Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Dokümantasyonu Eğitimleri içinde yer alan Kalite politikası ve kalite hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği,proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır. Şirketimizden bu eğitimi alan katılımcılar bu konuda kendilerini oldukça geliştireceklerdir. Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir. Kuruluşlar işletmelerini standart ve kurumsal hale getirmek için ISO 9001 v.b. gibi yönetim sistemleri kurmak istemektedirler.

Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite politikası ve kalite hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır.

Yönetim sistemleri işletmeleri disiplinize edecek en büyük unsurlardandır. Bu uygulamalar başlangıcında işletmeler politikalar, hedefler ve stratejiler oluştururlar. Faaliyetlerine başlarken sistemleri hakkında, hizmet içi eğitimleri, teknik eğitimler, kalite, yönetim, denetim ve buna benzer bir çok eğitim alarak sistematiğe başlarlar bu başlangıçta yönetim sistemleri planlanır eğitim bilgi ve bilinci ile işletmeye, yönetim sisteminin gerektirdiği dokümantasyon oluşturulur. Dokumanlar standartlara uygun ve işletmeye uyumlu olarak hazırlanır. Hazırlanan dokumanlar kurulmuş olan yönetim sistemi hangisi ise o sistem üzerine bina edilir. Yönetim sistemleri günümüzde çokça yaygınlaşmış, sayı olarakta bir hayli artmıştır. İşletmeler temel yönetim sistemleri olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmaktadırlar ve doğru olan başlangıçta bu şekildedir. Bu başlangıcın ardında sisteme çevre, iş güvenliği, müşteri memnuniyeti, otomotiv, medikal, gıda güvenliği, akreditasyon standart yönetimleri gibi ve daha eklenebilir yönetim sistemleri ilave edebilirler. Sisteme ilave edilen her bir sistem içinde ilgili standardına uygun zorunlu ve gerekli dokümantasyon oluşturulmaktadır. Bu dokumantasyonlar,  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dokumantasyonu, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dokümantasyonu, HACCP Gıda İşletme Belgesi Dokümantasyonu, CE Belgelendirme Dokümantasyonu, Helal Belgelendirme Dokümantasyonu, FSSC 22000, BRC, GMP, IFS, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, ISO 50001 Enerji Sistemi Dokümantasyonu, ISO 10002 Dokümantasyonu, ISO 27001, ISO 20000 Bilgi Güvenliği Sistemi Dokümantasyonu, TSE Dokumantasyonu v.b. standartların dokümantasyonları olarak ana sisteme ilave dokümantasyon gurubu oluşturulur.

Bu Dokümantasyonları İşletmeler kendi bünyelerindeki teknik uzman, mühendis, yönetici veya yönetimden oluşturma kabiliyeti olan personelleri vasıtası ile yada KALİTÜRK®’ den eğitim/eğitimler alarak oluşturulmaktadır.

 

Yönetim Sistemlerine has dokumanlar için firmamız aşağıdaki dokuman eğitimlerini vermektedir:

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik doküman örnekleri ve uygulamalar ile renklendirilmiş açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, “ISO 9001:2008 TEMEL VE DOKUMANTASYON EĞİTİM SERTİFİKASI” sahibi olacaklardır.

 

ISO 9001:2008'in Yararları

 1. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
 2. İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 3. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
 4. İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan -yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
 5. Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
 6. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 7. Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 8. Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
 9. İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
 10. İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 11. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
 12. Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 13. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Gıda sektöründe güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve kurulması temeline dayalı bir gıda güvenliği sağlanması amaçlanmıştır.

 

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Katılımcılara, PAS 220 standardı ile ilgili temel bilgileri ve bu standardın ISO 22000 ile nasıl ilişkilendirildiğini aktarmak, işletmelerde uygulanmakta olan Ön Gereksinim Programlarının PAS 220 gereklilikleri ile ilişkilendirilmesi, PAS 220 Standardının anlaşılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli temel bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini (özellikle, tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili yöntem) içermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı ile zenginleştirilmiştir.

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Bu eğitim ; müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerinin yönetimi kavramları konusunda katılımcılara yeni ufuklar açmayı ve ISO 10002 standardı şartlarını açıklamayı hedefler.

 

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Bu eğitimin verilmesindeki amaç, katılımcılara ISO/TS16949 standardını açıklamak, standard uygulamalardan örnekler vererek, ISO-TS 16949 Kalite Yönetim Sistemini kurmak, geliştirmek isteyen firmalara yardımcı olmaktır.

 

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Eğitime katılanların ISO 27001:2005 standardının gereksinimlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. Eğitimin içeriğinde; bilgi güvenliği risk yönetimi, bilgi güvenliği politikası, BGYS prosedürleri, BGYS dokümantasyon yapısı, BGYS kontrolleri, organizasyonel güvenlik, varlık yönetimi, insan kaynakları güvenliği, fiziksel ve çevresel güvenlik, haberleşme, ağ ve sistem güvenliği, erişim güvenliği, bilgi sistemleri satın alma, geliştirme ve bakımı, bilgi güvenliği Olay yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, tetkik eğitimi, tetkik planlaması, tetkik soru listesi hazırlama, tetkik uygulama esasları, tetkik raporlama ve takip, tetkikçi sınavı ve değerlendirmesi, ISO 50001:2011 Enerji yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi, ISO 13485:2003 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi, ISO 20000-1:2005 BT yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi.

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık