Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitiminin amacı, kuruluşların çevre bilincini kazanarak hizmet vermelerini, çevre yönetim sisteminin standartlarını uygulamaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik gerekli bilgiler kazanmalarını, çalışanların çevre yönetim sistemi konusunda planlı ve sistemli çalışma yürütmelerini sağlamaktır.

 

ISO 14001 Eğitimi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

NEDEN TS EN ISO 14001 Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

ÇYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması 
 • Çevresel performansın artırılması 
 • Market Stratejileri: 
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması  
 • Firma itibar ve pazar payının artırılması 
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması 
 • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması 
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması 
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması 
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması 
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

 

ISO 14001 Temel Eğitimi Amacı;

ISO 14001 Temel Eğitimi; Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, ISO 14001 TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI sahibi olacaklardır.

 

Eğitimin İçeriği;

Çevre Performansı Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemi Motivasyonu 

Çevre İle İlgili Mevzuat, Yasal Ve Diğer Şartlar 

Çevre Yönetim Sistemi’ni Kurma Aşamaları

Çevre El Kitabı 

Çevre Yönetimi Sistemi’nin Belgelendirilmesi 

Ülkemizdeki ve Diğer Dünya Ülkelerindeki Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Çalışmaları 

Belgelendirme Süreci 

Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Süreci.

 

Katılımcı Profili;

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kurmayı hedefleyen veya mevcut çevre sistemlerini geliştirmek isteyen her kademe yöneticiler ve ilgili uzman personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık