Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

HOTEQ 500 Standardı Turizm Sektörü Otel Kalite, Çevre, Sağlık ve Gıda Güvenliği Uygulamaları için tasarlanmış hizmet standardıdır. Bu standardın uluslar arası geçerliliği gibi bir sorunu yoktur, müşteri nezdinde geçerlilik kazanır. Müşteri tatmini ve memnuniyeti için kuruluşların vereceği taahhüdü ön plana çıkartıp müşteriye beyan etmesi hedeflenmiştir.

Turizm Otelcilik, Konaklama, Turistik İşletmecilik vb. alanlarda geniş kapsamlı tek standarttır. Standardın ortaya çıkışı, müşterinin kaliteli, sağlıklı ve gıda güvenliği prensibine uygun hizmet alması ve çevreye duyarlı işletmeleri tercih etmesi amacı ile gerçekleşmiştir. Temelinde Turizm Otelcilik etkinliklerinin sosyal, kültürel ve ekonomik olayı haline gelmesi gerçegi yatmaktadır.

Ulusal ve uluslararası seyahatlerin çok artması, dünya çapında otel sınıflandırmalarının nasıl karşılaştırılacağı sorusunun birçok kamu ve özel sektör ilgilisi tarafından düzenli olarak sorulmasına yol açmıştır. Bunun üzerine KALİTÜRK® tarafından konu ile ilgili bir çalışma yapılabilmesi için girişimde bulunmuştur.

 

HOTEQ STANDARDI GEREKLERİ NELERDİR

 

Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşların Bir kalite yönetim sistemi standardı uygulamaya koymaları gerekmektedir.

 

Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşların hem müşterilerine hem de ekosisteme zarar vermedikleri ve dikkate aldıkları bir çevre politikası oluşturması gerekmektedir

 

Hizmetler ve Ofisler

İşaretler:

Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir.Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve resepsiyon iç hat numaraları standartlaştırılmalıdır.

 

Rezervasyon:

Tüm otellerde ortak kullanılacak bir rezervasyon formunun geliştirilmesi gereklidir.

 

Terminoloji

Otel çalışanlarının otele ait durum ve koşulları kolaylıkla algılayabilmesini sağlayabilecek ortak bir terminoloji kabul edilmelidir.

 

Eğitim

Tüm çalışanların yabancı dil egitimleri ve bilgileri konusunda ortak bir düzey sağlanmalıdır.

 

Güvenlik

Otellerin güvenlik sistemleri için belirli standardlar oluşturulmalıdır.Özellikle yangın güvenliği için duman dedektörleri ve tavandan su serpiciler gibi temel elemanlar dikkate alınmalıdır.Ayrıca yangın durumunda çıkışları işaret eden levhaların biçimleri standardize edilmeli ve görünür noktalara konulması saglanmalıdır.

 

Voltaj ve Elektrik Fişleri

Özellikle iş için seyahat eden turistik tüketiciler tarafından önemle vurgulanan bir noktadır.Tüm otellerde bu konuda standardizasyon saglanmalıdır.

 

Sağlık

Otellerde hava ve su kalitesine de standartlar getirilmelidir.

Yiyecek ve İçecek:

Gıda Güvenliği Sistemleri ISO 22000, HACCP, BRC gibi kurulmuş olmalı ve uygulama metodları oluşturulmalıdır. Yiyeceklerin İçeceklerin ve çalışanların temizliği mutfak ve restoran malzemelerinin temiz tutulması, Hijyen, Sanitasyon Uygulamaları gereklidir.Ayrıca mutfak ve restoran çalışanlarının ortak bir iş kıyafeti giymeleri sağlanarak genel sağlık kontrollerini yaptırmaları belirli bir standarda bağlanmalıdır.

Güvenlik:

Mutfak ve restoran alanında güvenli ve çalışma verimliliğini artıracak bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve fiziksel planlamanın gerçekleştirilmesine ilişkin standardlar ortaya konulmalıdır.

Eğitim:

Mutfak ve restoran çalışanlarının belirli bir eğitim düzeyinde olmasını ve belirli bir saat eğitim almasını sağlayacak eğitim programlarının oluşturulması ve buna ilişkin standardların belirlenmesi gereklidir.

Satın Alma:

Satın alınan malzemelerin kaliteli olmasını sağlayacak standard bir satın alma sürecinin oluşturulması gereklidir.Ayrıca tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasında standardlar belirlenmelidir.

Performans ve Ürün Değerlendirme

Tüm Otel işletmeleri çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme öntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir.

Dünya Ticaret Ötgütü, WTO Kalite Destek Komitesi Madrid' te yaptığı 4.toplantısında Turizmde günümüz değişen düzenleyici koşullarında hükümetlerin turizm sektörü üzerindeki yetkilerinin azaltılması ve konaklama işletmeciliğinde görülen çeşitli gönüllü kalite standardlarının ve otel sınıflandırma sistemleri ile ilgili şu kararları kabul etmiştir.

 

 • Endüstride yer alan bazı kesimlerce,söz konusu sistemlerin devlet ve tarafından oluşturulduğu ve denetlendiği ülkelerde haksız rekabete yol açtığı ve pazara mücadele edildiği iddia edilmektedir,
 • Geleneksel sınıflandırma göstergesi olarak tüketiciler için bir rehber rolü oynamayı devam ettirmektedir,
 • Ama uluslar arası uyumluluktan ve sorumluluktan yoksun olmaları nedeniyle tüketicilerin akıllarını karıştırmaktadırlar,
 • Birçok gelişmekte olan ülke tarafından özellikle de küçük ölçekli işletmeler açısından turist gönderen ülkeler ile uyumluluğu sağlayabilmek için düzenleyici bir önlem olarak talep edilmektedirler.
 • WTO sekreterliğinden var olan sınıflandırma sistemleri ile ilgili dünya çapında bir çalışma yapmasını talep etmiştir.Bu çalışmaların odak konuları şunlardır.
 • Benzer sınıflandırmalarda hakim olan ortak nitelikleri tanımlamak
 • Otel ve benzer konaklama işletmeleri derecelendirilmesi yapmak ilgili taraflar için referans değeri olarak kabul edilebilecek asgari uluslararası kıstasları oluşturmak 
 • Sınıflandırma için önerilen yöntem ve kuralları tanımlamak 
 • WTO' nun var olan çeşitli sınıflandırma tipleri ile ilgili konumunu hazırlamak ve otel hizmetlerinin serbestçe pazarlanması ve haksız rekabet için engel olarak kullanılmasına engel olmak.

 

HOTEQ STANDART KAPSAMI NEDİR

 1. Giriş
 2. Kapsam
 3. Atıf yapılan standartlar(ISO 18513, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC, FSSC 22000, PAS 220, Codex Allimentarius)
 4. Konaklama, Misafirler için İmkanlar
 5. Hoteq Sistem Yapısı ve Kapsamı
 6. Yönetim, 
 7. Alt-yapı,
 8. Kalite, Çevre,  Sağlık ve Gıda Güvenliğini de İçeren Hizmetler
 9. Ölçme, Değerlendirme, Sürekli İyileştirme

 

HOTEQ 500 AMACI NEDİR

Müşteriler ve turizm sağlayıcıları arasındaki hizmetlerin anlaşılmasını ve gerektiği gibi uygulanmasını tarif etmek ve kolaylaştırmak, 

Tüketicilere turizm otel hizmetlerinde bilinçli bir seçim yaptırmak,  Kuruluşlara da beklentileri karşılama potansiyeline sahip  müşteri, memnuniyeti artıran bir hizmet verme olgusunu artırmak,

Turizm Otelcilik ve Konaklama Sektörün de yararlanacak daha bilinçli tüketiciler oluşturmak için hazırlanmıştır.

 

HOTEQ 500 BELGESİNİ KİMLER ALMALI

Turizm Otelcilik ve Konaklama Sektöründe yer alan, Oteller, Pansiyonlar, Tatil Köyleri, Turistik İşletmeler v.b. Kuruluşlar Bu belgeyi alabilirler.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık