Enerji Yönetim Stnadartları olan EN 16001 ve ISO 50001 enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamakta ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını temin etmektedir. ISO 50001 standardı, sanayi tesisleri, ticari, kurumsal ve kamu tesisleri için bir çerçeve oluştururken, kuruluşların tamamının iyi enerji yönetim uygulamalarını teşvik eder ve iyi enerji yönetimi davranışlarını pekiştirir. Bu standart, enerji gelişimi raporlanması, dokumante edilmesi, ölçülmesi, kıyaslaması ve sera gazı (GHG) indiriminin yansıtılması konuşularında klavuzluk sunar. Ayrıca ISO 50001 tesislerin yeni verimli enerji teknolojilerinin uygulanmasını, önceliklendirilmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İçin Gereklilikler;