Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Zararlı maddelerin, ürünler aracılığıyla müşteri kitlesine ulaşması, sağlığın bozulmasına yol açan en büyük etkenlerdendir. Bir üretici firmanın en son isteyeceği şey, ürünlerinin zararlı olmasından kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği ve beraberinde getirdiği maddi sıkıntılardır. Elbette ürünlerde bulunmasının yasaklanmış olan maddeler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Üretim mallarınızın kalite ve güvenilirliğinden sonra bir de bunu müşterilerinize ispatlama süreci vardır. Bu süreçte ürününüze gerekli test ve denemeler yapılacak olup ardından bir belge edinmektesiniz. Kalitürk'e başvurup tetkik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahriş edebilen ve zararlı olabilen bir bileşiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf oluşumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük poşetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu ’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıştır.

DMFA nedir?

DMFA tahris edici özellige sahip kararlı bir bilesiktir. Cilt, göz, mukoz membranlar ve üst solunum bölgesi için zararlı olarak sınıflandırılır. Solunum ve ağız yoluyla olabilecek herhangi bir temas ile DMFA’e maruz kalmak mümkündür. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinde satılan tüm tüketici ürünlerinde dimetilfumarat (DMFA) varlığını yasaklayan bir Komisyon kararı için öneri sunmuştur. Bu, 29 Ocak 2009’da Genel Ürün Güvenliği Komite toplantısında programlanmıştır.

DMFA, geniş kapsamlı üretimlerde çok düşük konsantrasyonlarda bile egzama, alerji, tahriş, kızarıklık, yanık ve bazı durumlarda solunumda güçlüğe neden olmaktadır. Gözle görülmeyen bu madde çok uçucudur ve silika jel poşetlerinde ya da ürünlerde direkt olarak bulunur.

Dimetil Fumarat Kullanımı Yasağı

15 Mayıs 2012 tarihli 412/2012 sayılı (AB) düzenlemesi, Avrupa Komisyonu ’nun uygulanması zaman içinde sınırlanan, 17 Mart 2009 tarihli ve 2009/251/AB sayılı kararının yerine geçmektedir. Dimetil fumarat (DMFA), 0,1 mg/kg üzeri yoğunlukta kullanılamaz ve/veya ürünler veya parçalarında satışa sunulamaz.

Küf mantarına karşı biyozit olarak kullanılan ve güçlü bir kontak alerjeni olarak kabul edilen DMFA (CAS Nr. 624-49-7) çok düşük konsantrasyonlarda dahi şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.
AB içerisinde DMFA maddesinin tüketici ürünlerinin imalatında kullanılması zaten 98/8/EG nolu biyosit talimatnamesi uyarınca yasaklanmış olduğundan bu maddenin Avrupa üretimi mamullerde bulunmaması gerekir.
Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerden ithal edilen malların DMFA maddesi içermesi mümkündür. Genellikle (izinli silikajelde olduğu gibi) küçük torbalarda ambalajlanarak kullanılan bu madde, doğrudan ürünün üzerine de uygulanmış olabilir. DMFA torbasının ambalajda ürün ilavesi olarak bulunması veya asıl ürünün 0,1 mg/kg'lık sınır değerini aşması halinde söz konusu ürünün DMFA içerdiği kabul edilir.

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık