Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

EMC testleri elektromanyetik uyumluluğunun diğer cihazlardan etkilenebilecek veya diğer cihazları bozabilecek kapsamda elektrikli ve elektronik bütün cihazlara uygulanacak gerekleri belirler, bu elektromanyetik uyumluluk testini kurumumuzdan yaptırabilirsiniz.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir. Temel gerekler, cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozucu etkilerin aşağıdaki cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini belirlemektedir. Ulusal radyo ve televizyon alıcıları, sanayi üretim ekipmanı, mobil radyo donanımı, mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı, tıbbi ve bilimsel aletler, bilgi teknolojisi donanımı, ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları, elektronik eğitim araçları, telekomünikasyon ağları ve ekipmanları, radyo ve televizyon yayını vericileri, lambalar ve floresan lambalar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.

Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği 89/336/EEC nolu EMC Direktifi ve altındaki ürün standardları, direktif kapsamına giren ürünlerin uyması gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır. 

 

Aşağıdaki ürün gruplarına EMC testi uygulanabilmektedir.

 • Sanayi üretimi ekipmanları,
 • Mobil telsiz ve mobil radyo veya ticari telsiz telefon donanımı,
 • Radyo ve televizyon alıcıları,
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
 • Hava ve deniz telsiz (radyo) ekipmanları,
 • Elektronik eğitim araçları,
 • Telekomünikasyon ağları,
 • Floresan lambalar,
 • Yayın vericileri,
 • Lambalar
 • Mobil radyo donanımı.

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TESTLERİ 

EMISSION TESTLERİ (YAYINIM) 

 • Conducted Emission-(İletkenden yayınım) 
 • Click Measurement-(Açma kapama darbe yayınımı) 
 • Power Disturbance-(Güç Bozulması) 
 • Radiated Magnetic Field-(Işınım yoluyla magnetik alan yayılımı) 
 • Radiated Emission-(Işınım yoluyla yayınım) 
 • Harmonics-(Şebeke gerilimindeki harmonik distorsiyon) 
 • Flicker-(Gerilim Sıçramaları) 

 

IMMUNITY TESTLERİ (BAĞIŞIKLIK) 

 • Electrostatic Discharge (ESD) 
 • Electrical Fast Transients (EFT)/Burst - (EFT´ ye bağışıklık) 
 • Surge Transient - (Yıldırım, Şimşek yada endüktif motor çalıştırma darbelerine karşı bağışılık) 
 • Power frequency magnetic field - (50 Hz Magnetic alana karşı bağışıklık) 
 • Radiated Immunity - (Işınım alanlarına karşı bağışıklık) 
 • Conducted Immunity - (İletkenlik yoluyla bağışıklık) 

 

Test Yapılabilen Ürün Standartları

 • EN 61000-6-1 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif sanayi ortamları için Bağışıklık Standardı 
 • EN 61000-6-2 Endüstriyel çevreler için bağışıklık 
 • EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı 
 • EN 61000-6-4 Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı 
 • EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbî Cihazlar - Elektromanyetik Uyumluluk - Kurallar ve Deneyler 
 • EN 55024Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri 
 • EN 62052-11Elektrik ölçme donanımı(a.a.) – Genel kurallar, deneyler : Sayaç 
 • EN 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Özellikler- Yayılım 
 • EN 55014-2 Elektromanyetik Uyumluluk-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı 
 • EN 61326Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Şartları

EMC ölçüm ve test hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık