Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmış. FSC Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri;  Matbaa ve Etiket Belgesi olan bu belgenin Ormana zarar verilmediğini kötü orman politikası güdülmeden ürün haline geldiğini amaçlar ve Firmamız deneyinli kadrosuyla bu belgeyi vermeye yetkilidir.

Global orman ve ormancılık çalışmalarına yön veren FSC Orman Yönetim Konseyi , dünya ormanlarının yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız yapı bir organizasyondur. 2008 yılından beridir süregelen orman yönetimi sistemi yaygınlaştırılmakta ve yaygınlaştırılma çalışmaları devam ettirilmektedir. Dünya’ nın bir çok ülkesinde milyonlarca hektardan fazla orman alanı FSC Orman Yönetimi standartlarına uygunluğu ile belgelendirilmiştir. Halen belgelendirme çalışmaları artarak devam etmektedir.

Orman Ürünleri üzerinde bulunan FSC etiketleri ile tüketicinin kereste, ahşap, kağıt ürünü vb. ürünleri alırken tercih yapmasını kolaylaştıran, ürüne güven ve kalite katan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Hem üreticiler hemde tüketiciler bu durumdan oldukça memnun olmaktadır.

 

FSC FAYDALARI NELERDİR

 1. Dünya’da el değmemiş, insan girmemiş doğal ormanların ve diğer ekolojik yapının, floranın ve habitatların değişimini engeller,
 2. Dünya’ da tehlikeli olan böcek ilaçlarının kullanımını, pestisit risklerini ortadan kaldırır,
 3. Ormanı oluşturan ve Dünyanın Havasına ve dengesine en büyük destek olan ağaçların genetik yapısının değiştilmesine engel teşkil eder,
 4. Dünya’ da orman bölgelerinde yaşayan ve o yöreye mahsus yapıda olan yerli halkın veya taşralıların haklarına saygı oluşturur,
 5. Ormanların azalmasına mani olur,
 6. Orman ürünlerinin tüketimini kontrol ve kayıt altına alır,
 7. Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder,
 8. Ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkiyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması sağlanır.

 

FSC-CoC KURMA AŞAMALARI

Mevcut Durumun Tespiti

Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

 

Kritik Kontrol Noktalarını Belirlemek

CoC yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun ilk yapması gereken bütün kritik kontrol noktaların öncelikle tespit etmektir. KKO, belgeli ürünlerle belgeli olmayan ürünlerin birbirine karışma risklerinin olduğu noktalardır. Bütün bu noktalar kontrol altına alınarak karışımın olmayacağı garanti edilmelidir. KKO genellikle aşağıdaki hususlarda oluşabilir:

 • Ham madde satın alımında 
 • Mal kabul (girdi alım kısmı) 
 • Üretim kontrolü 
 • Bitmiş nihai ürün stoklarında 
 • Satış kısmında 

Kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, uygun dokümantasyon yapısını oluşturmak ve personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak gerekmektedir.

 

FSC Sisteminin Planlanması, Dokümantasyonun Oluşturulması

Bu sistemin faaliyetlerini organize edecek bir Temsilsinin atanması ve FSC gerekliliklerine göre yapılacak işlemlerin adımlarının belirlenmesi yapılır. Gerekli dokümantasyonun hazırlanması sağlanır. 

Dokümantasyon 

Dokümantasyon CoC sisteminin en temel parçalarından biridir.

• Satın alma, taşıma, depolama, fiş, fatura, makbuz gibi belgeli ürünlere ait olan bütün kayıtların tutulması. Firmanın geriye dönük min. 1 yıllık bir çalışma yaparak satın aldığı ve üretiminde kullandığı tüm orman ve türevi ürünlerinin kayıtlarına ulaşması ve saklaması. 

Tanımlanmış tüm kritik kontrol süreçlerinin uygulamasını tarif eden dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir. 

Giren malların hangi kaynaktan ve ne miktarlarda geldiğini gösteren ve hangi miktarlarda ve sayıda mamulün üretildiğini gösteren tam ve doğru üretim kayıtları tutulması ve saklanması gerekmektedir. 

 

Eğitim

FSC sistemi öncelikle FSC’li ürünlerle çalışacak kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

 

CoC yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için sorumlu ve yetkilendirilmiş bir yönetim temsilcisinin tanımlanmış olması gerekmektedir. 

Bütün çalışanların CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm eğitimleri almış olmaları gerekir. 

Mevcut eğitim ve personel bilgilerinin ve tecrübelerinin yer aldığı kayıtları oluşturulmalı, ilgili operasyonlarda kalifiye elemanlarını çalıştığı personel kayıtlar ve verilen eğitimlerle gösterilebilmeli ve ilave eğitim ihtiyacı belli bir periyot dahilinde tespit edilmeli. 

 

FSC Ürün Tanımlama

Belgeli ve belgeli olmayan ürünlerin birbirlerine karışmasını önlemenin en kolay yollarında biri ürünün net olarak kimliğinin tespit edilmesi ve tanımlanmasıdır. 

Belgeli ormandan/kaynaktan gelen ürünlerin net olarak tanımlanmalı ve bununlar ilgili metodu gösteren ve kontrol eden bir prosedür oluşturarak. 

Belgeli bir kaynaktan gelen bitmiş veya halen üretilmekte olan ürünleri izlemek için özel bir izleme/kodlama sistemi oluşturarak. 

Üretim akışı esnasında belgeli olan veya olmayan ürünler üretim bandın fiziksel bir yola veya zamanında ayrıştırarak. 

 

Raporlamalar 

Üst yönetim ve diğer yöneticiler FSC gerekliliklerine uygun raporlamaları sağlar ve üçüncü taraf denetçiler için bu raporlamaları hazır tutar.

 

NEDEN FSC

Bağımsız araştırma sonuçları FSC’nin orman yönetimi için objektif ve doğrulanabilir minimum gereklilikleri içeren bir sertifikasyon sistemi olduğunu göstermektedir.

FSC  kuruluş içerisinde ekonomik, çevresel, ve sosyal konularının ele alan tek sistemdir.

FSC’nin  dünyadaki kredibilitesi çok yüksektir ve günden güne büyüyen ve rağbet gören bir standarttır.      

İYİ TİCARET OLANAĞI

Araştırmalar FSC’nin iyi bir ticarete zemin hazırladığını göstermektedir. FSC sertifikasına sahip olmanın pozitif yanlarından bazıları gelişmiş marketlere ulaşabilme imkanı ve yüksek fiyat ile ürünü satabilme imkanı sunması, daha stabil sözleşmeler yapabilme fırsatı vermesi, gelişmiş üretim etkinliği için yol göstermesidir.

 

FSC FİRMANIZA NE KATAR

Günümüzde, dünya nüfusuna oranla kıt oranda bulunan ve tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olan doğal kaynaklarımızı korumak ve onu sürdürülebilir kılmak her bilinçli ve duyarlı insanın görevidir. Gezegenimizi gelecek nesillerinde yararlanabileceği şekilde onlara devir etmek için dünyada  sürdürülebilir politikalar üretilmeye çalışılmaktadır ve buna mukabil yeni standartlar ortaya çıkmaktadır.  Tarımda organik tarım, iyi tarım sürdürülebilir tarım programlarına örnek oluştururken, ormanlar sürdürülebilir orman kavramının dışında kalamaz idi. Dolayısı ile ormanların korunması, yasal olmayan yollardan kesilmesi, sivil hakların hiçe sayıldığı ormanlardan kereste elde edilmesi, koruma alanı önceliğine sahip alanların hasat edilebilecek orman vasfına dönüştürülmesi sürdürülebilirlik açsısında kabul edilemeyecek unsurlardır. Dolayısıyla bu unsurların önüne geçmek, sürdürülebilir ormanlardan elde edilmiş orman ürünleri kullanarak mümkündür. Eğer orman ürünlerini işleyen bir firma iseniz “sürdürülebilir ormanlardan” elde edilmiş ürünleri işleyerek işletmenize hem sürdürülebilirlik sağlar, prestij ve kazanç katarsınız, sürdürülebilir ormanların çoğalmasına vesile olursunuz. Bunun için tüm dünyada yaygın olarak orman ürünleri işleyen firmalarca kullanılan FSC Koruma Zinciri Yönetimi Standardını uygulayarak sektörünüzde bir adım öne geçebilirsiniz.

 

FSC-COC BELGESİNİ KİMLER ALMALI

FSC-CoC Belgesini ahşap, kereste ve ağaç gibi ürünlerin yanısıra kağıt ve kağıt bazlı ürünler (kağıt,  gazete, dergi, mukavva, mukavva koli, ambalajlar v.b.), her türlü mobilya, müzik enstrümanları, tahta oyuncaklar, tahtadan yapılmış kalem gibi ürün üreten sektörlerde yer alan kuruluşlar, büyüklüklerine bakılmadan bu belgeyi alabilirler.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık