KALİTÜRK®, TS EN ISO 17024 ve TS EN ISO 17021 standartları ile kurmuş olduğu yönetim sistemi ile çok geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamış ve müşterilerine çoktan seçmeli eğitim alternatifleri oluşturmuştur.

Bireyin doğumundan ölümüne süregelen politik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerden oluşan eğitim olgusu tanımlanması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.Genellikle resmi, yani kurumsal, eğitimle bir kullanıldığından bağlama göre öğretim, öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. 

Globalleşen ve değişen dünya şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman,  işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.

Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani kaliteyi sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartla için personelini eğitmelidir. Bu aşamadan sonra hem sistem hem insan faktörü çağın şartlarına ayak uydurmakta ve işletme uzun yıllar ayakta kalmaktadır.

Eğitim detaylarımız için lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle irtibat kurunuz, derslikler tam katılım sağlanmadıkça eğitim açma süresi değişkenlik gösterebilmektedir.

KALİTÜRK®, müşterilerden gelebilecek her türlü ihtiyaç için eğitimli ve uzman kadrosu ile aşağıdaki eğitimleri seçiminize sunmuştur;

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

TIBBI CİHAZLAR – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMLERİ

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ

 

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMLERİ

 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 

ÜRÜN, AKREDİTASYON VE SEKTÖREL DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

 

PERSONEL BELGELENDİRME - BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ