Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Garanti belgesi; ithalatçı ve imalatçı firmaların sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

Garanti Belgesi Satıcı veya İmalatçı İçin Nedir
Satılan ürünün garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğini, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanabileceği hakkında satıcının taahhüt ve yükümlülüklerini gösteren bir belgedir.

Garanti Belgesi Tüketici İçin Nedir
Satın alınan ürünün garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının, garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğini, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanabileceğini, bunları satıcının kendisine taahhüdü ve yükümlülüğü olduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

 

Kullanım Klavuzu Asgari Şartları

Tanıtma ve Kullanma Klavuzu Düzenleme Zorunluluğu

Aşağıda belirtilen mallar dışında kalan ve piyasada satışa sunulan tüm mallardan ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanımına ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarının, aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ise bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarıyla satılması zorunludur. “Yönetmelik madde:5”

 1. Servis istasyonlarında, fatura kapsamında değiştirilen yedek parçalar için, tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenme zorunluluğu aranmaz.
 2. Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,
 3. Kağıt, silgi, kalem ve benzeri kırtasiye malzemeleri,
 4. Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,
 5. Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,
 6. Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,
 7. Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,
 8. El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,
 9. Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;
 10. Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler
 11. Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler
 12. Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
 13. Temizlik maddeleri,
 14. Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.


Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir. 
 

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Tanıtma ve kullanma kılavuzu müşteriniz açısından ürünlerinizin kullanım el kitabıdır. Firmanızın kalitesi ve satış sonrası desteğini ifade eden bu belgede olması gereken asgari bilgiler aşağıdadır.

 1. İmalatçı veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,
 2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,
 3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
 4. Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,
 5. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
 6. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
 7. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
 8. Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
 9. Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,
 10. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
 11. Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,
 12. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, faks ve e-mail vb.)
 13. “CE” işareti (varsa) ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun unvanı ve açık adresi (telefon, faks ve e-mail vb.)


Garanti süreleri hakkında bilgi almak için tıklayınız > Evrağı İndir

Ürünlerin kullanım ömürleri:
Satıcı firmalar asgari garanti süresini ürünlerin kullanım ömürlerini aşmamak kaydıyla artırabilirler. Bunun örnekleri otomotiv ve beyaz eşya sektöründe görülmektedir.

Ürünlerin kullanım ömürleri için tıklayınız > Evrağı İndir

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık