EMC testleri elektromanyetik uyumluluğunun diğer cihazlardan etkilenebilecek veya diğer cihazları bozabilecek kapsamda elektrikli ve elektronik bütün cihazlara uygulanacak gerekleri belirler, bu elektromanyetik uyumluluk testini kurumumuzdan yaptırabilirsiniz.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir. Temel gerekler, cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozucu etkilerin aşağıdaki cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini belirlemektedir. Ulusal radyo ve televizyon alıcıları, sanayi üretim ekipmanı, mobil radyo donanımı, mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı, tıbbi ve bilimsel aletler, bilgi teknolojisi donanımı, ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları, elektronik eğitim araçları, telekomünikasyon ağları ve ekipmanları, radyo ve televizyon yayını vericileri, lambalar ve floresan lambalar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.

Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği 89/336/EEC nolu EMC Direktifi ve altındaki ürün standardları, direktif kapsamına giren ürünlerin uyması gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır. 

 

Aşağıdaki ürün gruplarına EMC testi uygulanabilmektedir.

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TESTLERİ 

EMISSION TESTLERİ (YAYINIM) 

 

IMMUNITY TESTLERİ (BAĞIŞIKLIK) 

 

Test Yapılabilen Ürün Standartları

EMC ölçüm ve test hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.