Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

ITMS 4004 standardı, Eğitim Yönetim Belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması ve kalite yönetim sistemi için bir dizi şart içermektedir. Kalitürk, kuruluşlardaki uygunluğun araştırılıp, belgelendirilmesi aşamasında firmanıza destek olmaktadır. Kalitürk 'ten yardım alarak bu süreci kısaltabilir ve uygun belgeyi edinebilirsiniz.

ITMS 4004 NEDİR

ULUSLAR ARASI EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

ITMS 4004 standardı "Eğitim yetenekleri" konusunda faydalı bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zamanda eğitim yönetim belgelendirmenin önemini ve değerini de ortaya koymaktadır.

ITMS 4004 standardı, eğitim yönetim belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sistemi için bir dizi şart içermektedir.

Standart belgelendirme şemasının geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içeren belirli gereklilikler doğrultusunda eğitim yönetim belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya koymaktadır.

 

NEDEN ITMS 4004

Pazarda ulusal sınırların aşıldığı günümüzde, uluslar ve Kuruluşlar yoğun bir rekabet içindedir. Bugün Kuruluşları rekabetçi ve kaliteli üretim/hizmet hedefine ulaştıracak en etkili yol ise bir çok ülkede uygulanmakta olan Yönetim Sistemi Standartlarıdır. Her geçen gün daha fazla firma , bir uzman ile birlikte iş yapmanın ön şartı olarak, o eğitim yönetimin yetkinliğine ilişkin kanıt olan uzmanlık belgesini talep etmektedir. Kalite, çevre, gıda güvenliği, iş güvenliği gibi yönetim sistem belgeleri müşteriler için olduğu kadar kişilerin kendileri için de önem taşımaktadır. Bu belgeler kişilere uluslararası pazarların kapılarını açarken, firmalara da kalitede süreklilik için verilen sözü temsil etmektedirler. Bir konuda alınan sertifikanın güvenilirliği için belgelendirme hizmetini saygın bir kuruluştan almak gereklidir. Bu Standart kuruluşun saygınlığını ortaya koymaktadır.

 

ITMS 4004 AMACI NEDİR

ITMS 4004 Uluslar Arası Eğitim Yönetim Sistemi Standardı; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 10002 v.b. kalite standartları gibi eğitim yönetim belgelendirmesi yapan kuruluşların uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir. Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme işlemlerinin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası seviyede de kabul edilirliğini kolaylaştırmaktır.

 

 

ITMS 4004 FAYDALARI NELERDİR

 

 •  Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
 •  Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek eğitim yönetim yetkilendirilmesini sağlamak
 •  Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek.
 •  Ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
 •  Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.
 •  Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek.
 •  Ürün ve hizmet kalitesinin artması 
 •  Maliyetlerin azalması 
 •  Kâr artışı 
 •  Verimlilik artışı 
 •  Etkinlik artışı 
 •  Rekabet gücü ve pazar payı artışı 
 •  Çalışma hayatının kalitesinin artması 
 •  Kültür değişimi 
 •  Müşteri tatmini

 

ITMS 4004 NASIL ALINIR

 

Aşağıda belirtilen yapı oluşturularak KALİTÜRK®’ e müracaat edilir.Ayrıca, Firmamızdan ITMS 4004 için hizmet alabilirsiniz.

 •  Eğitim Sektörü Belgelendirme Programının oluşturulması
 •  Eğitim Başvuruların alınması,
 •  Eğitim Başvuruların Değerlendirilmesi,
 •  Eğitim Sınav Programının oluşturulması ve duyurulması
 •  Sınavın Gerçekleştirilmesi
 •  Adayın değerlendirilmesi,
 •  Belgenin verilmesi,
 •  Belgenin kullanımı,
 •  Geçerlilik ve Yeniden Eğitim,
 •  Tarafların mali yükümlülükleri,
 •  Takip değerlendirmeleri,
 •  Belgenin askıya alınması veya iptali,
 •  Şikayetlerin ve itirazların değerlendirilmesi.

Yapıları oluşturularak ITMS 4004 denetiminden geçilerek sertifika alınır.

 

EĞİTİM BELGELENDİRME AŞAMALARI

Belgelendirme Aşamaları Aşağıdaki gibidir:

KALİTÜRK® ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :

 

 1. TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle fiyat teklifi alır. Fiyatlar belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma KALİTÜRK®’ e müracaat eder.
 2. MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, KALİTÜRK®' e ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında ITMS 4004 Eğitim Sektörü Yönetim Sistemi dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlar. Başvuru yapılmış olur. 
 3. DOKÜMAN TETKİKİ AŞAMASI(1.AŞAMA DENETİM): KALİTÜRK®'e müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. KALİTÜRK® tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir. 
 4. DENETİM PLANLAMA AŞAMASI: KALİTÜRK® ISO 17021 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Denetim Plan Teyidinin ardından ilgili tarihte denetim yapılır. 
 5. DENETİM AŞAMASI (2.AŞAMA DENETİM): Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun KALİTÜRK® tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin KALİTÜRK®’ e  ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar. 
 6. SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde KALİTÜRK® tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.  
 7. BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).

 

ITMS 4004 KAPSAMI NEDİR

 

0 Giriş 

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 

3 Terimler ve tarifler 

3.1 İtiraz

3.2 Aday 

3.3 Belgelendirme prosesi

3.4 Belgelendirme programı

3.5 Belgelendirme sistemi 

3.6 Yeterlilik

3.7 Şikâyet

3.8 Değerlendirme

3.9 Sınav 

3.10 Sınavı yapan 

3.11 Nitelendirme 

4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar

4.1 Belgelendirme kuruluşu

4.2 Organizasyon yapısı 

4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

4.4 Yönetim sistemi

4.5 Taşeron kullanımı

4.6 Kayıtlar 

4.7 Gizlilik 

4.8 Güvenlik 

5 Belgelendirme kuruluşu eğitim yönetimi için şartlar 

5.1 Genel

5.2 Sınav yapacaklar için şartlar 

6 Belgelendirme prosesi

6.1 Uygulama 

6.2 Değerlendirme

6.3 Belgelendirme konusunda karar 

6.4 Gözetim

6.5 Yeniden belgelendirme 

6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık