Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® ISO 9001:2008 Kalite Yönetim belgesi standardı, bir kuruluşun müşteri şartları ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir şeklide sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda ve sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. KALİTÜRK® talebiniz halinde ürün/hizmetinizin denetlenmesi, uygun kalitenin belgelenmesini sağlayan aracı bir kuruluştur. Uluslararası Standartlar Kuruluşunun kısaltılmış ingilizce baş harflerinden oluşan standartları kodlama adıdır. Yani,  International Organization for Standardization. Uluslararası standardizasyonu sağlamak uluslar arası standartlar oluşturmak amacıyla 23 şubat 1947 tarihinde ISO 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştur ve şu anda 179'un üzerinde bir üye katılımıyla yönetilmektedir. Ülkemiz Kuruluşu olan TSE, Türk Standartları Enstitüsü' de ISO' nun yönetim kurulunda görev almaktadır.

ISO, Uluslararası ticareti ve ticaret hacmini arttırmak , tedarikçi-işletme ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

ISO ilk standardını 1987 yılında yayınlamıştır.

 

ISO 9000:2008 STANDART SERİSİ NEDİR

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO-International Organization for Standardization) Seriye ait 2 adet standart üretilmiş olup Kalite Yönetim Sistemi' ni şartlarını ve yapısını anlatan, kurulumun gerçekleşirildiği temel standart ISO 9000 / ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar standartıdır.

Yardımcı Klavuz Standart ise ISO 9000 / ISO 9004:2009 STANDARTIDIR.

Bu standartların temel amacı işletmelerde disiplinli bir yapı kurarak tecrübe edilmeden, deneme-yanılma metodları uygulamadan kurumsal bir yönetim yapısına kavuşmaktır.

Standart tüm işletme süreçlerine uygulanmakta ve her adımda işletmenin prosedürlerle, talimatlarla, politikalarla, hedeflerle, planlarla rota çizerek uygun yapıda çalışmasını, işletme müdürü/sahibi olmasa bile işletmenin yoluna devam etmesini sağlayan disiplinli bir yapı oluşturur. Yani;

Planlanmış, 

Uygulanmış,

Kontrol edilmiş,

ölçülüp analiz edilebilir bir işletme yönetimini oluşturmak amaçlanmıştır. (Bu uygulamaya P-U-K-Ö döngüsü tanımını yapmaktayız.)

 

ISO 9000 / ISO 9001:2008 NEDİR

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ nin kuruluş amacı; işletmenin mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir nevi işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmaya çalışmaktır. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. 

 Ürün veya hizmetin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen dönemde müşteri istek ve beklentilerini (kalite) süreklilik sağlayacak şekilde proseslerinde disiplinli bir şekilde işleyerek müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Uygulamalarının tümüne ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı denir.

ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardının temel odağı müşteridir. Müşteri memnuniyetine uygun çalışılmasını hedefler, ona yönlendirir. Bu ilkemize uluslar arası standartta sahip çıkılmış ve her işin müşteri isteklerine uygun şekilde oluşturulmasını istenmiştir.

Kalitenin tanımına bakacak olursak;

Müşteri istek ve beklentilerinin karşılanma kabiliyetlerinin tümü' dür ilkesi, kalite yönetim sistem standartının  (ISO 9001:2008) ulaşmak istediği ve işletmelerinde çalışma medotlarını bu kurallara uydurabilmelerini sağlamaya çalıştığı yadsınamaz gerçektir.

ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı organik bir yapıya kavuşturulmuştur ve her 5 (beş) yılda bir güncellenmektedir. Standardın ismindeki 2008 numaralandırması da 2008 yılında yapılan en son güncellemeyi ifade etmektedir. Standartlar üzerinde her beş yılda bir revize uygulanarak iyileştirmelere ve geliştirmelere gidilmekte olup işletme kalite yönetim sistemlerinede eksiksiz katkıda bulunmalarını sağlamayı isterler.

ISO 9000 / ISO 9001:2008 Standardı her türlü işletmeye kurulabilir ve uygulanabilir bir yapıda oluşturulmuş bir standart olup, makine, kimya, gıda, üretim, Ar-Ge, temizlik, güvenlik, sağlık, enerji, uzay, havacılık, otomotiv, ithalat, ihracat ve daha bir çok sektöre yani VERGİ LEVHASI olan HER KURULUŞA UYGULANABİLİR.

 

ISO 9001:2008 NE DEĞİLDİR

 • Kalite yönetimi ile ilgili tüm problemlerinizi çözmemektedir,
 • Nasıl yapılacağını değil, Neyin yapılacağını söylemektedir.
 • Etkin bir KYS (Kalite Yönetim Sistemi) için minimum şartları ortaya koymaktadır.

 

ISO 9001:2008 STANDARDININ FAYDALARI

 1. ISO 9000 / ISO 9001:2008 kuruluşunuzun sektörel görünümünde pozitif olgu oluşturup, itibar sağlayacaksınız,
 2. ISO 9000 / ISO 9001:2008 pazarlama-satış faaliyetlerinizde sektörünüzdeki rakiplerinizin önüne geçerek pazar kazanacaksınız,
 3. ISO 9000 / ISO 9001:2008 ile disiplinli bir çalışma yapısı kurarak çalışanlarınızı bilinçli yapıya sokacaksınız,
 4. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile yönetim sisteminizin ödülü olan Kalite Belgesine sahip olacaksınız,
 5. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile müşteriye yönelik çalışacak ve müşteriyi memnun edeceksiniz,
 6. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı müşterilerin sürekli değişen istek ve beklentilerini sürekli takip etmenize yarayacak ve işletmenizin ömrünü artıracaksınız,
 7. ISO 9000 / ISO 9001:2008 Müşterilerin iste ve beklentilerine uygun ürün veya hizmet vereceğiniz için doğru yatırımlar yaparak finansmanınıza ve işletmenize zarar vermeyecek ve doğru bir işletme yatırımı ile kara geçeceksiniz,
 8. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı müşteri sayınızın artmasına neden olacaktır,
 9. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile uygun tedarikçiler seçip tedarikçilerinizi standart hale getirebileceksiniz,
 10. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile tedarikçilerinizi kontrol altına alacak ve sizide tedakçi olarak kullanmak isteyen işletmelerin çalışılabilecek standartlarda olmanızı sağlayacaktır,
 11. ISO 9000 / ISO 9001:2008 Hata ve fire oranlarını minimize ettirecek, yeniden yenide yapılacak işlerin önüne geçeceksiniz,
 12. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile işletmenizde proses odaklı çalışacak ve tüm sorumluluğu ve iş yükünü sisteme atarak rahatlayacaksınız,
 13. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile sistematik bir işleyiş kazanacak ürün veya hizmetinizin izlenebilir, şeffaf bir yapıda olmasını sağlayacaksınız,
 14. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile geçmişe yönelik uygulamalarınızı görebileceksiniz,
 15. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile görev, yetki ve sorumluluk karmaşasını ortadan kaldırarak uygun bir organizasyon yapısına sahip olacaksınız,
 16. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile işletmenizde oluşacak uygunsuzlukları tespit edebilir, görebilir, önlem alabilirsiniz,
 17. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile yeni işletme yatırımına daha güvenli girebilir, mevcut işletmenizde aklınızda kalmadan yolunuza büyüyerek devam edebilirsiniz,
 18. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standartı ile doğru analizler, ölçümler, ayarlamalar, değerlendirmeler yapabilirsiniz,
 19. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardı ile elde ettiğiniz tüm bilgi ve verileri değerlendirebilir, önlem alabilir ve de genel olarak bir yeni rotaya hükmedebilirsiniz,
 20. ISO 9000 / ISO 9001:2008 standardını temel alıp kendi kurumsal standartlarınızı oluşturabilir, tedarikçilerinizi akredite hale getirebilirsiniz, ve daha bir çok faydalarını standadı uygulayarak görebilirsiniz.

 

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL İLKELERİ VE PRENSİPLERİ

 • İlke/Prensip 1: Müşteri Odaklılık 
 • İlke/Prensip 2: Liderlik 
 • İlke/Prensip 3: Çalışanların Katılımı, Ekip çalışması 
 • İlke/Prensip 4: Süreç yaklaşımı, proses/prosescikler
 • İlke/Prensip 5: Yönetimde Sistem Yaklaşımı  
 • İlke/Prensip 6: Sürekli İyileştirme, Ar-Ge 
 • İlke/Prensip 7: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı
 • İlke/Prensip 8: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri

 

ISO 9000 / ISO 9001:2008 TEMEL İLKELERİ/PRENSİPLERİ DETAYLARI

 

İlke/Prensip 1: Müşteri Odaklılık

Organizasyonlar mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalıdır, hayatta kalabilmeleri buna bağlıdır. Bu nedenle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek için çaba harcamalıdır.

 

Önemli Faydaları:

 • Artan gelir ve pazar payını pazar fırsatlarını esnek ve hızlı cevaplar,
 • Örgütün  artan müşteri memnuniyeti etkinliğini artırmak için kaynaklarının kullanımını artırır,
 • Gelişmiş müşteri sadakati ve iş tekrarı.
 • Müşteri odaklılık ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırma ve anlamak,.
 • Örgütün amaçları, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olmalarını sağlamak.
 • Müşteri ihtiyaç ve organizasyonu boyunca iletişim beklentileri.
 • Müşteri memnuniyeti ve sonuçları üzerinde etkili ölçme.
 • Sistematik olarak müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Müşteri ve diğer ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım (sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel halk ve toplum bir bütün olarak gibi) sağlanması.

 

İlke/Prensip 2: Liderlik

Liderlerin organizasyonu kurma ve birliktelik oluşturarak yön vermesi amaclanır. Liderler, kuruluşun hedeflerini oluşturmalı ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmalıdır.

 

Önemli Faydaları:

 • İnsanlar ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda motive olduğunu anlayacaksınız.
 • Faaliyetleri, değerlendirilir uyumlu ve birleşik bir şekilde uygular.
 • Organizasyon düzeyleri arasında  karmaşık iç iletişimi en aza inecektir.
 • Liderlik ilkesinin uygulanması getirdikleri:
 • Müşteriler, işverenleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel topluluklar ve toplum bir bütün olarak dahil tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önüne alındığında,
 • Organizasyonun geleceği açık bir vizyonunu oluşturmak.
 • Zorlu amaç ve hedefleri ayarlama.
 • Organizasyonun tüm düzeylerinde ortak değerler, adalet ve etik rol modelleri oluşturma ve sürdürülmesi.
 • Güven oluşturulmasını sağlar ve korkuyu ortadan kaldırır.
 • Gerekli kaynakları, eğitim ve özgürlüğü ile sağlanması insanların sorumluluk ve hesap ile hareket etmesi.
 • İlham verici, cesaret verici ve insanların katkılarını tanıma.

 

İlke/Prensip 3: Çalışanların Katılımı-Ekip Çalışması (Takım Ruhu)

Bütün insan düzeyleri ve bir örgütün özünü bunların tam katılımı kendi örgütü için yarar sağlayan ve yeteneklerini kullanılması gerekmektedir.

 

Önemli Faydaları:

 • Motive, örgüt içinde işlenen ve ilgili insanlar.
 • Yenilik ve örgütün ileriye dönük yaratıcılık hedefleri .
 • İnsanların kendi performanslarından sorumlu olması.
 • Daha istekli katılmaları ve sürekli iyileştirilmesi için katkıda bulunmaları.
 • İnsanların katılımı ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:
 • İnsanların katkısı ve rolü organizasyonda önemini anlamak.
 • İnsanların performansını kısıtlamaları belirlemek.
 • İnsanların sorunları sahiplenme ve onları çözmek için kendi sorumluluk kabullenmeleri.
 • İnsanların kişisel amaç ve hedefleri karşı performanslarını değerlendirmek.
 • Daha aktif olarak yetkinlik, bilgi ve deneyimini geliştirmek için fırsat aramaktadır.
 • Özgürce bilgi paylaşımı ve deneyimli insanlar.
 • İnsanlar açıkça sorunları ve konuları tartışır.

 

İlke/Prensip 4: Süreç Paklaşımı - Proses/Prosescikler

Daha verimli işlerde yönetilen kaynakları istenilen sonuçların süreçlerle kolay yönetildiği elde edilir.

 

Önemli Faydaları:

 • Düşük maliyet ve kaynakların etkin kullanımı ile daha kısa çevrim süreleri,
 • Gelişmiş, tutarlı ve tahmin edilebilir sonuçlar eldesi,
 • Odaklı ve öncelikli iyileştirme fırsatları eldesi.
 • Süreç yaklaşımı ilkesini uygulamak genellikle aşağıdakilere yol açar:
 • Sistematik faaliyetlerin istenilen sonucu elde etmek için gerekli tanımlama,
 • Açık sorumluluk ve hesap verebilirliklerin, temel faaliyetleri yönetmek için oluşturulması,
 • Analiz ve anahtar faaliyetlerinin yeteneğinin ölçülmesi,
 • İçinde ve organizasyon fonksiyonları arasında önemli etkinliklerin arayüzleri belirlenmesi,
 • Kaynaklar, yöntem ve malzemeleri organizasyon için temel gereksinim faaliyetleri gibi faktörlere odaklanma,
 • Riskler, sonuçları ve müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilgili tarafların üzerinde faaliyetlerinin etkilerini değerlendirmek.

 

İlke/Prensip 5: Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Tanımlamak, anlamak ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini onun birbiriyle verimliliğini ve katkı için örgütün etkinliğini sistemin süreçleri gibi yönetmek.

 

Önemli Faydaları:

 • Entegrasyon ve iyi istenen sonuçları elde edecek süreçlerin uyumlaştırılması,
 • Kilit süreçler üzerinde çaba ve yeteneğe odaklanmak,
 • Tutarlılık, etkinlik ve verimlilik örgüt olarak ilgili taraflara güven sağlanması.
 • Yönetim sistem yaklaşımı prensip uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:
 • Yapılanma sistemi en etkin ve verimli bir şekilde örgütün hedeflerine ulaşmak,
 • Sistemin süreçleri arasındaki bağımlılığını anlamak,
 • Yapısal uyum ve süreçlerin entegre yaklaşımlar sağlamak,
 • Roller ve sorumluluklar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve böylece çapraz fonksiyonel engellerin azaltılması,
 • Örgütsel yeteneklerini anlama ve ön koşul kaynak kısıtlamaları kurulması,
 • Hedefleme ve bir sistem içinde belirli faaliyetleri tanımlanmasına çalışmak,
 • Sürekli ölçme ve değerlendirme yoluyla sisteminin iyileştirilmesi.

 

İlke/Prensip 6: Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirmede organizasyonun genel performansını kalıcı ve objektif olmasıdır.

 

Önemli Faydaları:

 • Gelişmiş örgütsel yetenekleri sayesinde Performans avantajı,
 • Bir kuruluşun stratejik amaç için her düzeyde iyileştirme faaliyetlerinin uyumlaştırılması,
 • Esneklik fırsatlarına hızlı tepki.
 • İyileştirme sürekli ilke uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:
 • Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi için tutarlı bir organizasyon çapında bir yaklaşım istihdam etmek,
 • Yöntemler ve sürekli iyileştirme araçları konusunda insanlara eğitimlerin verilmesi,
 • Kuruluştaki her birey için ürün, süreç ve sistemleri objektif sürekli iyileştirilmesi yapma,
 • Sürekli gelişim izlemek için yol, metod ve hedefleri ve önlemleri kurulması,
 • Tanıma ve geliştirmeleri kabul ediyorsunuz.

 

 

İlke/Prensip 7: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı

Etkili kararlar bilgi ve veri analizine dayalıdır.

 

Önemli Faydaları:

 • Bilinçli kararlar,
 • Başvuru yoluyla geçmiş kararların etkinliğini artan bir yetenek göstermek için gerçek kayıtlar,
 • Ortam ve değişim, görüş ve kararları inceleme yeteneği artmış işletme.
 • Genellikle karar için somut bir yaklaşım ilkesi uygulanması aşağıdakilere yol açar:
 • Veri ve bilginin yeterince doğru ve güvenilir olmasını sağlamak,
 • Veri kimin gereksinimi ise olanlara erişilebilir duruma getirmek,
 • Veri ve bilgileri geçerli yöntemler kullanılarak analiz etmek,
 • Gerçekçi analizine dayalı eyleme, deneyim ve sezgi ile dengelenmiş kararlar vermek.

 

 

İlke 8: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri

Bir kuruluş ve tedarikçilerinin birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneğini geliştirmek için hemde birlikte değer oluşturur.

 

Önemli Faydaları:

 • Her iki taraf için değer yaratmak yeteneğini artırır,
 • Esneklik ve ortak yanıtların pazar hızı veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini değişen durumlara hazırlar,
 • Maliyetleri ve kaynak optimizasyonu.
 • Genellikle tedarikçi ilişkileri yararlı ilkeleri karşılıklı uygulanması aşağıdakilere yol açar:
 • Uzun vadeli değerlendirmeler ile ilişkileri kuran kısa vadeli kazançlar dengesi,
 • Uzmanlık ve kaynakları  ile olan havuz ortaklıkları,
 • Ana tedarikçilerin seçerek belirlenmesi,
 • Net ve açık iletişim,
 • Bilgi ve geleceğe yönelik planlar paylaşımı,
 • Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi,
 • İlham verici, teşvik ve tedarikçiler tarafından iyileştirmeler ve başarıları tanıma.

 

TS EN ISO 9001:2008 STANDARDI ANA BAŞLIKLARI

 

1.Kapsam 

2.Atıf Yapılan Standartlar 

3.Terimler Ve Tarifler 

4.Kalite Yönetim Sistemi 

4.1 Genel Şartlar 

4.2 Dokümantasyon Şartları 

5.Yönetim Sorumluluğu 

5.1 Yönetimin Taahhüdü 

5.2 Müşteri Odaklılık 

5.3 Kalite Politikası 

5.4 Planlama 

5.5 Sorumluluk, Yetki Ve İletişim 

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 

6.Kaynak Yönetimi 

6.1 Kaynakların Sağlanması 

6.2 İnsan Kaynakları 

6.3 Alt Yapı 

6.4 Çalışma Ortamı 

7.Ürün Gerçekleştirme 

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 

7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler 

7.3 Tasarım Ve Geliştirme 

7.4 Satın Alma 

7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması 

7.6 İzleme Ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 

8.Ölçme, Analiz Ve İyileştirme 

8.1 Genel 

8.2 İzleme Ve Ölçme 

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 

8.4 Veri Analizi 

8.5 İyileştirme

 

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR

Firmada ISO belgeleri ve uygulamaları ile ilgili bir yönetim temsilcisi ataması için bir çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişiye ISO belgeleri ve standartları (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi) ile ilgili firmamız tarafından temel eğitim verilmesi sağlanır. Kalite Yönetim sisteminin kurulması, ilgili standart şartlarının, kuruluş yapısı gözetilerek karşılanacağı bir yapının oluşturulması anlamına gelmektedir. 

Firmanın organizasyon şeması yapılır bu şema firmanın mevcut durumu, yöneticilerinin istekleri ve ilgili (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi) ISO standartları göz önüne alınarak yapılır ve firma yöneticisinin onayına sunulur.

Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi, Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi, Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi, Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi, Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması ,Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerin Belirlenmesi , Organizasyon şemasındaki görevlerin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi , gerekli talimatların ilgili kişilere sorularak yazılması, süreçlerin hazırlanması, ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgelerinden hangisi veya hangileri istenmiş ise ilgili ISO belgesine uygun olarak El Kitaplarının, prosedürlerinin, talimatların, süreçlerin, kalite planlarının, görev tanımlarının uygun bir formatta doküman haline getirilmesi sağlanır. ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi, ISO belgesinin standardın ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi, ISO 9001:2008 belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı ISO 9001:2008 danışmanlık firması (var ise) ile firma yönetim temsilcisi, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların tamamlanması sağlanır. Bu dökümanların firmaya ve ilgili ISO standardına ISO belgesi için uygun olması gerekmektedir. (ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi)

 

Dökümantasyonu hazırlanıp tamamlanan dökümanlar ilgili kişilerin onayına sunulur. Onaylanan dökümanların ilgili personellere dağıtımı yapılır.

Tüm firma çalışanlarına ilgili ISO standardıyla (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi) ilgili Genel Bilgilendirme eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır. Kalite Politikası Kalite hedefleri ve ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi, Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO  9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi) Uygulamalarınn başlatılması sağlanır.

Hazırlanan formlarının içeriği uygulamalar esnasında hazırlanır. Dış Kaynaklı dökümanların tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi, Kayıtların saklanma süreleri ve korunması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması, Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve listelenmesi yapılır. Ve yayınlanır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri) Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması ISO 9001:2008 belgesi Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması. Kalibrasyona tabi İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması ISO 9001 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi , İstatistik proses kontrol eğitimin yapılması,Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi , Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması , diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması, yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi , ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi , ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması .

 

Firmada kurulan sistemin (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi) son kontrolleri ve ön tetkikleri yapılır görülen eksiklikler ve aksaklıklar giderilir.

Firma yöneticileri ile belgelendirme (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi)  haftasının belirlenmesi sağlanarak firmanın uygun gördüğü belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır. Belgelendirme firmasınca belirlenen tarih firmada duyurulur.

Belgelendirme denetimi sırasında ilgili standarda uygun (ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi) denetim yapılır.

Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre varsa tespit edilen eksikliklerin tamamlanması yönetim temsilcisi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanır bu durum belgelendirme firmasına bildirilir ve belgelendirme firmasının uygulamaları ile takip edilir. ISO 9001:2008 belgesi, ISO 14001 Çevre belgesi, OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği belgesi, ISO 22000, HACCP gıda güvenliği belgesi firmaya verilir.

 

ISO 9001:2008 BELGESİ NASIL ALINIR

 

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ:

KALİTÜRK® ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3. taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir:

 1. TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( KALİTÜRK®' e ) müracaat eder.
 2. MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, Belgelendirme kuruluşuna ( KALİTÜRK® ) ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında KYS, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008) veya ilgili sistem ( ISO 22000, ISO 14001 , OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 10002, ISO 13485, ISO 20000, ISO 30000 v.b. ) dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.
 3. DOKÜMAN TETKİKİ AŞAMASI(1.AŞAMA DENETİM): Belgelendirme kuruluşuna ( KALİTÜRK® ) müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlana bilmektedir.
 4. DENETİM PLANLAMA AŞAMASI : Belgelendirme kuruluşu ISO 17021 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Denetim Plan Teyidinin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.
 5. DENETİM AŞAMASI (2.AŞAMA DENETİM): Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.
 6. SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir. 
 7. BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi İLK ARA DENETİM YAPILARAK DEVAM EDER, 2. ARADENETİM BİTMİŞ İSE ÜÇ (3) YIL DAHA DEVAM EDER(YENİDEN BELGELENDİRME SÜRECİNE DÖNER).
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık