Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

 

Uluslar Arası Eğitim Yönetim Sisteminin kuruluşlara sağladığı faydalar aşağıda belirtildiği üzeredir.

 • Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek,
 • Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek eğitim yönetim yetkilendirilmesini sağlamak,
 • Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek,
 • Ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak,
 • Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak,
 • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artması, 
 • Maliyetlerin azalması,
 • Kar artışı,
 • Verimlilik artışı,
 • Etkinlik artışı,
 • Rekabet gücü ve pazar payı artışı,
 • Çalışma hayatının kalitesinin artması,
 • Kültür değişimi,
 • Müşteri tatmini.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık