Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK®'le yenilikleri ve iyileştirme fırsatlarını yaratarak sürekli iyileştirmeyle ve öğrenmeyle iş mükemmelliği atılımını gerçekleştirmek Katılımcılar, günümüzde gerekli olan üretim yönetimi modellerinin temel unsurunu oluşturan sürekli iyileştirme felsefesi ile temel yöntemlerini kavrayabilecek ve uygulayabilecekler. Şirketimize sürekli iyileştirme eğitimleri konusunda ve tüm eğitim ihtiyaçlarınızı bizlere bildirebilrisiniz. Bir adım daha ileriye bizimle ilerlemek isterseniz bizlere başvurabilirsiniz. Konunun matematiğinden giriş yapacak olursak, bir önceki mevcudun üstüne sürekli ilaveler yapmak, miktarını, şeklini, yapısını, sayısını vb. gibi faaliyetlere sürekli iyileştirme, bu işin sürekli olmaması bir kereye mahsus olması durumuna da iyileştirme denmektedir. Her geçen günün bir önceki günden çok daha iyi olması felsefesi ile çalışan bir yaşam biçimidir. Japonya’ da bu uygulamalara "Kaizen" denmiştir ve felsefe olarak özümsenmiştir. Kelime anlamı ile, Kai: Değişim; Zen: iyi ve daha iyi manalarına gelmektedir. Onun için sürekli iyileştirme kaizen felsefesi olarak tanımlanmaktadır. Sürekli iyileştirme sürecinde düşünen, çalışan ve varolan herkesin bulunduğu durumu gözden geçirmesi ve daha iyinin araması gerekmektedir.

Sürekli iyileştirmeyi kişi odaklı oluşturabileceğimiz gibi bunu işletme ve işletme içindeki gruplar üzerinde de oluşturabiliriz. Bu metodun temel hedeflerinden birisi de işletmenin iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmak olan Toplam Kalite Yönetimi’nin temelinde işletmenin kendisini sürekli geliştirmesi ve iyileştirmesidir. Kuruluşlarda kalitenin artmasında verimliliğin artmasında en önemli faktör sürekli iyileştirme olgusudur. Küreselleşme, Pazar payı, kurumsallaşma, insan hakları, uluslar arası rekabet, teknoloji, bilgi gibi kavramlar günümüz dünyasında gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Bundan dolayı bireyler ve kuruluşlar, gelişen ve hızla büyüyen dünyaya kendilerini adapte edip kendilerini devamlı geliştirme üzerinde durmalıdırlar. Yoksa başarıyı elde etmek de olanaksız kalacaklardır. Sürekli iyileşmeyi kendine ilke edinmeyen kişiler ve işletmeler zaman içinde küçülecek ve biteceklerdir.

İşletme yönetim başarısında, Sürekli İyileştirme en etkin kavramlardan biridir. İşletme de çalışan her birey, devamlı kendi eksiklerini tespit edip, daha iyi nasıl olabilirim diye kendine sormalıdır. Çalışanları bu düşüncede olan bir işletmenin daha iyi yerlere gelmesi kaçınılmazdır. Onun için işletmeler çalışanlarını bu konuda eğitmeli, bilinçlendirmeli ve bunu sistematik hale getirmelidirler. Çalışanları sürekli iyileştirmeye teşvik etmek üst yönetimin gayretleri ile başarılmalıdır. Personel Öneri uygulamaları geliştirilmeli bunun içim çalışmalar yapılmalı ve çalışanların önerileri alınmalıdır. Bu konu çalışan için de oldukça önemlidir ki çalışan da kendini önemli hisseder, sisteme ait hisseder, sistemin kendisine değer verdiğini düşünür. Yabancı bir uzman olan Deming, toplam kalite yönetiminin uygulanması için ortaya koyduğu on dört ilkenin beşincisinde, üretim ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalı demektedir. İşletmeler bu doğrultuda sürekli olarak eksi yönlerini aramalı ve kendisine daha iyi nasıl yapabilirim sorusunu sormalıdır. Bunu aynı şekilde bireylerde uygulamalı ve devamlı kendilerini geliştirmeliler ve değişim içinde olmalıdırlar.

 

Yönetim sisteminde, işletmenin ve çalışanların sürekli iyileştirme ve geliştirme içinde tutulması ardından kalitede de en üst seviyeye çıkmayı başaracaktır. Çünkü hem çalışanlar hem işletme devamlı olarak daha iyisi için gayret edecektir. Sonuçta tüm bu faaliyetler kaliteyi getirecek, işletmetyi taçlandıracaktır.

Sürekli iyileştirmede 3 şart mevcuttur.

 

Bunlar:

 1. Mevcut olanı yetersiz bulmak,
 2. İnsan kaynağını geliştirmek.
 3. Problem çözme metodları uygulamak.

 

Eksiksiz bir sistem yoktur denebilir. İyileştirme için mevcuttan daha iyisi aranmalıdır. İşletmelerde önemli unsur insandır. Rastgele düzenlerle çalışan yapılarda bu unsur çok yetersiz kullanılmaktadır. Olması gereken çalışanların, işletmenin sürekli iyileştirme prosesi içerisinde yer alması gerektiğidir. Ancak bu şekilde işletmede olması gereken seviyede bir sürekli iyileştirme olabilir. Ayrıca ortaya çıkan problemlerin ve sorunların kaynağı tespit edilmeli ve bu sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunun sağlanması ile sürekli iyileştirmenin karşılaşacağı engeller ortadan kalkmış olacaktır.

İşletmelerde uygulanacak iyileştirmeler az olsa bile sürekli halde olmalıdır. Ama bir işletmeden her gün de yükseliş beklememek gerekir. Çünkü bütün işletmelerin iniş ve çıkışları olur. Önemli olan yükselen bir grafik yakalamaktır.

 

Sürekli iyileştirme süreç bazlı çalışır. Süreçlere yönelik iyileştirmelerin mutlaka periyodik olarak  gözden geçirilmelidir. Kaizen felsefesinin en önemli prensiplerinden 4’ ü PUKÖ döngüsü dediğimiz, Planla, Uygula, Kontrol Et, Ölç faaliyetleridir. Şayet bir sistem oluşturmak istiyorsanız bu 4 fonksiyonu sisteminize ve hayatınıza adapte etmeniz gerekmektedir ki başarıyı ve geleceği yorulmadan yakalayabilesiniz.

Bu unsurlarla KALİTÜRK®, Sürekli iyileştirmeyi anlatmak, özümsetmek ve yaygınlaştırmak için Sürekli İyileştirme Eğitim Faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Tüm Müşterilerimize planlı yada plansız aşağıda belirtilen yada özel olarak istenen sürekli gelişim eğitim hizmetleri sağlanabilmektedir.

 

Sürekli Gelişim Eğitimleri:

 

FMEA, Hata Modu ve Etkileri Analizi Egitimi

Eğitimin amacı Üretilen ürün aşamalarında yada üretim süreçlerinde çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün veya prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf noktalarının belirlenmesini hedefler. Ayrıca, katılımcılara kuruluşlarındaki ürün ve/veya süreç geliştirme faaliyetlerinde kişisel verimlerini artırmak ve kaliteli ürünleri daha kısa sürede geliştirebilme olanağı sağlar.

 

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlayarak katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark yaratmalarını sağlayarak daha da başarılı olmalarına zemin hazırlamaktır.

 

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Genel İçeriği Nelerdir

 • Müşteri hizmetinde kritik anların önemi
 • Müşteri odaklı uygulamalı çalışmalar
 • Müşteriye hitap sanatı
 • Davranış kalıplarımız neler olmalı ?
 • Davranış davranışı doğurur
 • Düşünce kalıpları
 • Kişiliğin yapı taşları
 • İletişim stilleri
 • Beden dili, ses tonu uygulama çalışmaları
 • Müşteri isteklerini ve ihtiyaçlarını belirleme
 • Kriter soruları
 • Aktif dinleme
 • Empati sanatı
 • Şikayetler ile baş etme
 • Müşteri itirazlarını karşılama
 • Müşteri hizmetinde fark yaratma formülleri

 

Müşteri Memnuniyeti Eğitimine Kimler Katılmalı

 • İç ve dış müşteri hizmeti verenler
 • Müşteri ile bire bir çalışanlar
 • Müşteri odaklı çalışan herkes
 • Müşterisini memnun etmek, elde tutmak isteyenler

 

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Eğitimi

Süreç, bir girdiyle başlayan (iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir.

Bir kuruluşun temel süreçleri dikey organizasyon şeması üzerinde birden fazla bölüm boyunca yatay olarak akan işlemler dizisidir. Yetki ve sorumlulukların iyi tarif edilmediği, kimsenin denetiminde olmayan bölümler arasındaki “beyaz alanlar”da en büyük iyileştirme fırsatları mevcuttur. En fazla zaman kayıplarının olduğu, sürtüşmelerin yaşandığı yerler bu beyaz alanlardır. 

 

Eğitimin İçeriği:

 • Zaman içinde değişen rekabet unsurları
 • Neden değişim?
 • Başarılı firmaların yetenekleri 
 • Süreç nedir?
 • Süreçler neden önemlidir? MOT kavramı
 • Geleneksel (hiyerarşik) organizasyon yapısının darboğazları
 • Süreç yönetimi nedir? Süreçlerle yönetim nedir?
 • Süreç yönetiminin getirileri nelerdir?
 • Süreçlerin sınıflandırılması  
 • Süreç hiyerarşisi (ana süreç – süreç – alt süreç) 
 • Süreçlerin belirlenmesi

 

Grup çalışması – 1 

 • Süreç haritaları 
 • Süreçlerin tanımlanması

 

Grup çalışması – 2 

 • Süreç sahibinin özellikleri ve sorumlulukları
 • Süreç iyileştirme ekibinin özellikleri ve sorumlulukları
 • Performans göstergeleri

Sonuç göstergeler ve Öncü göstergeler

Etkililik ve verimlilik ile ilgili göstergeler

Sürecin durumu (sürecin olgunluğu)

 

Grup çalışması – 3 

 • İyileştirilecek süreç (kritik süreç) nasıl seçilir?
 • Süreç İyileştirme Metodoloji
 • Sürecin Mevcut Durumunun Saptanması
 • Sürecin Çözümlenmesi ve İyileştirme Seçenekleri Tesbiti 
 • İyileştirmenin Uygulanması

 

Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar ile konuya ilgi duyan herkes. Toplam Kalite ve ISO 9000 kavramlarına aşina olmak faydalı olabilir ancak şart değildir.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

Hijyen Sanitasyon Eğitimi

Gıda Zincirinde yer alan kuruluşların HACCP Sistemine yönelik etkin bir hijyen, sanitasyon programı uygulayabilmeleri için gıdaların üretiminde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmaları sırasında genel hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlanması.

 • Temel Kavramlar
 • Hijyen ve Sanitasyonda Önemli Faktörler
 • Fabrika Binası ve Ekipman Hijyeni
 • Hammadde
 • Su ve Hava
 • Depolama ve Taşıma
 • Paketleme
 • Atık Materyal
 • Sanitasyon Eğitimi
 • Temizlik ve Dezenfeksiyon
 • Haşere Kontrol
 • Personel Hijyeni

 

Kuruluşlarda HACCP şartlarınca gıda güvenlik sistemi hijyen ve sanitasyon programını oluşturmakla (özellikle HACCP ekibi üyeleri) görevli tüm çalışanlar ve gıda maddeleri ile temas halinde olan personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

İTU İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini sağlamak.

 

Eğitimin İçeriği:

 

İyi Tarım Uygulamalarına Giriş İyi Tarım Uygulamaları Ülke Mevzuatı (07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik) İyi Tarım Uygulamaları Kapsamları – Alt kapsamları Neden İyi Tarım Uygulamaları İnsanoğlunun Yerleşik Düzen Sonrası Tarım Modelleri (Yayılmacı Tarım, Yoğun Tarım, Organik-Ekolojik-Doğal-Biyo yada Biyolojik Tarım, Topraksız Tarım, İyi Tarım Uygulamaları-ITU) Ülkemizdeki ve Dünyadaki Mevzuat Yasalar ve Yönetmelikler Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamalarına Konu Standartlar Bitkisel Üretimde Kontrol Noktaları ve Kontrol Listesi Bitki Sağlığı Eğitimi (Ülkemizde Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Entegre Mücadele) Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı Gübreler ve Gübreleme Teknikleri Tarım İlaçları (Pestisit) ve MKS (Maksimum Kalıntı Seviyeleri) Tarım Çevre İlişkileri Çevre Risk Analizi İletişim Teknikleri ve Psikolojik Yaklaşımlar Kontrol ve Sertifikasyon Süreci İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri İyi Tarım Uygulamalarında İzlenebilirlik ve Kayıt Tutma Risk Değerlendirme İyi Tarım Uygulamaları KYS Gereklilikleri İyi Tarım Uygulamalarının Diğer Yönetim Sistemleri (GMP, HACCP, ISO 22000,  FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ile İlişkileri

 

Tarım Üreticileri, Paketleyicileri, Tedarikçileri ve Yurtiçi, Yurtdışı Satışını Yapan Kuruluşların Yöneticileri, Bu Kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemleri ve Gıda Güvenliğine İlişkin Konularda Çalışanlar, İdari ve Teknik Personel, İhracat Şirketlerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Tarımsal Ürün Pazarlaması Yapan Şirketlerin Yöneticileri, Teknik Personel, Ziraat Mühendisleri, Konu ile İlgili Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Halk Sağlığı Uzmanları. Tarım Sektörünün Belgelendirilmiş Kontrollü Üretim Kısmının Bir Parçası Olmayı Hedefleyen Öğrenciler, Ziraat Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Üreticiler, İhracatçılar, Birlik ve Kooperatif Mensupları. İyi Tarım Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Yapmak İsteyenler, Tarım Danışmanları ve Sorumlu Yöneticiler.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

GLP - İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Laboratuvar uygulamaları konusunda, insan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi gereken maddelerin inceleneceği ve  laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kayda alınmasıve raporlanması ile ilgili temel bilgileri detaylı olarak anlatmaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • GLP Kavramı 
 • GLP Tarihçesi 
 • GLP Felsefesi ve Amaçları 
 • Kavramlar, Terimler ve Tanımlar
 • GLP Standardı Bölümlerinin İncelenmesi

Laboratuvar, İlaç, Medikal, Gıda, Kozmetik ve Kimya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenler, bulunduğu sektörde GLP uygulamalarını oluşturmak isteyenler, Mevcut GLP İyi Laboratuar Uygulamalarını  geliştirmek ve iyileştirmek isteyenler, Laboratuvar Personelleri, yöneticileri, sahipleri, Kariyerini geliştirmek isteyen konu ile alakalı tüm insan kaynakları.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

GMP nin önemini açıklamak ( Aseptik üretim, Validasyon, Stabilite, Parti dokümantasyonu, Kalifikasyon, DQ, IQ, OQ, PQ, Fason üretim, Uygunsuzluk, Olağandışı durumlar, Sapma yönetimi, OOT, OOS, SOP, Gözden geçirme, ICH Q8, Q9, Q10 v.b.) GMP'nin uygulanmadığında oluşacak riskler, Davranışsal GMP hakkında bilgilendirme.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Kalite Güvence, Kalite Kontrol, Personel
 • Standart Operasyon Prosedürü (SOP)
 • SOP nedir, ne işe yarar?
 • SOP'lerinin geliştirilmesi ve yazılması
 • SOP' nün devamlılığı
 • Parti Dokümantasyonu
 • Parti Kayıtları
 • Parti kayıtlarının gözden geçirilmesi
 • Parti Dokümantasyonu nasıl sağlanır?
 • Serbest bırakmadan önce neler yapılmalı?

Kontroller:

 1. Üretim hatları için GMP ne diyor?
 2. Numune alımı, dikkat edilecekler
 3. Stabilite testi nedir, neden gereklidir?
 4. Change Management / Change Control nedir?
 5. Hataların araştırılması ve düzeltici / önleyici faaliyetler
 6. Sapmalar
 7. Düzeltici ve önleyici faaliyet (CAPA)
 8. CAPA'ların dokümantasyonu
 9. Şikayetler ve Geri Çekme
 10. Şikayetlerin Yönetimi
 11. Araştırma şikayetleri
 12. Tesisler ve Ekipman
 13. Dizayn Özellikleri

 

Aydınlatma

 • Havalandırma, Hava Filtreleme, Isıtmave Soğutma
 • Atıkların bertarafı
 • Yıkama ve Tuvalet alanlarının tanımlanması
 • Sanitasyon
 • Bakım

 

Ekipmanlar:

 • Ekipman Dizaynı, Yerleşimi, Büyüklüğü
 • Ekipman Kurulumu
 • Ekipman temizliği ve bakımı

 

Üretim ve Proses Kontrol:

 • Yazılı prosedürler, Sapmalar
 • Ekipman Identifikasyonu
 • In-Proses malzemelerin numunelendirilmesi,test edilmesi
 • Mikrobiyolojik Kontaminasyon
 • Yeniden İşleme

 

Ambalajlama & Etiketleme:

 • Malzeme deneyleri ve kullanım kriterleri
 • Etiketleme koşulları
 • Ambalajlama ve Etiketleme Operasyonları
 • Ürün Denetimleri
 • Son Kullanma Tarihleri

Depolama ve Dağıtım:

 • Depolama Prosedürleri
 • Dağıtım Prosedürleri

 

Laboratuvar Kontrolleri:

 • Genel Gereksinimler
 • Test etme ve dağıtım için serbest bırakma
 • Stabilite Testleri
 • Özel Test gereksinimleri
 • Arşiv numunelerinin ayrılması
 • Laboratuvar Testleri

 

Kayıtlar ve Raporlar:

 • Genel Gereksinimler
 • Ekipman temizliği ve ekipman günlüğü
 • Master ürün ve kontrol kayıtları
 • Parti üretim ve kayıt kontrolleri
 • Üretim kayıtlarının gözden geçirilmesi
 • Laboratuar kayıtları
 • Dağıtım kayıtları
 • Şikayet Dosyaları
 • Kontratlı (Fason ) İmalat ve Analiz
 • Kendi Kendini Denetleme
 • EU GMP Guideline, ICH Guideline, PIC, FDA Guideline

 

Kalite Güvence Şef ve Müdürleri, Kalite Kontrol Şef ve Müdürleri, Üretim Şef ve Müdürleri, Ruhsatlandırma Şef ve Müdürleri, Depo Şef ve Müdürleri, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Biyomedikal, Eczacılık bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezun olan profesyonel yönetici adayları.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

Atık Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Atıkların, çeşit ve bileşimi ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar oluşturduğu gibi aynı ülke içinde kentsel yada kırsal ve sanayi bölgelerine göre de büyük farklılıklar göstermektedir. Bu bilgiler ışığında eğitim içeriğinin gereklerini katılımcılara aktarmak.

 

Eğitimin İçeriği:

 1. Atık nedir ?
 2. Atık kontrol yönetmeliği
 3. Atık özellikleri
 4. Atık kaynakları
 5. Geri kazanılabilecek atıklar
 6. Atıkların bertaraf edilmesi

Faaliyeti sırasında atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi

 

Çeşitli faaliyetler sonucu çıkan atıkların; evsel, sanayi, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınmasını sağlamaktır.

 

 1. Atık Nedir ?
 2. Atıkların Gruplandırılması
 3. Tehlikeli Atıklar ve Yönetmeliği
 4. Evsel Atıklar ve Yönetmeliği
 5. Tıbbi Atıklar ve Yönetmeliği
 6. Büro Alanlarında Atık Yönetimi İçin Yapılacaklar
 7. Atölye Alanlarında Atık Yönetimi İçin Yapılacaklar. 

 

Faaliyeti sırasında tehlikeli veya diğer atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

Atık Yönetimi Genel Kurallar ve Uygulama Metodları Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Atık Yönetiminde, çevre ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilinçlendirme, firma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, yönetmeliklere uygun faaliyetlerin yürütebilmesi bilgisini sağlamak.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çevre Yönetim kavramlarına giriş 
 • Ülkemizde çevre mevzuatının tarihçesi 
 • Yetkili makamlar ve görevler, 
 • Çevre ile ilgili kanunlar ve içerikleri
 • Çevre ile ilgili yönetmelikler ve içerikleri
 • Çevre ile ilgili tebliğler ve içerikleri
 • Çevre mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar
 • Atık Nedir?
 • Tehlikeli Atık Özellikleri
 • Tıbbi Atıklar
 • Ambalaj Atıkları
 • Katı Atıklar
 • Türkiyede Atık Yönetimi
 • Atıklarla ilgili mevzuat şartarı
 • Atık Önleme Politikaları 
 • Atıkların Geri Kazanımı Politikaları 
 • Atıkların Taşınması ve Depolanması Politikaları 
 • Tehlikeli ve Tıbbi Atıklarla Mücadele Politikaları
 • Atık Yönetim Sistemi Detayları

 

Çevre mevzuat şartlarını yerine getirmekten sorumlu yöneticiler, Danışmanlar.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

Kaizen eğitimi : KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi

Küreselleşme ile sertleşen rekabet ortamında, kalite odaklı çalışma ve yaratıcılığın giderek öne çıkması, yöneticilik ve Liderlik fonksiyonlarında belirgin değişimlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. JAPON mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında Sıfır Hata, JIT. ve Kai-Zen (Sürekli İyileştirme) yaklaşımı gelmektedir. Yönetimler artık KAI-ZEN Sürekli İyileştirme-Geliştirme ile birlikte ele alınmak zorundadır.

KaiZen, Japonca da, Kai: Değişim, Zen: İyi, kelimelerinin birleşmesi ile, "yavaş ve emin adımlarla Sürekli iyileştirme" anlamına gelen iyileştirme felsefesidir. Bu felsefeye göre, "her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf edilmelidir".

Japonya da bir yöneticiye; “uğraştığın öncelikli işin nedir” diye sorulduğunda “en önemli işim KAIZEN dir” demiştir… Verimlilik, Gelişme için bireylerin, firmaların hatta devlet yönetiminin üzerinde önemle durması gereken konudur. Yöneticilerin yapması gerekli olan bireysel ve örgütsel değişimlerin ve yapılması gereken çalışmaların tartışılacağı bir seminer.

 

Eğitimin Amacı :

TKY. Toplam (Bütünsel – Topyekün) Kalite Yönetiminin en temel faaliyeti olan Proses, ürün, hizmet gibi en temel faaliyetlerde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME & GELİŞMEYİ amaçlayan Japon felsefesini incelemek ve bu felsefe için gerekli TKY. kavramlarını tanıtmak, öğretmektir, Bu programla katılımcılara kalite kavramları ve tarihsel perspektif kapsamında Kai-Zen felsefesinin tanıtımı yapılacak ve sürekli geliştirme ile ilgili yöntem ve teknikler uygulamalı olarak işlenecektir. TKY. Faaliyetlerine başlamış veya başlayacak firma yöneticilerine/katılımcılara bilgi aktararak gelişmeye ışık tutmaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 • Kalite bilinci, Japon mucisesi,
 • Terimler ve Kavramlar,
 • Kalite kavramı; değişen kavramlar ve tarihsel perspektif
 • TQM. Toplam Kalite Yönetimi,
 • Belirsizliğin yönetimi ve KaiZen felsefesi
 • 3 Mu (Muri, Mura, Muda,)
 • 7 Savurganlık unsuru,
 • Sorun çözme ve 7 temel araç,
 • İnovasyon ve bazı yaratıcılık araçları
 • Kai-Zen Felsefesi, Sürekli İyileştirme,
 • KAI-ZEN Türleri, Kobetsu KAI-ZEN de 10 Adım,
 • Kai-Zen ve Yenilik, Arasındaki Farklar,
 • Değişim, Şirket Kültürünün Değişimi,
 • Sürekli Gelişmede Hiyerarşi,
 • Örnek çalışmalar, Sorular-Cevaplar,

 

Katılımcılar :

Çalışanlarının işgücü potansiyelini harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve başarılı olmak isteyen, işveren vekilleri (ilk, orta ve Üst kademe yöneticileri), ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı –formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.) katılabilirler,

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

 

Veri Analizi Eğitimi

 

Eğitim Amacı:

Doğru ve gerçekçi verilerden faydalanarak problemlere sistematik bir yaklaşım çerçevesinde çözüm getirme ve sistem iyileştirmesi becerilerinin verilmesi.

 

Eğitimin İçeriği:

Kalite kavramları ve terminoloji İPK ve temel kavramlar Proses yaklaşımı Problem nedir? Problem çözmeye sistematik yaklaşım Veri nedir ve nasıl toplanır? Veri analizi teknikleri (Çetele Diyagramı, Histogram, Dağılım Diyagramı, Hareket Grafiği, Kontrol Şemaları) Problem analizi teknikleri (Akış Diyagramı, Balık Kılçığı, SWOT Analizi, Kuvvet Alanı Analizi, Neden Analizi, Pareto) Fikir üretme ve karar verme teknikleri Ne zaman, hangi tekniği kullanmalı. Vaka çalışması nasıl?

 

 • Uygulamali veri analizi eğitimi ? Veri Kavramı
 • Veri nedir?
 • Günümüzde verilerin depolanma ortamları
 • Verileri yorumlamak için ne gibi araçlar kullanılmalıdır?
 • Grafik Araçlarının Kullanımı
 • Grafik kavramını anlamak
 • İhtiyaca Göre Grafikleri Belirlemek
 • Grafik Çeşitleri (PASTA, SÜTUN, ÇİZGİ, RADAR)
 • Grafikleri Biçimlendirmek (BAŞLIKLAR VE SERİLER EKLEMEK)
 • Eksenleri ve Kılavuz Çizgilerini Kullanmak
 • Temel İstatistik Kavramları
 • Temel İstatistik kavramlarının veri yorumlamada kullanımı
 • Ortalama, Mod, Medyan Ve Standart Sapma Kavramları
 • Regresyon, Korelasyon, Varyans, Kovaryans Kavramları
 • Normal Dağılım nedir?
 • Kavramlar üzerine sunum ve uygulamalar
 • Temel İstatistik Kavramları Üzerine Excel Uygulamaları
 • İstatistiksel Fonksiyonlar (SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS, CORREL, COVAR, MEDIAN, MODE, STDEV, VAR)
 • Goal Seek (Hedef Ara) Uygulamaları
 • Solver (Çözücü) Uygulamaları
 • Analysis Toolpak Eklentisi
 • Uygulamalı Regresyon örneği ve grafiği
 • Trend Eğrileri

 

 

Kimler Katılmalı:

Tüm çalışanlar.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

 

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık