Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Tasarım ; bir ürün veya hizmetin daha önce yapılmamış bir versiyonunu vücuda getirmek için yapılan bir çalışmalar bütünüdür. Tasarım ve icat genelde karıştırılan iki kavramdır. Bir şeyin icat edilmesi için ilk defa yapılmış olması ve örneğinin olmaması gerekir. Örneğin telefonu bir icattır. Ancak telefon üreten günümüzde pek çok fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalar sürekli bu ürünü geliştirmek için çaba sarf etmektedir.

Bu çabaların sonucunda da her geçen gün çok daha iyi performansa sarf edip tasarlamakta ve üretmektedirler. Dolayısı ile malzeme, fonksiyonellik vb gibi bir çok kriter açısından pek çok ürün üzerinde tasarımlar yapılmaktadır. Önemli olan bir kuruluşun kendi personeli, alt yapısı, bilgi birikimi ile daha önce yapmadığı bir ürünü yapabilmek için planlamalar yapması ve nihayetinde bunu gerçekleştirmesidir. Tasarım doğrulama çalışmaları bitmiş olan üründen belirlenen miktar kadar Pilot Üretim yapılır, sonuçlar değerlendirilir gerekirse modifikasyonlar yapılarak, ürün seri üretime hazır hale getirilir.

Tasarım ve Geliştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi açısından bakıldığında yukarıda da bahsedildiği gibi bir kuruluşun daha önce yapmadığı bir ürünü gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerin bütünü algılanmalıdır. Standart bu kavramı daha da geniş bir perspektiften ele alarak Geliştirmeyi de tasarımla aynı basamakları içeren bir düzenlemeyle talep etmektedir. Yani bir ürünün tasarladıktan sonra aynı ürün üzerinde yapılan geliştirmeler de de benzer bir iş akışına göre hareket edilmesi talep edilmektedir. 

Standart tasarım için girdilerin ve çıktıların belirlenmesini, sorumluların belirlenmesini , tasarım veya geliştirmenin planlanmasını, plana uygun olarak hareket edilerek gereken noktalarda gözden geçirilmesini, tasarımın doğrulanmasını ve kullanım şartlarında geçerli kılınmasının sağlanmasını istemektedir. Ancak bazı kuruluşlar standart bazı üretimler yapmaktadır. İşte bu gibi firmaların tasarım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. İşte bu tarz kuruluşlar için standardın 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi ihtiyari bir madde olup hariç tutulabilecek bir maddedir. 

Kalitürk tasarım doğrulama tasarım doğrulama öncesinde ve yerine geçmez. Birbirinden çok farklı iki ve bu şekilde tedavi edilmelidir. Kalite Sistemi Yönetmeliğinde belirtilen gereklerin yerine getirildiğine dair objektif bir delil incelenmesi ve hüküm tarafından onay olarak tasarım doğrulama tanımlar. 

 

Yeni ürün tasarımı ve doğrulaması

Üretim sanayiinde tartışmasız her firma parça imalatı ve montajlanmış ürünün boyutsal varyasyonlarından kaynaklanan kalite problemleriyle başa çıkmaya çalışmaktadır. Eğer tamamlanmış ürünün boyut değişkenliği doğru şekilde yönetilemezse ürün kalitesi zayıflayacak, tamir oranları artarak tesis üretkenliğine zarar verecek, müşteriye söz verilen tedarik sürelerine uymak zorlaşacak ve söz verilen garanti şartlarının işletmeye maliyeti artacaktır. 

 

Yeni süreç tasarımı ve doğrulaması

İş aşamalarını aşamaları etkileyecek herhangi bir yeni düşünce hali hazırdaki çalışma alışkanlıklarını mutlaka değiştirecektir. Bu nedenle yeni yaklaşımın başarısı iki faktöre bağlıdır; çalışanların ortaya çıkacak fayda konusunda ikna olması ve beklenen faydanın gecikmeden görülmesi. Aksi halde “tepeden inme” olarak yorumlanacak yeni süreçlere karşı oluşacak dirençle beraber çalışanlar tekrar eski alışkanlıklarına geri dönecektir. Bunların bilinmesine rağmen birçok işletmede yeni uygulamalar tüm yönleri ile ele alınmadan devreye sokulmakta, eksik tasarlanmış uygulama ancak sayısız deneme ve yanılmalarla tamamlanarak zaman içinde olgunlaşmaktadır. Ancak bu şekilde işleyecek bir yenilik süreci içinde önemli oranda başarısızlık potansiyeli gizler. Sürekli tekrar eden yap boz denemeleri hem üretim zamanından çalacak hem de çalışanların uygulanan yönteme inancını köreltecektir.

 

Yeni tesis tasarımı ve doğrulaması

Geleneksel yöntemlerle operasyonlarını yöneten imalat şirketlerinde tesis yerleşimi ve üretim mühendisliği ekipleri birbirinden kopuk olarak faaliyet göstermektedir. Daha küçük şirketlerde ise bu görev, her türlü mühendislik bilgisine sahip olması beklenen birkaç kişiye emanet edilmiştir. Üretim mühendisleri hat tasarımı ve kapasite analizlerini, tesis yerleşim planlarının sürekli değişmesi sebebiyle sil baştan tekrarlamak zorunda kalmaktayken, tesisi planlayanlar ise tasarladıkları yerleşimin ne kadar etkin olduğunu kolay ve hızlı şekilde değerlendirebilecekleri bir yönteme sahip değildir.

Kalitürk® Tasarım ve doğrulama himzetlerini sizlere kalifiye personeliyle sağlamaktadır.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık