KALİTÜRK® Faydalı model tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patentin sahibini buluş üzerindeki hukuki haklarını korur. Başvuru öncesi araştırma ve analizler, başvuru dosyasının (özet, tarif name, istemler, teknik resimler…) başvuruya uygun hale getirilmesi, başvuru işlemleri, hukuki süreç yönetimi, yıllık vize süreçlerinin takibi gibi aşamalar KALİTÜRK®’ün deneyimli ve uzman ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Faydalı Model Belgesi başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde faydalı model belgesi başvurusunun dosyalanması işlemidir.

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde faydalı model belgesi başvurusunun yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir. Ayrıca faydalı model belgesi başvurusunun koruma kapsamı da, yapılacak patent araştırması neticesinde karşılaşılan dokümanlar değerlendirilerek belirlenmelidir.

Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmadan önce, faydalı model belgesi başvuru dokümanlarının (tarif name, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kullanılacak her kelimenin başvurunun koruma kapsamını önemli ölçüde etkileyeceğini göz önüne alarak bu konuda bir patent uzmanından yardım alınması çok önemlidir. KALİTÜRK® alanında uzman ekipleri ile sizlere danışmalık yapmaktadır.

 

Faydalı Model Diğer Adıyla "Küçük Patent" Faydalı Model koruması, Türkiye'de ve dünyada (1) yeni olan ve (2) sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl) , bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patent başvurularında geçerli olan tüm kurallar faydalı model başvurularında da geçerlidir. Patent başvuruları ile faydalı model başvurularını birbirinden özellikler kısaca ;

Faydalı Model başvurularının, patent başvurularının aksine başvuru sahibi ya da üçüncü bir kişi özellikle talep etmediği sürece "tekniğin bilinen durumu" ile ilgili ARAŞTIRMA'ya ya da ESAS İNCELEME'ye tabi tutulmaması (bu nedenle patent başvurularını aksine oldukça kısa süre (12-15 ay) içerisinde sonuçlanmakta ve tescil aşamasına kadar doğan masraflar, patent başvurusu halinde karşılaşılan masraflardan daha az olmaktadır),

Koruma süresinin 10 yıl olması,

Yeni geliştirilen yöntemler için faydalı model başvurusunda bulunulamaması,

Patent başvurularında aranan "buluş basamağı" şartının faydalı model başvurularında aranmaması, sayılabilir.

 

Faydalı Model

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi'dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler