Sektör farkı gözetmeksizin kurumların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yararlanabilecekleri en temel uygulamalardan biri Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi’dir.

Süreç Yönetimi; Organizasyon Yapıları, Kurumsal Hedefler ve İş Planlarına odaklanma sağlayacağından Firma Kültürü, İş Disiplinleri ve Yönetim süreçlerini etkinleştirip verimliliği ve ölçülebilirliği arttırmak daha basit hale gelecektir.

Şirket İçi Süreç Yönetim Sistemi’nin bütünsel olarak tasarlandığı bu Eğitimde katılımcıların Süreç Yönetimi Kavramı ve Süreç Yönetimi Bilincini kazanması, kurumsal yol haritaları öncülüğünde ölçülebilir ve denetlenebilir Yönetim Süreçleri konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmeleri aşamalarında bilgi sahibi yapmak.

 

Eğitimin İçeriği;

 

  1. Sonuç göstergeler ve Öncü göstergeler
  2. Etkililik ve verimlilik ile ilgili göstergeler
  3. Sürecin durumu (sürecin olgunluğu)
  4. Grup çalışması – 3 

 

 

Katılımcı Profili;

Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar ile konuya ilgi duyan herkes. Toplam Kalite ve ISO 9000 kavramlarına aşina olmak faydalı olabilir ancak şart değildir.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetici ve Uzmanları,

Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar.

Proje Yönetim Ofisi Yönetici ve Personeli,

Proje Koordinatörleri ve Takım Liderleri,

İş Analistleri ve Takım Üyeleri,

Süreç Yönetimi Uygulayıcıları, Yöneticileri,

Bireysel ve Kurumsal Çözüm Odaklı tüm Profesyoneller

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.