ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitiminin amacı, kuruluşların çevre bilincini kazanarak hizmet vermelerini, çevre yönetim sisteminin standartlarını uygulamaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik gerekli bilgiler kazanmalarını, çalışanların çevre yönetim sistemi konusunda planlı ve sistemli çalışma yürütmelerini sağlamaktır.

 

ISO 14001 Eğitimi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

NEDEN TS EN ISO 14001 Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

ÇYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

 

ISO 14001 Temel Eğitimi Amacı;

ISO 14001 Temel Eğitimi; Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, ISO 14001 TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

 

Eğitimin İçeriği;

Çevre Performansı Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemi Motivasyonu 

Çevre İle İlgili Mevzuat, Yasal Ve Diğer Şartlar 

Çevre Yönetim Sistemi’ni Kurma Aşamaları

Çevre El Kitabı 

Çevre Yönetimi Sistemi’nin Belgelendirilmesi 

Ülkemizdeki ve Diğer Dünya Ülkelerindeki Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Çalışmaları 

Belgelendirme Süreci 

Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Süreci.

 

Katılımcı Profili;

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kurmayı hedefleyen veya mevcut çevre sistemlerini geliştirmek isteyen her kademe yöneticiler ve ilgili uzman personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.