Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal koşullarda olması ve insanlara güven vermesidir. Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Helal gıdalar, İslami ve kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır. 

Helal gıda belgesi islami kurallar ve kriterlere uygun bir şekilde tedarik edilen, işlenen, imal edilen, paketlenen, depolanan, sevk edilen ürünlerin toplamında bu ürünlere verilen sertifikayı ifade eder. Bu sertifikayı alan kuruluşa Helal Gıda Üretim İzni verilir. 

 

HELAL / HALAL Gıda Sertifikasının ortaya çıkış amacı nedir?

Helal gıda sertifikası  sürecinde amaç islami kriterler ve parametreler ile insani değerler bakımından “uygun” olan ürünler için sertifikasyon yolu benimseyerek gerek üretici gerekse nihai tüketici için güven odaklı bir zemin oluşturmayı hedefler.

 

Helal Gıda Belgesi Neden Önemlidir?

Müslüman tüketiciler, tükettikleri ürünlerin içeriği, menşei, işlenme biçimi, proseslerinin  islami koşullara uygun olmasına özen gösterirler bu noktadan hareketle halal / helal gıda belgesine sahip olan ürünler daha geniş bir pazarda kendilerine yer bulabilirler.

 

Helal Gıda sertifikasına sahip olan ürünler;

  1. İslami kurallara göre üretimiş ürünlerdir.
  2. Üründe  kullanılan maddeler islam kurallarına göre yasaklanmamıştır.
  3. Helal belgesi alan firmalar imalat ve işleme yöntemleri bakımından islami kurallara uygundur.
  4. Halal sertifikası sahibi ürünler sağlık ve temizlik şartları kurallarına uygundur.
  5. Helal gıda sertifikası sahip ürünler küresel islam içinde rahatlıkla dolaşabilir ve pazar payına sahip olabilir.

 

Helal Gıda Belgesi Nasıl Alınır?

Helal belgesi alınması için ürünün ham maddesinden başlayarak nihai ürün olarak ortaya çıkana kadarki proseste (paketleme, işleme, imalat, depolama vb..) kullanılan yöntemlerin ve kullanılan maddelerin islami kriterlere uygun olması gerekmektedir.

Ayrıca Helal sertifikasına konu olan ürünler  HACCP , iyi hijyen uygulamaları ve iyi üretim uygulamalarını kriterlerini de  sağlaması gerekmektedir.

 

Hangi Ürün Türleri Haramdır ve bu nedenle Helal Gıda Sertifikası / Belgesi Verilmez?