Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Arapça menşeli olan bir kelime olan helal, meşru, yasal ve geçerli olan anlamına gelmektedir. Helal kelimesi pozitif yapıda olması ve bu yapının olumsuz durumu da mevcut olmakla birlikte o yapı yada Haram denmektedir. Haram’ ın kelime anlamı ise "helal" in tam tersidir. Yani Gayri meşru, uygun olmayan, yasal olmayan, geçersiz olgu, durum, yapı manasındadır. Helal Belgesi bilindiği gibi yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor koşullarda sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse Müslüman müşteri, tükettiği gıdanın Helal olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Helal Belgesi her Müslümanın alması gereken belgedir ve alınması zorunlu kılınmıştır.

 

Müslümanlık ve Yahudilik dinleri gereğinde yenilen ve içilen ve/veya tüketilen bir şeyin yasal, meşru ve en önemlisi dinen uygun olması bir şarttır. İşte bu şart her iki din içinde standart kabul edilmektedir. Genel olarak tüm saf ve temiz unsurlar dinen helal kılınmıştır. Bunların dışındaki unsurlar haram kılınmıştır ki bu standartta majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve helal ibaresi alamaz.

Allah-ü Teala Kutsal Kitabımız Kur’ an-ı Kerim’ de kullarına helal olanı yeme ve helal olanı yaşamayı emretmektedir. Bu emirlerinden bazı ayetler şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim,

bkz.Enfal Suresi 69. Ayet: “Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir”.

bkz.Maide Suresi 88. Ayet: “Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.”.

bkz.Nahl Suresi 114. Ayet: “Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir”.

bkz.Bakara Suresi 168. Ayet: “Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır”. 

 

Peygamber Efendimizin (S.A.V) bir hadisinde de:

(Kütübü Sitte’ den alınmış bir hadis) İbnu Abbastan Rivayet edildiğine göre:

“Cahiliye halkı, bir çok şeyi (helal addedip) yiyor, birçoğunu da pis addederek yemiyordu. Allah Teala hazretleri Resulünü gönderdi, kitabını indirdi, helalini helal, haramını da haram kıldı. helal kıldığı helaldir, haram kıldığı da haramdır, sükut buyurduğu da aff(edilmiş)tir. İbnu Abbas, sonra şu ayet-i kerimeyi okudu: "(Ey Muhammed!) De ki: "Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti, -ki pistir- ve günah işlenerek Allah`tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan -başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere- bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder" (En`am 145).”

 

HELAL ÜRÜNLER NELERDİR

Aşağıda sıralayacağımız ürünler helal ürünler dikakte alınabilir. Helal ürünler ayrıca birbirleriyle birleştirilerek yeni helal ürünleri oluşturabilirler.

 • Balık
 • Sarhoşluk vermeyen alkolsüz, katkısız doğal meyve içecekleri
 • Uyuşturucu ve sarhoşluk vermeyen bitkiler
 • Büyükbaş hayvanlardan (inek, deve, manda) ve küçükbaş hayvanlardan(keçi) elde edilen sütler
 • Ballar (Çiçek, Petek, Çam)
 • Taze veya doğal yollardan dondurulmuş meyveler
 • Fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, antep fıstığı, fındık gibi kabuklu ve reçineli meyveler
 • Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, çavdar gibi taneli gıdalar.

Sığır, koyun, keçi, tavuk, deve, geyik ve ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de helaldir. Ancak İslami usule göre avlanmış veya kesilmiş olmaları kati kuraldır.

İslami kurallarla kesim işlemi aşağıdaki metodlarla yapılır:

Hayvanı kesecek olan insan Müslüman olmalıdır. (Ehl-i Kitab’da olabilir). Kesilecek hayvan yere yatırılmalıdır. Gırtlağı üç ana kan damarının kesilebilmesi için keskin bir bıçakla kesilmelidir. Hayvanın gırtlağının acı vermeden kesimi esnasında, kesen şahıs Allah’ın adını zikretmeli veya “Bismillah Allah-u Ekber” duasınıda sürekli tekrar etmelidir.

 

Helal olma şartları:

Alkol kullanmadan, eti helal ve kesimi İslami usulle yapılan hayvan veya bitkisel üretim gıda katkı maddeleri %100 helal kabul edilmektedir.

 

HARAM ÜRÜNLER NELERDİR

Kur’ an-Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘ in buyurdukları doğrultuda aşağıda belirtilen ürünler Yasaklanmış, meşru olmayan, haram Ürünler olarak kabul edilmiştir. Her Müslüman bu gıdalara dikkat etmeli ve uzak durmalı, kendinden de sakınmalıdır.

 • Domuz, domuz eti ve domuz eti işlenmesinden elde edilen ürünler,
 • Kan ve kandan yapılmış ürünler,
 • Etobur hayvanlar,
 • Yırtıcı kuşlar,
 • Sürüngenler,
 • Kesilmeden önce ölmüş hayvanın parçaları
 • İslâmi usulle kesilmemiş, Allah(c.c)’ tan başkası adına kesilmiş ve eti helâl olan hayvanlar,
 • Böcekler
 • Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,
 • Uyuşturucu ve Sarhoşlu veren bitkiler
 • Uyuşturucu ve sarhosluk veren kimyasal ürünler ve
 • Yukarıda belirtilen ürünlerden her hangi biri ile karıştırılmış gıdalar.

Haram olma şartları:

Tüketilmesi yasaklanmış, haram kılınmış veya İslami usullere göre kesimi yapılmamış hayvan ürünü veya bitkisel olduğu halde alkolle muamele edilmiş maddelerden üretilmiş gıda katkı maddeleri %100 haram kabul edilir.

 

HELAL BELGESİNİ KİMLER ALMALI

Helal Belgelendirme, Müslüman tüketiciler için, meşru olan ve kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Helal Gıda mevzusu dünyadaki 1.5 Milyar olarak kabataslak bilinen Müslüman nüfusu ve helal ürün yemeyi tercih eden diğer Yahudi inanç sahiplerini ve bu şartlara uygun beslenmeyi kabul eden toplumları kapsamaktadır.

Helal Belgelendirmenin (Sertifikasyonun) Faydaları

Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar; 

Vicdani sorumluluk : Üreticiler ürettikleri ürünleri İslami kurallara göre denetlettirerek ürünlerini gönül rahatlığı ile piyasaya arz imkanı bulurlar.

Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli ve güvenilir bir seçim yapma olanağını sağlar. Ayni zamanda sürekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları ürünleri İslami yönden güvenle tüketebilirler. Helal belgelendirme,  ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

İhracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgesi alan firmalar, ürünlerini küresel helal gıda pazarına arz imkanı bulabilecek ve rekabet gücünü arttırabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.

Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece islami gereklere uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.

 

HELAL Belgelendirme size ne gibi katkılar yapar

Helal Belgesi, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, Helal Baş Denetçi eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.

Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

 

HELAL BELGELENDİRMENİN YARARLARI NELERDİR

 1. Ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme metodlarını, temizlik, hijyen, sanitasyon ve sağlık şartlarını, katı güvenlik şartları uyarınca denetleyen tarafsız bir gözlemleme, izlenebilme yapısı kurar.
 2. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Güvenlik Sertifikalama Sistemi, HACCP, ISO 9001 ve benzer standartlara uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu hızlı bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış uygun personel yapısını, ve bu personelleri denetim kabiliyetleri kazanmasını sağlar,
 3. Üretilen ürünün ve üreticinin İslam inancına sahip ülkeler içinde tanınmasını, tercih edilmesini ve tanıtılmasını sağlar.
 4. Küresel fuarlarda, düzenleyici ülkelerde açılan yapıda yer alımlarına yardımcı olur,
 5. Helal sertifikalanmış ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1.5 milyar müslümanı, milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır.10 milyon Amerika’da, 25 milyon Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir. Bu büyük pazara Bu sertifika ile kapı açabilirsiniz.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık