Yaşamın her alanında karşımıza çıkan görsellik ve estetik artık ayrılmaz bir parçamız haline gelmiştir. Özgün tasarımlar, sanayinin gelişmesine yardımcı olurken, ortaya çıkan rekabet ortamında tüketici bilinçlenerek, daha seçici olmaya yönlendirilmektedir. Bir ürünün üç boyutlu şekli ya da bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler “endüstriyel tasarım” kavramı içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Ürünün biçimi olabileceği gibi; çizgilerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümler de olabilir. KALİTÜRK® uzman kadrosu ile yoğun emekler sonucu meydana getirdiğiniz tasarım ve endüstriyel tasarımlarınıza tescil almaktadır.  

Bir nesnenin görsel özelliklerini, dekoratif veya estetik bütününü endüstriyel tasarım tescili ile koruyabilirsiniz.

Endüstriyel tasarım, bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünüdür. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin görme ve dokunma duyularıyla algılanan özellikleri, endüstriyel tasarım tescili ile korunur. Ürün, bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar, ambalajların üzerindeki desenler olabilir. Endüstriyel tasarım koruması; gerek endüstri, gerek el sanatları gibi oldukça geniş bir sahaya hitap etmekte olup, teknik ve tıbbi enstrümanlardan saatlere, mücevherlere, elektrikli ev aletlerine, tekstil ürünlerine kadar pek çok ürün için geçerli olabilir.

Endüstriyel tasarım tescili ile sağlanan koruma, başvuru tarihiden itibaren 25 yılı kapsar. Endüstriyel tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Bu itibarla Türkiye’de tescil edilmiş bir endüstriyel tasarım sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Deriş’in patent ve marka vekillerinden oluşan tasarım ekibi ile müvekkilerine endüstriyel tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarif namesinin hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takip gibi konularda oldukça kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir.

 

Nasıl Tasarım Hizmeti Alırım

 

Tasarım Tescilinde Önemli Hususlar

  1. Tescilli endüstriyel tasarımlarınız üzerinde yapılan dizayn değişiklikleri için yeniden endüstriyel tasarım başvurusu yapılması gerekmektedir.Bu değişikliklere sahip tasarımların başvurularının yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
  2. Endüstriyel tasarımlar, ilgili kurum nezdinde 5 yıllık dönemler halinde yenilenerek toplam 25 yıla kadar korunabilmektedir. Buna göre, tescilli endüstriyel tasarımlarınızın yenileme sürelerinin kayıtlı olduğunu ve yenilenip yenilenmediğini kontrol ediniz.
  3. Yeni tasarımlarınızı piyasaya sunmadan önce başka bir şahıs/firma adına tescilli olup olmadığını öğrenmek için öncelikle araştırma yapınız.
  4. Yeni tasarımlarınızı piyasaya sunmadan önce; ilgili kurum nezdinde tescil ettirmeye özen gösteriniz. İlgili kurum nezdinde; benzer tasarımlara itiraz süresi ilan tarihinden itibaren 6 aydır.Bu nedenle, her ay düzenli olarak tarafınıza gönderilen “ bilgi içindir ” formlarını takip ederek benzer tasarımlara itiraz sürelerini kontrol ediniz.
  5. Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde başka şahıs / firma adına ilan edilen tasarımların yenilik ve ayırt edicilik vasfını taşımadığını ve tasarımlarınıza ticaret alanında engel teşkil ettiğini düşünüyorsanız; ilgili tasarımlara karşı yasal süresi içerisinde itiraz dosyalayarak tescillerinin iptalini sağlayınız.
  6. İhracat yapacağınız ülkelerin gümrüklerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için ihraç edeceğiniz ürünlerin yurt dışında başka bir şahıs / firma adına tescilli olup olmadığını araştırma yaparak kontrol ediniz.
  7. Ürünlerinizi ihraç ettiğiniz ya da çalışmayı düşündüğünüz ülkelerde endüstriyel tasarım tescil işlemlerinizi tamamlayınız.
  8. İlgili kurum nezdinde endüstriyel tasarım tescil müracaatı yapıldıktan sonraki 6 aylık süre içerisinde rüçhan hakkından yararlanarak .yurt dışında yapacağınız başvurularda koruma tarihini öne çekebilirsiniz.
  9. Tescilli tasarımlarınızdan doğan haklarınızı kullanıp kullanmadığınızdan emin olunuz.
  10. Endüstriyel tasarım sicil kayıtlarında yer alan unvan, adres gibi bilgileri kontrol ederek, değişiklikler varsa, bu değişikliklerin Sicil Kayıtlarında da geçerli olması için gerekli başvuruların yapıldığından emin olunuz. 

 

Yenilik Nedir

Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.Tasarım, başvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarım yeniliği etkilenmez. Dolayısıyla, bir sene önceden piyasaya sunulmuş ürünler yeni olmadığı ve bilindik bir tasarım olduğu gerekçesiyle koruma kapsamına giremez. 

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için ayrıca ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekmektedir.

Şirketimizde konusunda uzman ekiplerle çalışmakta olup Endüstriyel tasarım tescili konusunda sizlere hizmet vermektedir. Bu sayede, tescilli tasarımlar pazarda güvenle yer alacak, tüketiciye özgün kimliğini bir belge ile sunacaklardır.