Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Marka Tescil firmanın güven olgusunu müşteriye yansıtma dilidir, işaretler ve ibareler kuruluşun büyüklüğünü ve özgünlüğünü temsil eder, KALİTÜRK® ile marka çalışmalarına başlamadan önce firmanızın faaliyet gösterdiği sektör, rakipler, pazar yapısı, kaynaklar ve en önemlisi müşterilerin incelenmesi gerekir. Bu çalışmalar için marka oluşturma konusunda firmamızdan danışmanlık yardımı alabilirsiniz. Marka, firmanızın müşterinize sunduğunuz mal ve hizmetlerinize verdiğiniz isimdir. Müşteriniz ürünlerinizi markanızla tanır, markanıza güvenerek satın alma kararını verir. Markalaşmak, uzun ve sonu gelmeyen bir süreçtir. 

Kesintiye uğrarsa firmanızın mal ve hizmet kalitesi aksamış demektir. Yahut koruyamadığınız için marka hakkınızı kaybetmiş veya başkalarının ihlalleri sebebiyle kazancınız tükenmeye başlamış demektir. Mülkiyet açısından "Marka", bir şirketin ya da kişinin ürettiği ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işarettir. Marka sanıldığının aksine sadece yazı ile ifade edilen bir işaret değildir. Bir kelime, şekil, logo gibi kağıda basılarak çoğaltılabilen bir ifade olabildiği gibi sesler ya da melodiler de marka olarak kullanılabilir.

Markanın hukuki olarak korunur halde olabilmesi için tescilli olması gerekmektedir. Markalar, 556 sayılı markaların korunması hakkında K.H.K hükümlerine göre korunmaktadır. Ve Türk Patent Enstitüsü, Marka tescili konusunda ülkemizde tek yetkili kurumdur. Marka pazarda başarı kazandıkça rakipler ya da kötü niyetli girişimciler tarafından taklit edilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hukuki olarak bunu engellemek için tek yol markanın tescille korunmasıdır. 

Taklit markalar konusunda mahkemelerin verdikleri cezalar ise şöyledir;

 1. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası,
 2. Para cezaları,
 3. İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılması cezası,
 4. Aynı süreyle ticaretten men cezalarına hükmedilmektedir.

Bir markanın birden fazla sınıfta tescil imkanı vardır. Dolayısıyla tescille korumak istediğiniz markanız hakkında başvurudan önce bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma, gereksiz yere yapılacak masraflar ve harcanacak zamanın daha doğru kullanılmasını sağlayacaktır. Markalar sadece tescil edildikleri ülkede korunurlar. Türkiye'de tescili yapılan bir marka sadece Türkiye'de koruma sağlar. 

Marka izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.

Marka tescil süreci Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuru ile başlar. TPE uzmanlarınca yapılacak incelemenin ardından, benzerlik ve marka olma kriterleri açısından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, TPE marka tescil belgesini düzenleyerek hak sahibine ulaştırır. Tüm bu süreç (Herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ) yaklaşık 11 ay sürmektedir. Ancak tescil başvurusu TPE'ye ulaştığı an itibariyle hak, başvuru sahibindedir. Marka tescil belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Her 10 yılda bir, ilgili harçlar yatırılarak marka tescilini uzatmak mümkündür. 

Marka Nedir

Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Markanın en temel işlevi ayırt etmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt edicilikleri olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.

Marka Seçimi Neden Önemli  

Marka olarak tescil edilecek işaretin ayırt edici bir işaret olması gerekmektedir. Aksi halde işaretin tesciline engel olacağı gibi işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut ürün yada hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacaktır.

Markayı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Marka seçiminde pazarlama stratejisine göre hareket edilmeli ve şu hususlara dikkat edilmeli; üretilecek ürün veya hizmet, rakip markaları, rakiplerin pazar payları, hedef kitle, gelecek dönemle ilgili marka genişletme veya güçlendirme politikaları. 556 sayılı Kararnameye göre koruma sağlamayacak markaların seçimi boşa yapılan yatırımdır.

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler

Ayırt edici özelliği olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilme imkanı bulunmamaktadır. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez.

 

Marka Tescil Hizmetlerimiz Arasında Yer Alan Hizmetlerimiz Şöyledir

 • Marka Araştırması 
 • Marka Tescil Başvurusu
 • Yurt dışı Marka Tescili
 • Marka İzleme
 • İtiraz İşlemleri
 • Marka İtirazı Karşı Görüş
 • Marka Yenileme İşlemleri
 • Marka Devir İşlemleri
 • Marka Lisans İşlemleri

 

Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı ancak genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki markanın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerilen bir yol değildir.

Tescilli Markalar diğer taşınır ya da taşınmaz mallar gibi alınıp satılabilir, kiraya verilebilir hatta miras yoluyla nesilden nesile aktarılabilir. KALİTÜRK® marka uzmanları ile sizlere hizmet vermektedir. Marka çalışmalarına başlamadan önce firmanızın faaliyet gösterdiği sektör, rakipler, pazar yapısı, kaynaklar ve en önemlisi müşterilerin incelenmesi gerekir. Bu çalışmalar için marka oluşturma konusunda firmamızdan danışmanlık yardımı alınabilir.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık