Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre çevresel ve konumsal gürültü ölçümünüz Kalitürk® personelince yapılır ve ayrıntılı onaylı raporunuz hazırlanır.

Son yıllarda ortamdaki gürültü seviyesinin yüksekliğinin insan sağlığına olan olumsuzlukları tüm otoriteler tarafından kabul edilmiştir. Bu olumsuzlukların önlenebilmesi amacı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik uyarında tüm tesislerin akredite olmuş bir firmaya ölçüm yaptırtarak akustik rapor hazırlatmak ve gürültü izin Belgesi almak ile yükümlüdür.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre; ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmemelidir. 4857 Sayılı İş Kanunun 78. Maddesine göre düzenlenen Gürültü Yönetmeliğinde ise, amacın işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir demektedir. Gürültü Yönetmeliğinde en yüksek maruziyet etkin değerleri olarak 85 desibeli geçmemesi gerekmemektedir .

 

Çevresel gürültü; ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini ifade eder.

 

Çevresel Gürültünün maruz kalma düzeylerine göre;  kişilerin huzur ve sükunu, beden ve ruh sağlığı üzerinde zararlı etkilerinin oluştuğu bilinmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından  “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (27601)” 04.06.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.  Bu yönetmeliğin amacı; Çevresel Gürültü Kaynaklarında Akustik veya Çevresel Gürültü Ölçümlerinin yaptırılarak, elde edilen değerlere göre; Çevresel Gürültü Değerlendirmelerinin yapılmasıdır.  

 

Çevresel gürültü ölçümleri aşağıdaki sebeplerle yapılır;

İşletmelerin Çevre ve Orman Bakanlığından Çevresel Gürültü kapsamında Çevre İzni alınmasında,

Belediyelerden İş Yeri Açma ve  Çalışma Ruhsatı başvurusunda,

14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmasında,

Kurulması planlanan işletmelerde ÇED Belgesi alınmasında vb. birçok nedenle yaptırılabilmektedir.

 

Gürültü ölçüm ve analiz hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık