Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren tüm laboratuvarlarda yapılan deney/kalibrasyonlara ait raporların ulusal & uluslararası arenada kabul görmesi ve deney & kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuvarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını öğretmek hedeflenmiştir.

Gözetim ve Muayenelerden sonra ortaya çıkan test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan laboratuarların yetkinliğine bağlıdır. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonu, bir takım özel testleri veya değişik tipteki testleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile müşteri kalite ve teknik yönden yetkinil taahhüdü sağlanmaktadır. Akreditasyon denilince, Laboratuvarda yapılan test ve analizlerin güvenilirliği ve doğruluğu için laboratuarın teknik yeterliliğinin karşılıklı tanınma anlaşmaları sağlanmış, uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve sonrasında denetlenmesi faaliyetidir. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonuda diğer tüm standart akreditasyonları gibi gönüllülük prensibine dayanır, zorunluluk arz etmemekle birlikte geçerlilik gereksiniminden dolayı yapılmalıdır. Standart şartları, yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine taahhüde bağlıdır. Laboratuvarda yapılan testlerin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Bu bilgilerin katılımcıya detaylı iletilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği;

  • ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Şartları Temel Eğitim konularının anlatımı
  • ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Şartları’ na göre olması gereken doküman yapısı, türleri ve dokumanlar
  • ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Şartları Temel Eğitimi detaylı incelenmesi
  • ISO 17025'in Laboratuvarlar açısından yararları
  • ISO 17025 Laboratuvar Teknik Şartları
  • Genel Kalibrasyon Bilgisi ve uygulamalarının anlatımı 
  • Test ve Ölçümlerde Belirsizlik konlarının anlatılması, anlaşılması
  • ISO 17025 İç Tetkik bilgisinin kapsamlı olarak verilmesi.

 

Katılımcı Profili;

ISO 17025 Standardına göre Akredite olmak isteyen Laboratuvar yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen laboratuar sorumluları ile Laboratuvar standartları konusunda kariyer sahibi olmak isteyen insan kaynakları, Laboratuvar personelleri bu eğitimlere katılabilirler.

Şirketlerinde ISO 17025 sistemini kurmak, ISO 17025 belgesi almak isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve ISO 17025 danışmanları tarafından alınabilir. 

Aynı zamanda, kuruma yeni katılan çalışanların ISO 17025 hakkında bilgi edinmesi ya da mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin periyodik olarak pekiştirilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık