Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar biyoteknoloji yoluyla DNA yapıları değişime uğratılan organizmalardır. Genetiği değiştirmek için kullanılan teknoloji, bir türün özelliğini değiştirmek için başka bir türden gen aktarmayı içerir; bu işlem geleneksel üreme yöntemleriyle gerçekleşmez. KALİTÜRK® olarak yapmış olduğumuz GDO test yöntemi, yanlış pozitif ve negatifleri bertaraf edip etkin kontrolleri bulunan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) işlemidir. 

GDO'nun tarihçesine bakacak olursak; Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı organizmalar günümüzde, İngilizce'de GMO. (genetically modified organism), Türkçe'de G.D.O. (genetiği değiştirilmiş organizmalar) kısaltılmış adıyla tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımlamayla kendi türünden ya da kendi türü dışındaki bir canlıdan gen aktarılarak bazı özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara "Genetiği Değiştirilmiş Organizma" denilmektedir. Başka bir tanımlamayla genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip olduğu gen dizilimleriyle oynanarak, mevcut özelliklerinin değiştirilmesi veya canlılara yeni özellikler kazandırılması ile elde edilen organizmalara verilen isimdir. Bu yolla ilk kez 1973’de bir bakteri yaratılmıştır.

Gen, Yunanca kökenli bir kelimedir. Doğum, başlangıç anlamına gelen “genos”tan gelmektedir. Genler; canlıların kuşaktan kuşağa geçen özelliklerini (boy, renk, hastalıklara dayanıklılık, yüksek verim gibi) şifreleyen birimlerdir.Yaşamı belirleyen genler DNA sarmalı içinde yer almaktadır. DNA, dört asitten meydana gelmiş ‘dioksiribonükleikasit’in kısa yazılımıdır. Hücre  çekirdeğinde kimyasal dille yazılmış yaşamın şifre kodudur. Bu şifre fosfat ve şekerden oluşmaktadır.RNA, ribonükleikasit teriminin kısa yazılımıdır. DNA dan aldıkları genetik mesajları hücre içinde protein üreten birimlere taşımaktadırlar.

GDO testlerimiz tüketici güveni uyandırmaya günlük tüketilen yiyeceklerimizin ve hayvan yemlerinizin ilgili ulusal ve uluslararası koşullara uygunluğunu sağlamaya yardımcı olur. 

 

DNA TEMELLİ NİTEL GDO İZLEMESİ - TOHUM NUMUNELERİ

Bu testi, bir tohum veya bitki dokusu numunesindeki, genetik olarak değiştirilmiş maddelerin varlığı veya yokluğunu onaylamak amacıyla gerçekleştiririz. Bu test, karnıbahar mozaik virüsü (CMV) 35S etkinleştiricisi ve nos sonlandırıcısı genetik elementlerini hedefleyen iki özel PCR analizi kombinasyonundan faydalanır. Bu testi kullanarak, dünya üzerindeki ticari üretimde mevcut olan, genetik olarak değiştirilmiş bitki çeşitlerinin büyük bir çoğunluğunu tespit edebiliriz.

 

DNA TEMELLİ NİTEL GDO İZLEMESİ - GIDA NUMUNELERİ

İşlenmiş gıdaları analiz ederken, üretim aşamalarındaki bozunmadan kaynaklanan sebeplerle, genetik olarak değiştirilmiş bitkilerden elde edilmiş maddeleri tespit etmek zor olabilir. Örneğin, gıda üretim işlemleri genetik olarak değiştirilmiş malzemelerden elde edilmiş proteinleri yok edebileceğinden, protein bazlı tespit yöntemleri uygun değildir.

Ancak biz, GD durumlarının mevcuditerini tespit amacıyla en sofistike yöntem olan DNA analizi tekniklerini kullanıyoruz. Bu durumlar işlenmiş gıdaların, örneğin ekmek, un, soya sütü, tofu ve sebze yağları dahil olmak üzere, DNA'larında mevcut olabilir. Bu ürünlerden DNA'lar alındıktan sonra, şu iki özel PCR analizi testi kombinasyonunu kullanalar genetik elementleri hedefleriz: CMV35S etkinleştiricisi ve nos sonlandırıcısı.

DNA temelli nitel PCR testi, yüzde 0.01'den yüzde 5'e kadar GDO seviyesinin tespiti için standartlardan faydalanır. Numuneler, belirli DNA seviyelerini tespit etmek için, 40 döngülü bir süreç ile, gerçek zamanlı PCR aracılığıyla test edilir.

 

GDO test ve analiz hizmetlerimiz için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Test Hizmetleri

Azo Boyarmadde Testi

  Azo boyarmaddeler, yapılarında bir ...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

Temiz odalar tanım olarak oda ...

pH Testleri

pH değerleri çözeltilerin asidik ve ...

LVD Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Kalitürk Belgelendirme Kuruluşunun ...

Ftalatlar

Ftalatlar plastik ürünlerde/baskılarda ...

Nikel Testi

  Nikel (Nickel), giysiler üzerindeki ...

EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Testi

EMC testleri elektromanyetik ...

Hava Mikrobiyolojik Ölçüm Testi

Havadaki mikrobiyolojik organizmalar ...

Çevresel Gürültü Testi

Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel ...

Ağır Metaller Testleri

  Kalitürk, tetkik uzmanlarından oluşan ...

PAH Testi

Genel olarak PAH’ların çevrede ...

Baca Gazı Emisyonu Testi

KALİTÜRK® Sanayi Kaynaklı Hava ...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi ...

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizma Testi

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ...

DMFA Testi

Zararlı maddelerin, ürünler ...

Fiziksel Testler

Kumaşların iplik ve dokuma kalitesine ...

PFOS ve PFOA Testleri

PFOS halı, tekstil ve deri ...

Su Geçirgenlik Testleri

Kalitürk su geçirgenlik testleri ile ...

Kimyasal Testler

  Kalitürk Belgelendirme kuruluşu, ...

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki ...

PCB Testleri

PCB’lerin kalıcı organik kirletici ...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

Kalitürk UV geçirkenlik testleri ...

Boyutsal Değişme Testleri

Boyutsal değişim testi tekstil ...

Ürün Testleri

  Ürünlerin dayanım, kullanım ...

Renk Performans Testi

Ürünlerinizin performansını, ...

Diğer Testlerimiz

Alkol Testi  Alerjik Boyar Testi  ...

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık