks standartlarının birleştirilmesi düşüncesi ile geliştirilmiştir.

Mevzuatlar gereği belirli miktara kadar sınırlandırılmış, yasaklanmış, sağlık fonksiyonlarını etkileyecek veya bozacak kimyasal içeriği kontrol etme ve kontrol altına alma gereklerini kapsamaktadır.

 

Türkiye’de AZOTEX® Arması, yetkilendirilmiş olan KALİTÜRK® ISQ® işbirliğinde verilmektedir.

  

 • AZOTEX® Belgelendirmesi ve testleri ulusal mevzuatının kapsamının üstünde de kontrol ve güven sağlayan bir unsur olarak üretici ve tüketicilerin kalitesini artırmada büyük rol oynar.
 • AZOTEX Standardı insan ekolojisi için önemli olan sağlıklı ürünlerin üretim ve satışı için iyi niyet göstergesi ve ürünün standardın öngördüğü kriterlere uygunluğunun belirlenmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını zorunlu kılması bakımından da büyük önem arz eder.

 

AZOTEX BELGESİ NASIL ALINIR

Ürünler AZOTEX standardına uygunluk için bir takım teslere tabii tutulmaktadırlar.

 

AZOTEX® Standardı Almak İçin Yapılması Gereken Testler

 • pH değerinin belirlenmesi
 • Formaldehitin belirlenmesi(Formaldehit: Zehirli bir kimyasaldır.)
 • Ayrıştırılabilir ağır metallerin belirlenmesi
 • Pestisit içeriğinin belirlenmesi
 • Pentaklorofenol içeriğinin belirlenmesi
 • İnsan ekolojisi açısından sakıncalı boyar maddelerin tesbiti
 • Klorine organik “Carriers” testi
 • Boya haslığının belirlenmesi
 • Hafif uçucu ve koku oluşturan bileşkenler emisyonunun belirlenmesi
 • Sensorik koku testi
 • PVC kanserojen içerik belirlenmesi
 • Ftalat (zararlı) içerik belirlenmesi
 • DMFa kaşındırıcı madde testi

 

Ürünler AZOTEX standarda tabi tutulurken yapılan testler neticesinde ürün durumuna ve yapısına göre kategorilendirilmekte ve bu kategoriler gereğince ürüne sertikalama gündeme gelebilmektedir. 

 

Bu kategoriler 3 grupta toplanmaktadır:

 • Kategori 1-Test sonucu yasal mevzuat kabul sınırları dahilinde olanlar: Bu grup için raporlama olumlu olduğu için, sertifikalandırma yapılmaktadır.
 • Kategori 2-Test sonucu negatif yani içeriğinde ilgili kimyasalların tespit edilmeyenler: Bu grup için de raporlama olumlu olduğu için, sertifikalandırma yapılmaktadır.
 • Kategori 3-Test Sonucu pozitif olan yani içeriğinde kabul kriterlerinin üstünde olanlar: Bu grup için de raporlama olumsuz olarak yapılmakta, Ancak Sertifikandırma yapılmamaktadır. 

 

 • Uygunluk Sertifikası almaya hak kazanan ürünler için AZOTEX Arması düzenlenir. Uygun ürünler bu arama ile değerlendirilirler ve ürünlerde bu armayada yer verebilirler.
 • Bu arma tekstil mamullerinin azo boyar(limit üstü)  ve zararlı maddeleri içermediklerinin garantisini vermektedir. Burada amaç tüketicinin sağlıklı ve temiz ürün alması ve dünyada sağlıklı, ekolojik dengenin kurulmasıdır.  
 • Uygunluk neticesinde verilen sertifikaların süresi 1 (bir) yıldır. Ancak üretime giren her yeni parti için test zorunluluğu mevcuttur. Sertifika süresi sonunda üretici talebine bağlı olarak sertifikalandırma yenilenebilir yada nihayete erdirilebilir.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık