Zararlı maddelerin, ürünler aracılığıyla müşteri kitlesine ulaşması, sağlığın bozulmasına yol açan en büyük etkenlerdendir. Bir üretici firmanın en son isteyeceği şey, ürünlerinin zararlı olmasından kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği ve beraberinde getirdiği maddi sıkıntılardır. Elbette ürünlerde bulunmasının yasaklanmış olan maddeler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Üretim mallarınızın kalite ve güvenilirliğinden sonra bir de bunu müşterilerinize ispatlama süreci vardır. Bu süreçte ürününüze gerekli test ve denemeler yapılacak olup ardından bir belge edinmektesiniz. Kalitürk'e başvurup tetkik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahriş edebilen ve zararlı olabilen bir bileşiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf oluşumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük poşetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu ’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıştır.

DMFA nedir?

DMFA tahris edici özellige sahip kararlı bir bilesiktir. Cilt, göz, mukoz membranlar ve üst solunum bölgesi için zararlı olarak sınıflandırılır. Solunum ve ağız yoluyla olabilecek herhangi bir temas ile DMFA’e maruz kalmak mümkündür. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinde satılan tüm tüketici ürünlerinde dimetilfumarat (DMFA) varlığını yasaklayan bir Komisyon kararı için öneri sunmuştur. Bu, 29 Ocak 2009’da Genel Ürün Güvenliği Komite toplantısında programlanmıştır.

DMFA, geniş kapsamlı üretimlerde çok düşük konsantrasyonlarda bile egzama, alerji, tahriş, kızarıklık, yanık ve bazı durumlarda solunumda güçlüğe neden olmaktadır. Gözle görülmeyen bu madde çok uçucudur ve silika jel poşetlerinde ya da ürünlerde direkt olarak bulunur.

Dimetil Fumarat Kullanımı Yasağı

15 Mayıs 2012 tarihli 412/2012 sayılı (AB) düzenlemesi, Avrupa Komisyonu ’nun uygulanması zaman içinde sınırlanan, 17 Mart 2009 tarihli ve 2009/251/AB sayılı kararının yerine geçmektedir. Dimetil fumarat (DMFA), 0,1 mg/kg üzeri yoğunlukta kullanılamaz ve/veya ürünler veya parçalarında satışa sunulamaz.

Küf mantarına karşı biyozit olarak kullanılan ve güçlü bir kontak alerjeni olarak kabul edilen DMFA (CAS Nr. 624-49-7) çok düşük konsantrasyonlarda dahi şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.
AB içerisinde DMFA maddesinin tüketici ürünlerinin imalatında kullanılması zaten 98/8/EG nolu biyosit talimatnamesi uyarınca yasaklanmış olduğundan bu maddenin Avrupa üretimi mamullerde bulunmaması gerekir.
Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerden ithal edilen malların DMFA maddesi içermesi mümkündür. Genellikle (izinli silikajelde olduğu gibi) küçük torbalarda ambalajlanarak kullanılan bu madde, doğrudan ürünün üzerine de uygulanmış olabilir. DMFA torbasının ambalajda ürün ilavesi olarak bulunması veya asıl ürünün 0,1 mg/kg'lık sınır değerini aşması halinde söz konusu ürünün DMFA içerdiği kabul edilir.