Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® Faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patentin sahibini buluş üzerindeki hukuki haklarını korur. Başvuru öncesi araştırma ve analizler, başvuru dosyasının (özet, tarif name, istemler, teknik resimler…) başvuruya uygun hale getirilmesi, başvuru işlemleri, hukuki süreç yönetimi, yıllık vize süreçlerinin takibi gibi aşamalar KALİTÜRK®’ün deneyimli ve uzman ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Faydalı Model Belgesi başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde faydalı model belgesi başvurusunun dosyalanması işlemidir.

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde faydalı model belgesi başvurusunun yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir. Ayrıca faydalı model belgesi başvurusunun koruma kapsamı da, yapılacak patent araştırması neticesinde karşılaşılan dokümanlar değerlendirilerek belirlenmelidir.

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmadan önce, faydalı model belgesi başvuru dokümanlarının (tarif name, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kullanılacak her kelimenin başvurunun koruma kapsamını önemli ölçüde etkileyeceğini göz önüne alarak bu konuda bir patent uzmanından yardım alınması çok önemlidir. KALİTÜRK® alanında uzman ekipleri ile sizlere danışmalık yapmaktadır.

 

Faydalı Model Diğer Adıyla "Küçük Patent" Faydalı Model koruması, Türkiye'de ve dünyada (1) yeni olan ve (2) sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl) , bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patent başvurularında geçerli olan tüm kurallar faydalı model başvurularında da geçerlidir. Patent başvuruları ile faydalı model başvurularını birbirinden özellikler kısaca ;

Faydalı Model başvurularının, patent başvurularının aksine başvuru sahibi ya da üçüncü bir kişi özellikle talep etmediği sürece "tekniğin bilinen durumu" ile ilgili ARAŞTIRMA'ya ya da ESAS İNCELEME'ye tabi tutulmaması (bu nedenle patent başvurularını aksine oldukça kısa süre (12-15 ay) içerisinde sonuçlanmakta ve tescil aşamasına kadar doğan masraflar, patent başvurusu halinde karşılaşılan masraflardan daha az olmaktadır),

Koruma süresinin 10 yıl olması,

Yeni geliştirilen yöntemler için faydalı model başvurusunda bulunulamaması,

Patent başvurularında aranan "buluş basamağı" şartının faydalı model başvurularında aranmaması, sayılabilir.

 

Faydalı Model

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi'dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler

 • Yenilik;
 • Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 • Sanayiye uygulanabilirlik;
 • Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.
 • Bir buluşun faydalı model belgesi verilerek korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler:
 • Yenilik: Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak ya da bir başka yolla açıklanmış veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir. Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent ya da faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır.
 • Sanayiye uygulanabilir olma: Buluş, tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ya da kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
 • Faydalı modelden doğan hakkın kapsamı: Faydalı model hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın faydalı model hakkından yararlanır.
 • Faydalı model sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak faydalı model konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulmasını önleme hakkı vardır.
 • Faydalı model isteme hakkı: Faydalı model isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, faydalı model isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, faydalı model isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Faydalı model almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar faydalı model isteme hakkının sahibidir.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık