KALİTÜRK® personel eğitimi sürekli etkin ve verimli bir şekilde yapılmaktadır. Yıllık hazırladığımız eğitim programı dahilinde firma içi eğitimlerimizin sürekliliği istikrar ve verimliliğimizin en önemli göstergesidir. Yönetim sistemleri, iş geliştirme ve kişisel gelişim konularında hazırlamış olduğu teorik ve uygulamalı eğitim programlarını güncel örneklerle bütünleştirerek sizlere sunmaktadır. Şirketimiz doğru, güvenilir ve konuyla yakından ilgili bilgi ve eğitimi sağlamak için, kendi alanlarında deneyimli, derin bilgi birikimine sahip, sektörde profesyonel çalışma yaşamı olan uzmanlar ile çalışmakta Türkiye’ de personel belgelendirme konusunda,  mesleğe ve tekniğe yönelik eğitim seviyesinin düşük olması  ve eğitimli iş gücünün çalışma hayatında yeterli talebi oluşturamaması, iş dünyası ile ve eğitim sektörü arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca herhangi bir eğitim almadan işin içerisinde yoğrularak iş sahibi olmuş çok sayıda çalışanımız mevcuttur. 

Personel belgelendirme sisteminin kurulması ve işlemeye başlaması ile mesleki alanlarda gereklilikler ve yeterlilikler belirlenmeye ve ISO 17024 uluslar arası standardı ile standartlaşmaya başlamaktadır. Eğitim belgelendirme hizmetlerimiz tarafından yapılan şeffaf değerlendirme ve ölçme sınavları ile kişilere ulusal ve uluslararası alanda geçerli olan sertifikalar da verilmektedir. Bu sertifikalar ilgili taraflara birçok avantaj sağlamakta ve kariyerlerinde önem arzetmektedir. Bu eğitimlerin en önemli katkısı, çalışan ve işverenin mesleki anlamda aynı dili daha net ve rahat bir şekilde iletişim kurmalarını, uyumlu çalışmalarını sağlamaktadır.Bu iletişimle, işverenler, işe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerileri önceden bilecek, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini en aza indireceklerdir. 

Aynı zamanda işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artıracaktır. Nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması, yeni bilgi üreten nitelikli personel, devamlı güncel tutmak zorunda kaldığı kişisel ve mesleki yeterliliğe sahip olacak, dolayısıyla, çalışma hayatında da artan kalite egemen hale gelecek, mesleki bilgi, beceri, ölçme sınavı sonucunda alınan belge, kişiye, sahip olduğu bilgi ve becerileri bir işe başvururken ispatlama olanağı verecek, meslek tanımları ve içerikleri belirlenmiş olacağından dolayı, çalışanlar yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini bilecek, insana, dolayısıyla geleceğe yapılan bu akıllı yatırım ile istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin güçlenmesine de büyük bir katkı sağlanacaktır.

 

KALİTÜRK®, personel eğitimleri, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi ve setifika sahibi yapmaktadır. Firmamızın Personel Belgelendirme Eğitim programları bu çerçevede hazırlandığı için, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi söz konusudur. Çalışma hayatı için vazgeçilmez bir unsur olan mesleki eğitim konusunda firmamız,  Personel Belgelendirme Ana Kategorisini oluşturmuştur. Bu ana kategoriye bağlı alt kategorilerde personel belgelendirme konusunda çeşitli mesleki eğitimler düzenlenmektedir.

 

PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİM KATEGORİLERİ

 

Baş Denetçi Eğitimleri:

Kalite Yönetim Sistemleri konusunda, uluslararası geçerliliği olan, baş denetçi eğitimleri, bu konuda kariyer yapmak isteyen, kuruluşu adına 2. parti denetimlerde görev alan ve yönetim sistemi konusunda kapsamlı çalışan kişiler için son derece faydalıdır. Verdiğimiz eğitimler;

  1. ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi
  2. ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Amaç:

Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hedef Kitle

 

İçerik

 

Katılım Gereklilikleri

ISO 9001 konusunda temel bilgi ve bakış açısı, denetim hakkında temel bilgi

Mümkünse, anlayışın kolaylaşması için önceden ISO 9001 bilgilendirme eğitimleri almış olmanız

Kuruluşların çalışması ve üst yönetimin rolü hakkında temel bilgi

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

 

Amaç :

Bilgi Güvenliği yönetim sistemi çok sayıda disiplinin bir arada kullanılan, son derece önemli bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını, işletilmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği denetçileri, standardın ve denetimin gereklerine uygunluğun kavramsal ve pratik bilgisine sahip olmalı, gerek uygulama gerekse denetim açısından yetkinlikleri kazanabilmelidir.

Eğitim,ISO 27001 standardının yanı sıra ISO 19011 denetim uygulamalarına yönelik, anlatım, sorgulama, uygulama ve sınavı kapsamaktadır.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar; uluslar arası ISO 27001 baş denetçi sertifikasını amaya hak kazanacaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 

Hedef Kitle

 

İç Denetçi Eğitimleri

 

KALİTÜRK®, TS EN ISO 17024 ve TS EN ISO 17021 standartları ile kurmuş olduğu yönetim sistemi ile çok geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamış ve müşterilerine çoktan seçmeli eğitim alternatifleri oluşturmuştur.

Eğitim bireysel ve kurumsal gelişimde en önemli faktördür. Bireyler ve Kurumların gelişiminde mevcut bilinç sürekli iyileştirme anlamında desteklenmeli ve bu desteği eğitim ile gidermelidir. Sistemleri işletmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için bir şekilde bilgi almaktayız. Bu bilgiler işimizi ve hayatımızı yönlendirmede kullandığımız eğitim olarak değerlendirdiğimiz unsurlardır ve koşul ve şartların yürüyüşü noktasında bize ışık tutmaktadır. Eğitim, mevcudu geliştirmek için sürekli alınmalıdır.

Globalleşen ve değişen dünya şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman,  işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.

Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani kaliteyi sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartla için personelini eğitmelidir. Bu aşamadan sonra hem sistem hem insan faktörü çağın şartlarına ayak uydurmakta ve işletme uzun yıllar ayakta kalmaktadır.

 

KALİTÜRK®, müşterilerden gelebilecek her türlü ihtiyaç için eğitimli ve uzman kadrosu ile aşağıdaki eğitimleri seçiminize sunmuştur;

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

TIBBI CİHAZLAR – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMLERİ

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ

 

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMLERİ

 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

ÜRÜN, AKREDİTASYON VE SEKTÖREL DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

 

PERSONEL BELGELENDİRME - BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

 

Globalleşen iş dünyasında kuruluşlar yönetim fonksiyonlarında farklı uygulama yaklaşımlarından vazgeçerek kurumsal bir yapı oluşturmak istemektedirler. Bu kurumsal yapı için öncelikli şart bir sistemin oluşturulmasıdır. Kuruluşlar yönetim, üretim ve hizmetlerinde bir şekilde sistemli çalışmak durumundadırlar ki bu durum gereksinimi ya müşteri talepleri, yada kamu yönetimi yasal mevzuatlar yada uluslar arası ticarette yaygınlaşan standardizasyon ve sertifikasyon arayışlarıdır. Ancak bu zaruri durumların yanında işletmeler yönetim olgularında sistematik bir yapı aramakta ve bu sistem yaklaşımlarını yönetim sistemi standartlarında bulmaktadırlar. Yönetim sistem standartları, kuruluşların yönetim fonksiyonların tümünü bir yapıya bağlayarak tanımlamaktadırlar. Kuruluşun düşündüğü, düşünemediği, oluşturduğu, oluşturamadığı, zaman ayıramadığı v.b. bir çok unsuru uygulama ve kurulum gereği, olması gereken yönetim yapısını zaruretle oluşturtmaktadır. Kuruluşlar bu yapıyı oluşturduktan sonra uygulamaları ile iyileştirilmiş bir sistem kazanıyorlar. Bu sistemler yönetilme biçimlerine bağlı olarak başarılı yada başarısız olabilmektedirler. Başarı koşulları sistemin yönetilmesine, yönetimde yöneticiye bağlıdır. Sistemleri yönetmek lider vasıflı, üretken sistematik çalışma prensipli kişiliklerle olmaktadır.

 

KAİTÜRK®, Sistem Yöneticisi Eğitimleri olarak aşağıda belirtilen eğitimleri rutin olarak yapmaktadır, Diğer standartlar için sistem yöneticisi olmak istiyorsanız, firmamıza ilgilendiğiniz sistem eğitimi talebinde bulunmanız yeterlidir. Diğer sistem yöneticisi eğitimlerini talep ve istek doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.

 

Sistem Yöneticisi Eğitimlerimiz

 

Kuruluşlar işletmelerini standart ve kurumsal hale getirmek için ISO 9001 v.b. gibi yönetim sistemleri kurmak istemektedirler. Yönetim sistemleri işletmeleri disiplinize edecek en büyük unsurlardandır. Bu uygulamalar başlangıcında işletmeler politikalar, hedefler ve stratejiler oluştururlar. Faaliyetlerine başlarken sistemleri hakkında, hizmet içi eğitimleri, teknik eğitimler, kalite, yönetim, denetim ve buna benzer bir çok eğitim alarak sistematiğe başlarlar bu başlangıçta yönetim sistemleri planlanır eğitim bilgi ve bilinci ile işletmeye, yönetim sisteminin gerektirdiği dokümantasyon oluşturulur. Dokumanlar standartlara uygun ve işletmeye uyumlu olarak hazırlanır. Hazırlanan dokumanlar kurulmuş olan yönetim sistemi hangisi ise o sistem üzerine bina edilir. Yönetim sistemleri günümüzde çokça yaygınlaşmış, sayı olarakta bir hayli artmıştır. İşletmeler temel yönetim sistemleri olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmaktadırlar ve doğru olan başlangıçta bu şekildedir. Bu başlangıcın ardında sisteme çevre, iş güvenliği, müşteri memnuniyeti, otomotiv, medikal, gıda güvenliği, akreditasyon standart yönetimleri gibi ve daha eklenebilir yönetim sistemleri ilave edebilirler. Sisteme ilave edilen her bir sistem içinde ilgili standardına uygun zorunlu ve gerekli dokümantasyon oluşturulmaktadır. Bu dokumantasyonlar,  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dokumantasyonu, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dokümantasyonu, HACCP Gıda İşletme Belgesi Dokümantasyonu, CE Belgelendirme Dokümantasyonu, Helal Belgelendirme Dokümantasyonu, FSSC 22000, BRC, GMP, IFS, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, ISO 50001 Enerji Sistemi Dokümantasyonu, ISO 10002 Dokümantasyonu, ISO 27001, ISO 20000 Bilgi Güvenliği Sistemi Dokümantasyonu, TSE Dokumantasyonu v.b. standartların dokümantasyonları olarak ana sisteme ilave dokümantasyon gurubu oluşturulur.

Bu Dokümantasyonları İşletmeler kendi bünyelerindeki teknik uzman, mühendis, yönetici veya yönetimden oluşturma kabiliyeti olan personelleri vasıtası ile yada KALİTÜRK®’ den eğitim/eğitimler alarak oluşturulmaktadır.

 

EĞİTİMİN AMACI

Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite politikası ve kalite hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

KATILIMCI PROFİLİ

İşletmelerde Yönetim Sistemleri ( Kalite, Çevre, İSG vb. ) konusunda görev alanlar ve özellikle dokümantasyon ile ilgili sorumlulukları olan personel. Yeni sistem kurmak isteyen ve sistem kurulumu aşamasında doküman kontrol ve kayıt kontrol faaliyetlerini standartlara göre pratik uygulamaları ile anlamak isteyenler. Değişik yapıdaki dokümantasyon örneklerini tanımak isteyenler. 

 

Yönetim Sistemlerine has dokumanlar için firmamız aşağıdaki dokuman eğitimlerini vermektedir