KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği haricinde ilgili firmanın OHSAS veya ISO 9001 kalite çalışmaları kapsamında yapılmak üzere periyodik olarak bacagazı analiz ölçümü yapılmaktadır.

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:

  1. Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak
  2. Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak
  3. Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı

 

Sanayilerde, Maden Ocaklarında, Yakma Tesislerinde  vb. işletmelerde "Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne göre ölçüm ve analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Ölçüm Konularımız;

Ölçüm ve analiz hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.