Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK®, TS EN ISO 17024 ve TS EN ISO 17021 standartları ile kurmuş olduğu yönetim sistemi ile çok geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamış ve müşterilerine çoktan seçmeli eğitim alternatifleri oluşturmuştur.

Bireyin doğumundan ölümüne süregelen politik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerden oluşan eğitim olgusu tanımlanması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istedik değişme meydana getirme sürecidir.Genellikle resmi, yani kurumsal, eğitimle bir kullanıldığından bağlama göre öğretim, öğrenim gibi kavramlarla sıkça karıştırılmaktadır. 

Globalleşen ve değişen dünya şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman,  işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.

Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani kaliteyi sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartla için personelini eğitmelidir. Bu aşamadan sonra hem sistem hem insan faktörü çağın şartlarına ayak uydurmakta ve işletme uzun yıllar ayakta kalmaktadır.

Eğitim detaylarımız için lütfen iletişim bilgilerimizden bizimle irtibat kurunuz, derslikler tam katılım sağlanmadıkça eğitim açma süresi değişkenlik gösterebilmektedir.

KALİTÜRK®, müşterilerden gelebilecek her türlü ihtiyaç için eğitimli ve uzman kadrosu ile aşağıdaki eğitimleri seçiminize sunmuştur;

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi
 • Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar – Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

 • OHSAS TS 18001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC – Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gida Güvenliği Yönetim Sistemi- ISO 22000 Uygulama Eğitimi

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimi
 • TS ISO IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Eğitimi

 

TIBBI CİHAZLAR – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Dokümantasyon Eğitimi

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMLERİ

 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ

 • İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
 • Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Kurum Kültürü Eğitimi
 • Performans Değerlendirme Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • 6 Sigma Eğitimi
 • Anket Eğitimi
 • FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi
 • Kurumsal iletişim Eğitimi
 • Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi (KAİZEN)
 • İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi
 • Sunum Teknikleri
 • Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Veri Analizi Eğitimi

 

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMLERİ

 • Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi
 • Mevcut Durum Analizi Eğitimi
 • Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitimi
 • GZFT (SWOT) Analizi Eğitimi

 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

 • Sağlık Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Sağlık Sektörü Atık Yönetimi Eğitimi
 • JCI Akreditasyonu Eğitimi

 

ÜRÜN, AKREDİTASYON VE SEKTÖREL DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

 • TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği  (Laboratuar Akreditasyonu) Genel Şartlar Standardı Eğitimi
 • Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuarlar Akreditasyon Eğitimi
 • GMP, GLP, cGMP Eğitimleri
 • Medikal Sektör Eğitimleri
 • CE Belgelendirme eğitimi,
 • AZOTEX Güvenilir tekstil standart eğitimi,
 • HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi eğitimi,
 • HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
 • CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi eğitimi,
 • CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
 • IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi eğitimi,
 • IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
 • SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi eğitimi,
 • SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
 • Medyada Toplam Kalite Eğitimi,
 • ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi,
 • ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi, iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,
 • QS 9000 Otomotiv kalite sistemi eğitimi,
 • İTU İyi tarım uygulamaları eğitimi,
 • Toplu Gıda Üretimi, Tüketimi Yapılan Kuruluşlarda Beslenme Ve Menü Planlama Eğitimi
 • Gıda Zehirlenmesine Yol Açan Bakteriler Ve Özellikleri – Önleme Metotları Eğitimi
 • Mutfak Personeline Yönelik Hijyen – Sanitasyon Eğitimi
 • Toplu Yemek Üretim Firmalarında HACCP Kritik Kontrol Noktaları Ve Tehlike Analizleri Eğitimi
 • HACCP Uygulamaları Eğitimi
 • Hijyenik Mutfak/Üretim Tasarımları Eğitimleri

 

PERSONEL BELGELENDİRME - BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ

 • QMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
 • EMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
 • OHSAS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
 • FSMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri
 • Kalite Uzmanı Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS 18001) Uzmanı Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitimi
 • Bilgi Güvenliği Uzmanı Eğitimi
 • Tıbbi Cihazlar Uzmanı Eğitimi
 • ISO 10002 CRM Uzmanı Eğitimi
 • Enerji Uzmanı Eğitimi
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık