Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği haricinde ilgili firmanın OHSAS veya ISO 9001 kalite çalışmaları kapsamında yapılmak üzere periyodik olarak bacagazı analiz ölçümü yapılmaktadır.

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:

 1. Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak
 2. Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak
 3. Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı

 

Sanayilerde, Maden Ocaklarında, Yakma Tesislerinde  vb. işletmelerde "Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne göre ölçüm ve analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Ölçüm Konularımız;

 • Kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi
 • O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx’ler (NO ve NO2)
 • Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi
 • Dioksin, Furan ve PAH ölçümleri
 • Toz emisyonunda özel maddelerin, ağır metallerin belirlenmesi
 • Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
 • İslilik ölçümleri
 • Baca gazı yanma verimliliğinin tespiti
 • Gaz ve tozların kütlesel debi hesaplarının yapılması
 • Baca gazı sıcaklık ölçümleri
 • Yoğuşma noktasının (dew point) belirlenmesi
 • Baca gazı nem yüzdesinin belirlenmesi
 • Baca gazı yoğunluğunun belirlenmesi
 • Baca gazı hız profilinin belirlenmesi
 • Baca gazı debisinin tespiti
 • Asgari baca yüksekliklerinin hesaplanması
 • Filtre performans testlerinin yapılması
 • Enerji santralleri için kabul testilerinin yapılması
 • Sera gazı salınımı ölçümlerinin ve hesaplamalarının yapılması
 • Atık deneme yakması ölçümleri

Ölçüm ve analiz hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık