Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Dönem içerisinde yaşadığımız teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarakta güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur. iş güvenliği açısından periyodik kontrollerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Bu amaca yönelik olarak kurulmuş olan yetkili firmamızda, konusunda deneyimli makine mühendisi kadrosu ve modern test cihazları ile sözü edilen periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir. KALİTÜRK® kontroller sonucu verdiği raporlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir. Dünya’ da ve Türkiye’ de teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının sanayileşmenin ve gelişmişliğin göstergesi olarak artmaktadır. Bu artışın getirilerinden birisi de iş ve çalışma yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak ta emniyet, güvenlik tedbirlerinin alınması gerekleri ortaya çıkmıştır. 

Ülkemiz, Çalışma ve İş Mevzuatları yasal gereklerinden olan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" gereğince işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar, kaldırma, itme makinalarının periyodik kontrollerinin uzman makina mühendislerince yapılması zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerde iş koşulları ve zamana bağlı olarak aşağıda sınıflandırılan basınçlı kaplar, kaldırma, itme makineleri gün geçtikçe yıpranma, bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu deformasyon sürüdükçe makinelerin kullanım ömürleri'de zamanla tükenmektedir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir. 

Periyodik Kontrollerin Faydaları:

Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak, Üretimin verimli bir hal kazanmasını sağlamak, Çalışma koşullarını verimli hale getirmek, İş kazalarının önüne geçmek, Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak, Çalışanlarla makineler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, adaptasyonu sağlamak, Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek. Yapılan periyodik bakım ve kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği gerekleri sağlanmaktadır.İş güvenliğinin sağlanması da sağlıklı iş hayatı, huzurlu çevre ve verimli bir üretimi getirmektedir.

Kalitürk bu ihtiyaçlara cevap vermek için Yüksek Makine Mühendisi Uzmanlarını sektörün emrine sunmuştur. Firmamıza başvurarak rahatlıkla kontrol ve gözetim hizmetleri alabilirsiniz.

Periyodik Kontrollerin İçeriği:

Uzmanlarımız tarafından yapılan periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.

Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Aşağıda isimleri verilen basınçlı kapların yılda 1 (bir) kez, kaldırma-itme makinelerinin ise yılda 4 (dört) kez periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur;

Basınçlı Kaplar:

 • Basınçlı Kap 
 • Otoklav 
 • Kalorifer Kazanları
 • Buhar Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Kara Tankeri
 • Hava Tankı
 • Sanayi Gaz Tankeri
 • Patlayıcı ve Parlayıcı Gaz Tankları
 • Sanayi Gazları Depo Tankı

Kaldırma İtme Makineleri:

 • Asansörler
 • Hidrolik Asansörler
 • Yük / Servis Asansörleri
 • Teleferikler
 • Forkliftler
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Vinç
 • Mobil Vinç
 • Caraskal
 • Transpalet
 • Platform

Neden Yaptırılmalı

 • İş kazalarının oluşumunu önlemek,
 • Makine ve cihazların güvenli çalışmasını sağlamak,
 • Makine ve cihazların verimli çalışmasını sağlamak,
 • Makine ve cihazların kullanım ömrünün uzamasını sağlamak,

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık