Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Makine emniyeti yönetmeliği kapsamında düşük risk sınıfında bulunan makinelerin yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü hizmetidir. KALİTÜRK® söz konusu kontroller uzman mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilir ve muayene raporu hazırlanır. Üretici muayene hizmeti öncesi ürüne ait teknik dokümanları ve kontrol edilecek numune ürünü son kullanıcıya sunulacak hali ile hazır bulundurmalıdır. Kalitürk uzman makine mühendisleri ile makine sektörüne standartları karşılayan makine muayenesi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimizden istifade etmek için firmamızla irtibata geçmeniz yeterlidir. Aşağıda makinelerin muayenesi ile ilgili kısa bilgilendirme sizlere bir fikir vermeye yardımcı olacaktır.

Tanımlar:

Makine:

2006/42/EEC Direktifinin ülkemiz mevzuatı uyumunda karşılığı olan 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğinin amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makineler dışında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri (Bu Yönetmelik; makineleri, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makineleri kapsar.) ifade etmek üzere, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğunu ifade eder.

Kısmen Tamamlanmış Makine:

Başka bir makineye veya kısmen tamamlanmış makineye dahil edilerek, bu yönetmelik kapsamındaki bir makineyi oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, nihai aşamadan önceki evrelerde olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen oluşum ürünleri topluluğunu ifade eder.

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında olan ancak EK IV kapsamına girmeyen makineler aşağıda listelenmiştir;

Metal İşleme Makineleri

 • Takım Tezgahları
 • Tekstil Makineleri
 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 • Plastik İşleme Makineleri
 • İş Makineleri
 • Gıda Makineleri
 • Özel Sanayi Makineleri
 • Yük ve Eşya Taşıma Sistemleri
 • Ambalaj Makineleri
 • Kaynak Makineleri
 • Tarım Makineleri
 • Pompalar
 • Kesme, biçme makineleri,
 • Mermer makineleri.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık