KALİTÜRK® Marka İzleme Hizmetlerimiz ile  Türk Patent Enstitüsünü tarafından her ay yayınlanan “Resmi Marka Bülteni”nin ayrıntılı bir biçimde incelenerek marka uzmanı ve marka danışmanlarımız tarafından olası risklerin tartışılması ve markasını daha önce koruma altına aldığımız ve marka izleme hizmeti verdiğimiz markalar için herhangi bir risk oluşması durumunda olası risklerin ayrıntılı bir rapor haline getirilerek sizlere sunmaktayız. Aylık olarak yayınlanan resmi markalar bülteninde ilan verilen benzer markalara itiraz edilmediği takdirde benzer bir ürünün tescili ufak farklılıklar ile alabilmektedir. Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir.

 

Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir. Bu hizmet  Türk Patent Enstitüsü‘ ne  başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteninde ilan edilen markaların, markanıza benzer olup olmadığının gelişmiş programlar vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak müşterilerimize rapor edilmesi şeklindedir.

Marka izleme başvurusunda bulunmak için gerekli olan evraklar;

  1. Talep dilekçesi
  2. Belirtilen ücretin ödendiğine dair belge
  3. Vekaletname

Resmi inceleme döneminde tescil edilebilirliği mümkün görülen ibareler, önceden gerek tescil gerekse kullanıma dayalı olmak kaydı ile bir kişi ya da kuruluşa hak temin eden ibarelere benzerlik teşkil edebilir. Bu gibi durumlarda hak iddiasında bulunacak üçüncü kişilerin üç ay içerisinde Resmi markalar bülteninde ilan edilen başvurulara karşı itiraz şeklinde görüşlerini belirtmeleri gerekmektedir. Söz konusu itiraz metni Türk Patent Enstitüsü’ne ulaştırılmazsa, hak iddia edilen ibare tescil edilir ve tescil hükmünün kaldırılması ancak ve ancak dava süreçleri ile mümkün olacaktır. Bir markanın tescil edilmesi kadar, aynı veya benzer sektörlerde markaların takip edilmesi ve tespit edilen ibarelere zamanında itirazların yapılabilmesi de önem arz etmektedir.

 

Markaların tescil edildikten sonra da olası taklitlerine karşı dikkatle takip edilmesi gerekir. Marka izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.

 

Marka İzleme Sisteminin Yararları

  1. Marka değerinizin korunmasını sağlamakta
  2. Ticari kimliğinizin zarar görmesini engellemekte
  3. Haksız rekabetin önüne geçilmekte
  4. Markanızın taklit edilebilme ihtimalini azaltmaktadır.

 

MARKA İZLEME NEDİR

Marka izleme marka başvurusundan veya sonra yapılan bir işlemdir. T.C. Türk Patent Enstitüsüne başvurulan markalar önce şekli şartlar açısından daha sonrada benzerlik yönünden incelenerek markanın birebir benzeri aynı mal ve hizmetler için var ise bir sonraki marka başvurusunu red eder. Şayet markanın bire bir benzeri veya aynısı yok ise marka başvurusunu ayda bir yayımlanan Resmi Marka Bülteninde ilan eder Marka bu bültende 3 aylık süre ile ilanda kalır. Üç aylık bu ilan süresi içinde firmalar kendi adına daha önce başvurulmuş olan markalarına veya daha önceden tescil ettirmiş oldukları markalarına benzer gördükleri markalara itiraz hakkını kullanıp itirazda bulunmalarına marka izleme denir.

 

Marka İzleme Hizmet İçeriği

Marka İzleme Hizmeti tescilli markanın aynısının veya benzerinin TPE ‘nin her ay yayınlamış olduğu marka bültenlerinden tespit edilmesi ve bildirimi şeklindedir. Piyasa takibini içermez.

Profesyonel bir takip hizmeti almanız en güçlü korumayı sağlayacaktır. Şirketimiz sizlere marka izleme konusunda danışmanlık hizmeti vermekte olup markanızı gözetmektedir.