Uluslar Arası Eğitim Yönetim Sisteminin kuruluşlara sağladığı faydalar aşağıda belirtildiği üzeredir.