Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Sektör farkı gözetmeksizin kurumların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yararlanabilecekleri en temel uygulamalardan biri Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi’dir.

Süreç Yönetimi; Organizasyon Yapıları, Kurumsal Hedefler ve İş Planlarına odaklanma sağlayacağından Firma Kültürü, İş Disiplinleri ve Yönetim süreçlerini etkinleştirip verimliliği ve ölçülebilirliği arttırmak daha basit hale gelecektir.

Şirket İçi Süreç Yönetim Sistemi’nin bütünsel olarak tasarlandığı bu Eğitimde katılımcıların Süreç Yönetimi Kavramı ve Süreç Yönetimi Bilincini kazanması, kurumsal yol haritaları öncülüğünde ölçülebilir ve denetlenebilir Yönetim Süreçleri konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmeleri aşamalarında bilgi sahibi yapmak.

 

Eğitimin İçeriği;

 • Zaman içinde değişen rekabet unsurları
 • Neden değişim?
 • Başarılı firmaların yetenekleri 
 • Süreç nedir?
 • Süreçler neden önemlidir? MOT kavramı
 • Geleneksel (hiyerarşik) organizasyon yapısının darboğazları
 • Süreç yönetimi nedir? Süreçlerle yönetim nedir?
 • Süreç yönetiminin getirileri nelerdir?
 • Süreçlerin sınıflandırılması  
 • Süreç hiyerarşisi (ana süreç – süreç – alt süreç) 
 • Süreçlerin belirlenmesi
 • Grup çalışması – 1 
 • Süreç haritaları 
 • Süreçlerin tanımlanması
 • Grup çalışması – 2 
 • Süreç sahibinin özellikleri ve sorumlulukları
 • Süreç iyileştirme ekibinin özellikleri ve sorumlulukları

 

 • Performans göstergeleri
 1. Sonuç göstergeler ve Öncü göstergeler
 2. Etkililik ve verimlilik ile ilgili göstergeler
 3. Sürecin durumu (sürecin olgunluğu)
 4. Grup çalışması – 3 

 

 • İyileştirilecek süreç (kritik süreç) nasıl seçilir?
 • Süreç İyileştirme Metodoloji
 • Sürecin Mevcut Durumunun Saptanması
 • Sürecin Çözümlenmesi ve İyileştirme Seçenekleri Tesbiti 
 • İyileştirmenin Uygulanması

 

Katılımcı Profili;

Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar ile konuya ilgi duyan herkes. Toplam Kalite ve ISO 9000 kavramlarına aşina olmak faydalı olabilir ancak şart değildir.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetici ve Uzmanları,

Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar.

Proje Yönetim Ofisi Yönetici ve Personeli,

Proje Koordinatörleri ve Takım Liderleri,

İş Analistleri ve Takım Üyeleri,

Süreç Yönetimi Uygulayıcıları, Yöneticileri,

Bireysel ve Kurumsal Çözüm Odaklı tüm Profesyoneller

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık