Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre çevresel ve konumsal gürültü ölçümünüz Kalitürk® personelince yapılır ve ayrıntılı onaylı raporunuz hazırlanır.

Son yıllarda ortamdaki gürültü seviyesinin yüksekliğinin insan sağlığına olan olumsuzlukları tüm otoriteler tarafından kabul edilmiştir. Bu olumsuzlukların önlenebilmesi amacı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik uyarında tüm tesislerin akredite olmuş bir firmaya ölçüm yaptırtarak akustik rapor hazırlatmak ve gürültü izin Belgesi almak ile yükümlüdür.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre; ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmemelidir. 4857 Sayılı İş Kanunun 78. Maddesine göre düzenlenen Gürültü Yönetmeliğinde ise, amacın işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir demektedir. Gürültü Yönetmeliğinde en yüksek maruziyet etkin değerleri olarak 85 desibeli geçmemesi gerekmemektedir .

 

Çevresel gürültü; ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini ifade eder.

 

Çevresel Gürültünün maruz kalma düzeylerine göre;  kişilerin huzur ve sükunu, beden ve ruh sağlığı üzerinde zararlı etkilerinin oluştuğu bilinmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından  “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (27601)” 04.06.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.  Bu yönetmeliğin amacı; Çevresel Gürültü Kaynaklarında Akustik veya Çevresel Gürültü Ölçümlerinin yaptırılarak, elde edilen değerlere göre; Çevresel Gürültü Değerlendirmelerinin yapılmasıdır.  

 

Çevresel gürültü ölçümleri aşağıdaki sebeplerle yapılır;

İşletmelerin Çevre ve Orman Bakanlığından Çevresel Gürültü kapsamında Çevre İzni alınmasında,

Belediyelerden İş Yeri Açma ve  Çalışma Ruhsatı başvurusunda,

14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmasında,

Kurulması planlanan işletmelerde ÇED Belgesi alınmasında vb. birçok nedenle yaptırılabilmektedir.

 

Gürültü ölçüm ve analiz hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.