Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Enerji Yönetim Stnadartları olan EN 16001 ve ISO 50001 enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamakta ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını temin etmektedir. ISO 50001 standardı, sanayi tesisleri, ticari, kurumsal ve kamu tesisleri için bir çerçeve oluştururken, kuruluşların tamamının iyi enerji yönetim uygulamalarını teşvik eder ve iyi enerji yönetimi davranışlarını pekiştirir. Bu standart, enerji gelişimi raporlanması, dokumante edilmesi, ölçülmesi, kıyaslaması ve sera gazı (GHG) indiriminin yansıtılması konuşularında klavuzluk sunar. Ayrıca ISO 50001 tesislerin yeni verimli enerji teknolojilerinin uygulanmasını, önceliklendirilmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İçin Gereklilikler;

 • Kuruluşun ihtiyaçlarının saptanması.
 • Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi.
 • Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi.
 • Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi.
 • Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi.
 • Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metotların kurulması.
 • Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması.
 • Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması.
 • Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık