HOTEQ 500 Belgesinin başlıca amaçları aşağıda bulunduğu üzeredir;