Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® Marka İzleme Hizmetlerimiz ile  Türk Patent Enstitüsünü tarafından her ay yayınlanan “Resmi Marka Bülteni”nin ayrıntılı bir biçimde incelenerek marka uzmanı ve marka danışmanlarımız tarafından olası risklerin tartışılması ve markasını daha önce koruma altına aldığımız ve marka izleme hizmeti verdiğimiz markalar için herhangi bir risk oluşması durumunda olası risklerin ayrıntılı bir rapor haline getirilerek sizlere sunmaktayız. Aylık olarak yayınlanan resmi markalar bülteninde ilan verilen benzer markalara itiraz edilmediği takdirde benzer bir ürünün tescili ufak farklılıklar ile alabilmektedir. Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir.

 

Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir. Bu hizmet  Türk Patent Enstitüsü‘ ne  başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteninde ilan edilen markaların, markanıza benzer olup olmadığının gelişmiş programlar vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak müşterilerimize rapor edilmesi şeklindedir.

Marka izleme başvurusunda bulunmak için gerekli olan evraklar;

 1. Talep dilekçesi
 2. Belirtilen ücretin ödendiğine dair belge
 3. Vekaletname

Resmi inceleme döneminde tescil edilebilirliği mümkün görülen ibareler, önceden gerek tescil gerekse kullanıma dayalı olmak kaydı ile bir kişi ya da kuruluşa hak temin eden ibarelere benzerlik teşkil edebilir. Bu gibi durumlarda hak iddiasında bulunacak üçüncü kişilerin üç ay içerisinde Resmi markalar bülteninde ilan edilen başvurulara karşı itiraz şeklinde görüşlerini belirtmeleri gerekmektedir. Söz konusu itiraz metni Türk Patent Enstitüsü’ne ulaştırılmazsa, hak iddia edilen ibare tescil edilir ve tescil hükmünün kaldırılması ancak ve ancak dava süreçleri ile mümkün olacaktır. Bir markanın tescil edilmesi kadar, aynı veya benzer sektörlerde markaların takip edilmesi ve tespit edilen ibarelere zamanında itirazların yapılabilmesi de önem arz etmektedir.

 

Markaların tescil edildikten sonra da olası taklitlerine karşı dikkatle takip edilmesi gerekir. Marka izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.

 

Marka İzleme Sisteminin Yararları

 1. Marka değerinizin korunmasını sağlamakta
 2. Ticari kimliğinizin zarar görmesini engellemekte
 3. Haksız rekabetin önüne geçilmekte
 4. Markanızın taklit edilebilme ihtimalini azaltmaktadır.

 

MARKA İZLEME NEDİR

Marka izleme marka başvurusundan veya sonra yapılan bir işlemdir. T.C. Türk Patent Enstitüsüne başvurulan markalar önce şekli şartlar açısından daha sonrada benzerlik yönünden incelenerek markanın birebir benzeri aynı mal ve hizmetler için var ise bir sonraki marka başvurusunu red eder. Şayet markanın bire bir benzeri veya aynısı yok ise marka başvurusunu ayda bir yayımlanan Resmi Marka Bülteninde ilan eder Marka bu bültende 3 aylık süre ile ilanda kalır. Üç aylık bu ilan süresi içinde firmalar kendi adına daha önce başvurulmuş olan markalarına veya daha önceden tescil ettirmiş oldukları markalarına benzer gördükleri markalara itiraz hakkını kullanıp itirazda bulunmalarına marka izleme denir.

 

Marka İzleme Hizmet İçeriği

Marka İzleme Hizmeti tescilli markanın aynısının veya benzerinin TPE ‘nin her ay yayınlamış olduğu marka bültenlerinden tespit edilmesi ve bildirimi şeklindedir. Piyasa takibini içermez.

 • Tescilli markanın aynısı veya benzeri tespit edildiğinde müvekkile aylık raporlama yapılır.
 • Bu hizmet içeriği itibariyle sadece tespit ve bildirimden ibarettir. Bildirim sonrası itiraz isteği ve talebi tescilli marka sahibi’ ne (müvekkile) bağlıdır.
 • Marka izleme hizmeti teşebbüse veya kişiye ait marka veya markalar için senelik (12 aylık) olarak verilir.
 • Marka sahibinin iki markasına kadar sabit tek ücret talep edilir, izleme hizmeti verilecek marka sayısı ikiden fazla ise ayrıca ücretlendirme yapılır. Müvekkilin birden fazla markası var ise ve bu ana markanın alt markaları şeklinde ise tek bir marka olarak kabul edilir.

Profesyonel bir takip hizmeti almanız en güçlü korumayı sağlayacaktır. Şirketimiz sizlere marka izleme konusunda danışmanlık hizmeti vermekte olup markanızı gözetmektedir. 

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık