Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ekibiyle, profesyonel ve titizce test etmekte ve uygun koşullarda belgelendirme yapmaktadır.

  Ağır metaller insan vücuduna geçince iç organlarda (böbreklerde, karaciğerlerde ve eklemlerde) birikirler. Özellikle çocuklar için çok zararlıdır, sinir ve bağışıklık sistemini tahrip eder. Kırtasiye ürünleri kapsamında kumaş, aksesuar, kaplamalar, boyalar, metal, cam, kağıt, silgi (tüm kırtasiye ürünleri) test edilmelidir. Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme işlemleri yoluyla da bulaşabilir. İnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi şekilde etkileyebilir. 

Ağır metaller denildiğinde genellikle aşağıdakiler kastedilir: 

 • Antimon (Sb) 
 • Arsenik (As) 
 • Kursun (Pb) 
 • Kadmiyum (Cd) 
 • Civa (Hg) 
 • Bakır (Cu) 
 • Krom (Cr) 
 • Toplam Krom (Cr) 
 • Kobalt (Co) 

Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıştır. Kurşun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine İlişkin Geliştirilmiş Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıstır.

Ağır Metaller Nelerdir İnsan Sağlığına Zararları Nedir? 

  Ağır metal, metalik özellikler gösteren elementlerden oluşan, açık ve tam bir tanımlaması yapılmamış olan grupta bulunan elementlere verilen addır. Bu grubun içinde geçiş metalleri, bazı yarı metaller, lantanitler ve aktinitler bulunur. Bazıları yoğunluk, bazıları atomik sayı ya da atomik ağırlık, bazıları da kimyasal özellikler ya da toksisite üzerine dayanan birçok tanımlama önerilmiştir. Tutarsız tanımlamalar ve tutarlı bir bilimsel temeli olmaması nedeniyle IUPAC’ın bir teknik raporunda ağır metal teriminin "anlamsız ve yanlış yönlendirici" olduğu belirtilmiştir. Duruma göre ağır metaller karbondan hafif elementleri içerdiği gibi en ağır metallerin bazılarını dışarıda tutabilir.

Ağır metalin İnsana Verdiği En Büyük zarar ;

Ağır metal zehirlenmesi çeşitli kaynaklardan oluşabilir ama en çok saf metal elde edilmesinden, örneğin cevherlerin eritilmesinden ve nükleer yakıtların hazırlanmasından oluşur. Elektrokaplama krom ve kadmiyum zehirlenmesinin ana kaynağıdır. Bileşiklerinin yağmur yoluyla ya da iyon değişimi ile toprağa ve körfez çamurlarına karışmasıyla ağır metaller doğada birikebilir. Organik atıkların aksine ağır metaller bozunmadıkları için tehlikelidir. Çok iyi belgelenmiş olan ve ağır metallerle ilgli bir çevre felaketi, cıva zehirlenmesi ile oluşan Minamata hastalığıdır.

Biyo/farmasötik ürünlerdeki çıkartılabilir ve süzülebilir maddelerin değerlendirilmesi, ilaç geliştirmede önemli bir adımdır. İşleme ekipmanları, birincil ve ikincil konteyner kapakları, kimyasal kontaminantlar için potansiyel taşıyıcıdır.

Antioksidanlar, plastikleştiriciler, stabilizörler, boyalar, metal katalizörler ve diğer zararlı kimyasallar gibi monomerler ve polimer katkı maddeleri, ürüne depolama koşulları altında geçebilir. SGS, konteyner materyallerindeki çıkartılabilir madde ve nihai ürünlerdeki süzülebilir madde testleri konusunda komple hizmet sunar. Bu testler, ultra iz seviyelerini algılayan teknolojiler kullanan cGMP uyumlu laboratuarlarda yürütülür.

ÇIKARTILABİLİR MADDE TESTLERİ, SÜZÜLEBİLİR MADDE TESTLERİ

 • Mevcut bilgiler ışığında test stratejisi planlama ve veri değerlendirme
 • Çıkarılabilir ve süzülebilir maddeler için isteğe göre uyarlanmış çalışma tasarımı geliştirme
 • Çıkarılabilir madde profilleme (ekstrakte edilebilir inorganik ve organik maddeler)
 • Çıkarılabilir maddelerin konteyner materyallerinden uzaklaştırılabilmesi için, ardışık ekstraksiyon ve alternatif ekstraksiyon yöntemleri
 • Çıkarılabilir maddelerin kromatografik ve spektroskopik tetkiklerle karakterizasyonu
 • Analitik Tahmin Eşiği (AET) Saptama
 • Güvenlik Sorunu Eşiği'ne (SCT) dayanan nitelik eşiği hesaplaması
 • Yöntem geliştirme ve farmasötik ürünlerde olası süzülebilir maddeleri doğrulama
 • Farmasötik ürün raporlamaya ilişkin süzülebilir madde çalışmaları gerçekleştirme ve sonuçları, güncel yönergelerce değerlendirme

ÇIKARILABİLİR VE SÜZÜLEBİLİR MADDE TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

 • HPLC-MS/MS, HPLC Q-Tof, HPLC-UV, DAD
 • HS-GC, HS-GC-MS
 • GC (FID, ECD, FID-NP), GC-MS
 • GC-TEA (nitrosaminler)
 • ICP-OES, ICP-MS, AAS, IR
 • FTIR
 • TGA, DCS
 • X-ışını floresan analizi
 • Hızlandırılmış Solvent Ekstrasyonu (ASE)
 • Soxhlet

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık