Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ekibiyle, profesyonel ve titizce test etmekte ve uygun koşullarda belgelendirme yapmaktadır.

  Ağır metaller insan vücuduna geçince iç organlarda (böbreklerde, karaciğerlerde ve eklemlerde) birikirler. Özellikle çocuklar için çok zararlıdır, sinir ve bağışıklık sistemini tahrip eder. Kırtasiye ürünleri kapsamında kumaş, aksesuar, kaplamalar, boyalar, metal, cam, kağıt, silgi (tüm kırtasiye ürünleri) test edilmelidir. Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme işlemleri yoluyla da bulaşabilir. İnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi şekilde etkileyebilir. 

Ağır metaller denildiğinde genellikle aşağıdakiler kastedilir: 

Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıştır. Kurşun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine İlişkin Geliştirilmiş Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıstır.

Ağır Metaller Nelerdir İnsan Sağlığına Zararları Nedir? 

  Ağır metal, metalik özellikler gösteren elementlerden oluşan, açık ve tam bir tanımlaması yapılmamış olan grupta bulunan elementlere verilen addır. Bu grubun içinde geçiş metalleri, bazı yarı metaller, lantanitler ve aktinitler bulunur. Bazıları yoğunluk, bazıları atomik sayı ya da atomik ağırlık, bazıları da kimyasal özellikler ya da toksisite üzerine dayanan birçok tanımlama önerilmiştir. Tutarsız tanımlamalar ve tutarlı bir bilimsel temeli olmaması nedeniyle IUPAC’ın bir teknik raporunda ağır metal teriminin "anlamsız ve yanlış yönlendirici" olduğu belirtilmiştir. Duruma göre ağır metaller karbondan hafif elementleri içerdiği gibi en ağır metallerin bazılarını dışarıda tutabilir.

Ağır metalin İnsana Verdiği En Büyük zarar ;

Ağır metal zehirlenmesi çeşitli kaynaklardan oluşabilir ama en çok saf metal elde edilmesinden, örneğin cevherlerin eritilmesinden ve nükleer yakıtların hazırlanmasından oluşur. Elektrokaplama krom ve kadmiyum zehirlenmesinin ana kaynağıdır. Bileşiklerinin yağmur yoluyla ya da iyon değişimi ile toprağa ve körfez çamurlarına karışmasıyla ağır metaller doğada birikebilir. Organik atıkların aksine ağır metaller bozunmadıkları için tehlikelidir. Çok iyi belgelenmiş olan ve ağır metallerle ilgli bir çevre felaketi, cıva zehirlenmesi ile oluşan Minamata hastalığıdır.

Biyo/farmasötik ürünlerdeki çıkartılabilir ve süzülebilir maddelerin değerlendirilmesi, ilaç geliştirmede önemli bir adımdır. İşleme ekipmanları, birincil ve ikincil konteyner kapakları, kimyasal kontaminantlar için potansiyel taşıyıcıdır.

Antioksidanlar, plastikleştiriciler, stabilizörler, boyalar, metal katalizörler ve diğer zararlı kimyasallar gibi monomerler ve polimer katkı maddeleri, ürüne depolama koşulları altında geçebilir. SGS, konteyner materyallerindeki çıkartılabilir madde ve nihai ürünlerdeki süzülebilir madde testleri konusunda komple hizmet sunar. Bu testler, ultra iz seviyelerini algılayan teknolojiler kullanan cGMP uyumlu laboratuarlarda yürütülür.

ÇIKARTILABİLİR MADDE TESTLERİ, SÜZÜLEBİLİR MADDE TESTLERİ

ÇIKARILABİLİR VE SÜZÜLEBİLİR MADDE TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNOLOJİLERİ