Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® ekibi sektörde vermiş olduğu sertifikasyon ve eğitim hizmetlerini gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak;

 • Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,
 • Tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, sertifikasyon talep eden kuruluş ile atanan tetkikçi(ler) arasında herhangi bir bağ olmaması,
 • sertifikasyon, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,
 • Denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 , ISO 27006 ve ISO 19011 standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,
 • Kuruluşumuz etik ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, bulunduğumuz sektörde yer alan değişim ve gelişmeleri takip ederek, mevcut faaliyetlerimizin iyileştirilmesi,
 • sertifikasyon hizmeti sunduğumuz standatlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Gıda ürünlerinden kaynaklanan risklerin kamu sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik tüm bilimsel, idari ve yasal çalışmaların başarılı olabilmesi, kuruluşların sistematik ve kapsamlı bir bakış açısı ile hareket etmesi ve faaliyetlerini bu bilinçle sürdürebilmeleri için gerekli değerlendirmelerin yapılarak kuruluşların bilinçlenmesinin sağlanması,
 • Gıdalardan kaynaklanabilecek ve kamu sağlığını tehdit edebilecek risklerin üretimden tüketime kadar her aşamada belirlenmesini ve sınıflandırılmasını denetleyerek belirlenen risklerin zarar verme olasılığı, ne kadar zarar verebileceği ve çeşitli müdahalelerle ne derece ortadan kaldırılabileceği konusunda denetimler yaparak kuruluşların bilinçlendirilmesinin sağlanması,
 • Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar verecek yöntemlerle işletilmelerinden sakınılması ve bunların akılcı yönetilmelerinin sağlanması adına doğal kaynakların dikkatli ve rasyonel kullanılması,
 • Gereksinimlerinin giderek arttığı, paylaşılan canlı, cansız doğal kaynakların ise giderek azaldığı bu dönemde doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde işletilmesinin sağlanması.
 • Kirlenmenin ortadan kaldırılması ya da belirlenmiş olan düzeye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
 • Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması,

Politikamızdır.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık