Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı Merkezi Kalite Belgesi olan EN ISO 15838 standardının; denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

Müşteri İletişim Merkezleri hizmet sunumu için genel şartlar (Customer Contact Centres - Requirements for service provision) standardı Kasım 2009 tarihinde CEN (European Commıttee For Standardızatıon) tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. EN ISO 15838, Çağrı Merkezleri için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Bu standarda belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. 

Bu standardı hazırlamanın genel amacı iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir. Standard hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir. 

Standart hem iletişim merkezi ve hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir.

 

EN ISO 15838 FAYDALARI

 

EN ISO 15838 AMACI

  1. Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve arttırmak, 
  2. Sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak, 
  3. Müşterilerin, çözüm ortaklarının ve personelin memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak, 
  4. Sürekli gelişim kültürünü oluşturarak Müşteri İletişim Merkezinin değerinin artmasını sağlamak. 

 

EN ISO 15838 ÖZELLİKLERİ

 

EN ISO 15838 KAPSAMI

 

EN ISO 15838 Belgelendirme Süreci

 

GAP ANALİZİ

Amaç, iş süreçlerinizin EN 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri (MİM) Standardı'na uygunluğunu değerlendirmektir. GAP analizi kuruluşunuzun bu yeni Yönetim Sistemi'ni uygulamanıza yardım eder ve belgelendirme için hazırlık durumunuzu kontrol eder.

GAP Analizi süreci aşağıdaki şekildedir:

 

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgelendirme kapsamı tanımlanır, 

Ön denetim (opsiyonel): GAP analizi ve standartla ilgili durumunuzun tespiti yapılır, 

  

Belgelendirme denetimi 3 aşamadan oluşur;

  1. Aşama-kuruluşun belgelendirmeye hazır olup olmadığının gözden geçirilmesi, 
  2. Aşama-kuruluşun yönetim sisteminin etkinliği de dahil olmak üzere uygulamaların değerlendirilmesi. 
  3. Aşama denetimin sonuçları olumlu olduğu takdirde 3 sene boyunca geçerli bir sertifika verilir.

Sürekli iyileştirmenin izlenmesi ve yönetim sisteminin standardın gerekliliklerini yerine getirmekte olduğunun doğrulanması için ara denetimler yapılır, 

3 yıl sonra tüm yönetim sisteminin etkinliğinin ve uygunluğunun sürdüğünü onaylamak icin tekrar belgelendirme yapılır.